VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція

Шановні колеги, науковці, аспіранти, здобувачі! 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі VIIІ Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції «Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі», яка відбудеться 16 травня 2024 р. на базі кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

Наукові напрями роботи конференції: 

1. Сучасні тенденції розвитку документознавства та соціальних комунікацій. 

2. Інформаційний інжиніринг у професійному інформаційному середовищі. 

3. Новації у документаційному забезпеченні установ. 

4. Освітні інформаційно-комунікаційні технології та штучний інтелект в освітньому процесі ЗВО. 

5. Текст як інформаційна сфера «культурного поля». 

6. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів у сучасному інформаційному просторі.

Робоча мова – українська, англійська. 

Організаційна форма проведення: дистанційний формат. 

Участь у конференції 

Для участі у роботі конференції необхідно до 10 травня 2024 р.: 

– заповнити реєстраційну форму на участь у роботі конференції; 

– надіслати на електронну адресу секретаря тези доповіді, оформлені згідно вимог. 

Тези подаються в одному файлі, назва якого повинна відповідати прізвищу та імені учасника (наприклад, Hantsuk_Tetiana.doc). 

Адреса оргкомітету: 76019 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, каб. 0405; 

тел.: 097 59 11 610 (кафедра документознавства та інформаційної діяльності) 

е-mail: nataliia.opar@nung.edu.ua (контактна особа: ОПАР Наталія Василівна)

Публікація матеріалів конференції 

Публікація безоплатна.

Усі надіслані матеріали перевіряються на наявність плагіату. 

Редакційна колегія залишає за собою право редагування поданих текстів, а також відхилення публікацій, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення. 

Факт отримання документів повинен бути обов’язково підтверджений нашим повідомленням про отримання. У разі неотримання такого повідомлення просимо звернутися до контактних осіб. 

Кількість співавторів – не більше трьох.  Кількість поданих матеріалів від одного автора – не більше трьох.

Після завершення конференції усі матеріали будуть розміщені на веб-сайті університету за адресою Конференції | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (nung.edu.ua) у формі електронного збірника тез доповідей. Також збірник буде надіслано кожному учаснику конференції у pdf-форматі.  Кожен учасник конференції (за бажанням) отримає сертифікат учасника із зазначенням загальної кількості академічних годин: 6 годин (0.2 кредити ECTS). 

Вимоги до оформлення тез доповіді докладніше – в Інформаційному листі.