Освітньо-професійна програма «Інжиніринг зварювальних технологій» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»