ІФНТУНГ стрімко піднявся у рейтингу SCImago Іnstitutions 2024

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу у 2024 році за результатами міжнародного науково-метричного рейтингу SCImago Institutions Rankings 2024 посів 12 місце серед закладів вищої освіти України. А зовсім нещодавно був на позиціях у третій десятці.

Все – завдяки результативній та наполегливій системній роботі науково-педагогічних працівників університету, які забезпечують впевнені позиції ІФНТУНГ у міжнародних рейтингах та дозволяють конкурувати на світовому ринку освітніх послуг, наукових досліджень та інновацій.

SCImago Institutions Rankings враховує 17 ключових індикаторів, що охоплюють три різні набори показників, заснованих на оцінці ефективності дослідницької діяльності, результативності інноваційних заходів і соціального впливу. Рейтинг досліджень стосується обсягу, впливу та якості результатів досліджень установи. Рейтинг інновацій розраховується на основі кількості патентних заявок установи та цитувань, отриманих результатів досліджень за патентами. Нарешті, суспільний рейтинг базується на кількості сторінок веб-сайту установи та кількості зворотних посилань і згадок з соціальних мереж.

Які ж вагомі результати складових досягнень ІФНТУНГ винесли університет на високі позиції?

  • Переконлива 3 позиція університету серед ЗВО України за результатами оцінки наукових здобутків у галузі Інженерії.

  • 8 позицію серед ЗВО України університет займає за результатами оцінки наукових здобутків у галузі Енергетики.

  • За оцінкою наукових здобутків університету у  сфері «Природокористування» ІФНТУНГ увійшов у десятку лідерів в цій галузі в Україні.

У 2024 році університет суттєво покращив позиції у сфері інновацій та за показником соціального впливу на громадськість через видимість у веб-середовищі.

Сьогодні університет не лише продовжує утримувати високі стандарти та лідерські позиції діяльності, але й розвивається, послідовно працює на сталий розвиток, забезпечує високу результативність наукової та освітньої діяльності, інтегрується в міжнародний академічний простір, щоб гарантувати надання якісних освітніх послуг з підготовки висококваліфікованих фахівців та науковців вищої кваліфікації!