Конкурсний відбір членів Науково-методичної ради МОН України

Конкурсний відбір членів Науково-методичної ради МОН України

Для участі в конкурсному відборі претенденти подають такі документи:

заява;

біографічна довідка (резюме);

мотиваційний лист;

завірені у встановленому порядку копії документів, що засвідчують наявність наукового ступеня або завірені копії документів, що засвідчують досвід фахової роботи в галузі не менш ніж 10 років.

Документи приймаються за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11, каб. 217, Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», адреса електронної пошти – nmc.vfpo@ukr.net, телефон (044)241-11-34.

За додатковою інформацією про проведення конкурсного відбору звертатися до Світлани Дідусенко, начальника відділу змісту освіти та модернізації освітнього процесу головного управління вищої освіти і освіти дорослих директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України (телефон – (+38044) 481-32-37, адреса електронної пошти - s_didusenko@mon.gov.ua ).