Присяжнюк Павло Миколайович

Додаткова інформація
jpg
Alma mater

Івано-Франківськ національний технічний університет нафти і газу.

Спеціальність

«Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій».

Кваліфікаційний рівень

Інженер-механік.

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук.

Вчене звання

Доцент.

Місце роботи, посада

Кафедра зварювання, доцент.

Наукові інтереси

Зносостійкі композиційні матеріали та покриття, що містять надтверді тугоплавкі сполуки на стадіях моделювання структури, фазового складу, отримання і визначення експлуатаційних та фізико-механічних характеристик.

Загальна інформація

Народився 24 травня 1982 року у місті Івано-Франківськ.

У 2004 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» та отримав кваліфікацію інженер-механік.

З 2004 по 2006 працював на посаді викладача-стажиста кафедри зносостійкості та відновлення.

У 2006 прийнятий на посаду асистента кафедри зносостійкості та відновлення деталей та поступив до аспірантури за спеціальністю «Матеріалознавство», яку успішно закінчив у 2010 році.

З 2015 року доцент кафедри зварювання.

Навчальна робота

Викладає такі дисципліни: Матеріалознавство, Основи надійності машин, Методи оптимізації процесів і конструкцій, Порошкова металургія.

Наукова діяльність

У 2015 році в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України захистив кандидатську дисертацію: «Закономірності формування структури і властивостей карбідосталей на основі сталі Гадфільда».

Основними напрямками наукової роботи є створення композиційних металокерамічних матеріалів та зносо- та ударостійких покриттів на основі систем надтверда сполука – сталь, термодинамічне моделювання багатокомпонентних систем за участю тугоплавких сполук перехідних металів.   

Опублікував понад 75 наукових праць із них 7 патентів на винахід.

Вибрані публікації

jpg

 

 

1. Prysyazhnyuk, P., Shlapak, L., Semyanyk, I., Kotsyubynsky, V., Troshchuk, L., Korniy, S., & Artym, V. (2020). Analysis of the effects of alloying with Si and Cr on the properties of manganese austenite based on AB INITIO modelling. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(12 (108)), 28–36. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.217281
2. Prysyazhnyuk, P., Shlapak, L., Ivanov, O., Korniy, S., Lutsak, L., Burda, M., Hnatenko, I., & Yurkiv, V. (2020). In situ formation of molybdenum borides at hardfacing by arc welding with flux-cored wires containing a reaction mixture of B4C/Mo. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(12 (106)), 46–51.  https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.206568
3. Prysyazhnyuk, P., Molenda, M., Romanyshyn, T., Ropyak, L., Romanyshyn, L., & Vytvytskyi, V. (2022). Development of a hardbanding material for drill pipes based on high-manganese steel reinforced with complex carbides. Acta Montanistica Slovaca 27(3), 685–696. https://doi.org/10.46544/AMS.v27i3.09
4. Prysyazhnyuk, P., Krauze, K., Romanyshyn, L., & Mosora, Y. (2022). Increasing the wear resistance of mining machines equipment tools by FCAW with Fe-Mo-Mn-BC hardfacing alloys. Mining machines, 40 (2), 64–70.

5. Prysyazhnyuk, P., & Di Tommaso, D. (2023). The thermodynamic and mechanical properties of Earth-abundant metal ternary borides Mo2(Fe,Mn)B2 solid solutions for impact-and wear-resistant alloys. Materials Advances, 4, 3822–3838.
https://doi.org/10.1039/D3MA00313B
База даних 
База даних термодинамічних функцій, розроблена Присяжнюком П.М., яка призначена для прогнозування фазового складу сплавів для зносотривкого наплавлення системи легування Fe-Mn-Mo-Nb-Ti-V-B-C-Si засобами Thermo-Calc (https://thermocalc.com/academia/) та OpenCalphad (https://www.opencalphad.com/).

https://drive.google.com/file/d/1Aby5tZfG56PSnf-DynrmDC0NaxnBVAJr/view?usp=drive_link
https://1drv.ms/u/s!Arqi7CR6KDdFgfJF8W9XAjg2-H3RBA?e=mLDAbP

Контакти

вул. Карпатська 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. +38099916397, email: zvd@nung.edu.ua, pavlo1752010@gmail.com