Доцент кафедри Павло Присяжнюк виграв Королівський грант на 11000 £

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вкотре може похвалитись успіхами у міжнародній проектній діяльності. Цього разу – це виграний україно-британський грант від Королівського Товариства (UK) № IES\R2\232244 : «Безвольфрамові зносотривкі матеріали: Тверді розчини на основі потрійних боридів, що містять елементи поширені у земній корі» на суму 11000 £.

Координатором проекту зі сторони Великої Британії виступає доктор Девіс Ді Томмасо (Лондонський Університет Королеви Марії (QMUL), Центр Томаса Юнга (TYC)), а від України – доцент кафедри Павло Присяжнюк.

Про те, чим важливий цей міжнародний грант, говорить Павло Присяжнюк: «Відомо, що Україна займає перше місце в Європі за запасами марганцевих руд, щоЗображення видалено. становить 42 % усіх світових запасів. Однак, перше місце за світовими запасами вольфраму займає Китай (70 – 80 % світових запасів). З огляду на те, що сполуки вольфраму є чи не найосновнішими у забезпеченні зносотривкості робочих елементів обладнання в енергетичній галузі та з урахуванням поточної політичної ситуації в КНР, її монополія на цей матеріал у перспективі може викликати значні економічні ризики, пов'язані із відсутністю альтернативних матеріалів із співмірним рівнем експлуатаційних характеристик. Пошук таких матеріалів з огляду на наявні на Європейському просторі сировинні запаси не є тривіальною задачею. Так, наприклад, марганець має одну з найскладніших кристалічних структур серед металів, що використовуються у техніці, а його сполуки, здатні забезпечити необхідний рівень зносотривкості, ще недостатньо вивчені. Тож емпіричний пошук оптимальних структур за участю марганцю шляхом проб та помилок за даних умов є не раціональним. Саме тому визначення можливих областей їх існування у просторі – елементний склад - фазовий склад – властивості, передбачається здійснити шляхом застосування сучасних програмних засобів, які базуються на загальновизнаних теоретичних підходах з використанням розвинутої інфраструктури апаратного і програмного забезпечення на базі Лондонського Університету Королеви Марії (QMUL). Таким чином, отриманий у співпраці грант дає можливість отримати свого роду «ключ» для виявлення нових матеріалів на основі вітчизняної сировини, а інтеграція таких методів у навчальний процес створює передумови для формування нової генерації інженерів, здатних використовувати у своїй практиці сучасні підходи для моделювання властивостей матеріалів різного призначення».

Зображення видалено.План фінансування гранту протягом 2024-2025 рр. передбачає:

- Обмін досвідом шляхом двосторонніх візитів;

- Отримання ліцензійного програмного забезпечення для моделювання матеріалів;

- Доступ до суперкомп'ю́тера HPC Apocrita (Лондон);

- Спільні публікації у наукометричних виданнях;

- Лекції провідних викладачів (QMUL) для студентів ІФНТУНГ, присвячені питанням утилізації CO2, створенню «зелених» будівельних матеріалів, використанню суперкомп’ютерів для створення нових матеріалів;

- Експериментальні дослідження на базі QMUL із використанням сучасного обладнання для дослідження фазового складу, структури та властивостей.