Вступнику

​​​​​​​Правила прийому до ІФНТУНУ у 2021 році
https://cutt.ly/1kB8jpb

Перелік конкурсних предметів
https://cutt.ly/vkB8It2

Перелік конкурсних предметів ІФНТУНГ для вступу на основі ПЗСО у 2021р. на спеціальність 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (форма навчання денна)
1. Українська мова і література.
2. Математика.
3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

ВАЖЛИВО!
Конкурсний бал не може бути менше ніж 140 балів.

Перелік екзаменів для вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА на основі ОС «БАКАЛАВРА» у 2021р. на спеціальність 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (форма навчання денна, заочна)
1. Вступний екзамен з іноземної мови - у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
2. Фахове вступне випробування в університеті з основ економіки, системи публічного адміністрування, основ права (комплексний екзамен у формі тестування).

Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) з 11 травня до 03 червня 18 год.
Програма ЄВІ з іноземних мов https://cutt.ly/dkB8CXB

Програма фахового вступного випробування https://cutt.ly/dkB8BgJ

На навчання за державним замовленням приймаються особи, на яких поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" .
На навчання (заочна форма) приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до категорії А, Б, В або віднесені до І - VII категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Перелік документів для вступу
https://cutt.ly/GkB85n0

Вступ на основі ПЗСО
– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
– копія довідки про присвоєння реєстарційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
– копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2018, 2019, 2020, 2021 років та інформаційну картку з результатами ЗНО (генерується в особистому кабінеті на порталі testportal.gov.ua);
– медична довідка форми 086-О (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за денною формою);
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками;
– шість кольорових фотокарток розміром 3*4 см.
Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.
Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступ на основі ОС бакалавра
– документ державного зразка про раніше здобутий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (диплом та додаток до диплома);
– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
– копія довідки про присвоєння реєстарційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
– копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
– шість кольорових фотокарток розміром 3*4 см;
– екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови (2020 або 2021 років) та інформаційну картку з результатами ЄВІ (генерується в особистому кабінеті на порталі testportal.gov.ua);
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Календар вступної кампанії
https://cutt.ly/jkB89BA

Вступ на основі ПЗСО

  • початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів (скановані копії фото 3*4 та додаток до атестата) з 01 липня 2021 року

  • прийом документів на денну форму навчання з 14 липня по 23 липня (для осіб, що здають екзамени до 16 липня);

Вступ на основі ОС бакалавра

  • прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів в закладі вищої освіти з 22 по 25 червня (до 17:00 год.) 2021 року;

  • прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування з 15 по 23 липня (до 18:00 год.) 2021 року;

  • строки проведення фахових вступних випробувань в університеті з 19 по 30 липня 2021 року.

​​​​​​​Ліцензований обсяг
Ліцензований обсяг для вступу на основі ПЗСО – 50 (денна форма).
https://cutt.ly/FkB4wov
Ліцензований обсяг для вступу на основі бакалавра, магістра (спеціаліста) = 141 (денна, заочна форма).
https://cutt.ly/FkB4ry6

Державне замовлення та вартість навчання
https://cutt.ly/skB4tH4

​​​​​​​Реквізити для оплати
https://cutt.ly/akB4uVR

Нормативні документи
https://cutt.ly/RkB4op8

Контакти приймальної комісії :
Номер(и) телефону:
+380 (342) 54-72-18
+380 (50) 766-32-40
+380 (67) 132-63-11

Адреса:
​​​​​​​вул. Карпатська, 15, приміщення науково-технічної бібліотеки університету (перший поверх, кабінет 8.13), Івано-Франківськ, Україна 76019
Електронна пошта:
pk@nung.edu.ua

​​​​​​​