ОПП "Геологія родовищ нафти і газу" перший (бакалаврський) рівень

 

Профіль освітньо-професійної програми. 

Навчальний план.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

ПЕРШІЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 103-НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ (ОПП 2023)

Обов’язкова частина

Цикл 1. Дисципліни загальної підготовки

Шифр за ОПП

Освітня компонента

Робоча програма/

Силабус

Конспект лекцій/Підручник/Посібник

Лабораторний практикум/Практикум

Курсові робота/проект

Методичні вказівки/Самостійна робота

ЗП-01

Еколого-економічні дослідження при використанні надр

 

 

 

 

 

ЗП-02

Наукові дослідження в геології

 

 

 

 

 

ЗП-03

Нафтогазова термінологія  та системи вимірювання за стандартами АРІ (англійською мовою)

 

 

 

 

 

Цикл 2. Дисципліни професійної підготовки

ПП-04

Виробнича практика

 

 

 

 

 

ПП-05

Моделювання нафтогазоносних об’єктів

 

 

 

 

 

ПП-06

Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ

 

 

 

 

 

ПП-07

Кваліфікаційна робота

 

 

 

 

 

ПП-08

Нафтові та газові родовища України

 

 

 

 

 

ПП-09

Оцінка ресурсів нафти і газу

 

 

 

 

 

ПП-10

Переддипломна практика

 

 

 

 

 

ПП-11

Підрахунок запасів нафти і газу

 

 

 

 

 

ПП-12

Розробка нафтових і газових родовищ

 

 

 

 

 

Вибіркова частина

Цикл 1. Дисципліни із кафедрального каталогу

Блок 1

ВБ-1.01

Актуальні проблеми в нафтогазовій геології

 

 

 

 

 

ВБ-1.02

Підземні сховища газу України

 

 

 

 

 

ВБ-1.03

Прикладна геохімія нафти і газу

 

 

 

 

 

ВБ-1.04

Нетрадиційні джерела вуглеводневих ресурсів

 

 

 

 

 

Блок 2

ВБ-2.01

Комплексні дослідження нафтогазоносних територій

 

 

 

 

 

ВБ-2.02

Новітні методи розкриття продуктивних горизонтів

 

 

 

 

 

ВБ-2.03

Управління проєктами нафтогазової галузі

 

 

 

 

 

ВБ-2.04

Нормативно-правове регулювання надрокористування