Менеджмент в умовах сучасних викликів

7 квітня розпочалось Пленарне засідання І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми менеджменту в умовах сучасних викликів», яка відбувається на базі кафедри менеджменту та адміністрування Інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. До участі в конференції запрошено вчених, фахівців, експертів в галузі управління та адміністрування, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, студентів. Географія конференції охоплює всі 25 регіонів України, а також університети Польщі, Казахстану, Азербайджану.

Модератор конференції – завідувачка кафедри менеджменту та адміністрування Алла Полянська, наголосила, що метою конференції є всебічне обговорення актуальних наукових і практичних проблем розвитку менеджменту в умовах сучасних викликів на основі створення он-лайн платформи-коворкінгу, яка дозволить розширити знання щодо застосування сучасних технологій управління з урахуванням сучасних тенденцій розвитку, сприятиме обміну досвідом, практиками партнерства, пошуку та обговоренню напрямів можливої співпраці, а також особистісному та професійному розвитку учасників конференції.

З вітальним словом виступили проректор з науково-педагогічної роботи Ліліана Гораль, директор ІЕМ Олег Дзьоба.  Вітаючи учасників конференції від імені2 адміністрації ІФНТУНГ, проф. Ліліана Гораль зазначила, що  «напрями роботи конференції пов’язані зі Стратегію ІФНТУНГ до 2025 року, яка стосується не лише забезпечення енергетичної безпеки держави, але й менеджменту в нафтогазовому комплексі, регіональному розвитку та освіті. Ми всі є сьогодні свідками глибоких суспільних змін, які ставлять перед управлінцями складні питання. Власне ця конференція – це перша ластівка у цій сфері (хоча в університеті конференції такого штибу та міжнародного рівня проводяться регулярно), але з позиції актуальності проблематики претендує стати щорічною».

Від членів програмного комітету виступила  директор Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти Людмила Горохова, яка говорила про готовність менеджмент-освіти в Україні розвивати компетенції ХХІ століття та про зростання ролі викладача, який задаватиме освітній вектор. Привітала також учасників й  старший наук. співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України Оксана Сакаль.

Пленарне засідання розпочалось з доповіді «Quo vadis» менеджмент?»  відомого фахівця у царині менеджменту,  засновника наукової школи  «Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах», проф. В. П. Петренка, на працях якого виросло не одне покоління менеджерів. Науковець охопив у доповіді проблеми менеджменту на сучасному етапі, серед яких падіння інтересу до вивчення дисципліни, освітня якість менеджерів середньої ланки та необхідність кардинальних змін, які генерує соціальне середовище, особливо в умовах пандемії. Юлія  Ковалів – член Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» та Голова Наглядової ради ІФНТУНГ, виокремила проблеми корпоративного управління в нафтогазовій галузі в умовах сучасних викликів.

1Серед доповідей порушувались також питання змін підходів до процесу управління в регіонально-економічних системах,  гендерної нерівності в сфері праці енергетики України, Smart-спеціалізації та можливостей для університетів,  філософії сучасного менеджменту, сучасних трендів конфліктології стосунків у менеджменті персоналу, практичних кроків  менеджменту тощо. Усі доповідачі супроводжували свої доповіді презентаціями та відповідали на питання учасників.

 8 квітня відбудуться засідання секцій за тематичними напрямами:

 1. Новітні концепції менеджменту: теорія і практика
 2. Менеджмент у галузі: особливості, виклики, проблеми та шляхи їх вирішення у різних галузях і сферах управлінської діяльності
 3. Стратегічний менеджмент в умовах змін
 4. Проєктний менеджмент як інструмент гнучкості в управлінні
 5. Публічний та адміністративний менеджмент - від самоорганізації до успішної громади і ефективної економіки
 6. Лідерство в умовах сучасних викликів (глобальне потепління, цифровізація, COVID19 тощо)
 7. Менеджмент у вищій школі: тенденції, виклики, проблеми, перспективи.

Інформація оновлюється.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12