Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі: VII Всеукраїнська науково-практична конференція

Шановні колеги, науковці, аспіранти, здобувачі!

20 травня 2022 року кафедра документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та кафедра документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» проводять VII Всеукраїнську дистанційну науково-практичну конференцію «Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі». Конференція проходитиме у рамках відзначення 25-річчя кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ.

До участі в конференції запрошуються провідні вчені, педагоги та керівники освітніх організацій, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, співробітники наукових та науково-дослідних організацій, а також представники громадських організацій та інші зацікавлені особи. Заявки та статті для дистанційної участі в роботі конференції приймаються до 19 травня 2022 року.

Наукові напрями роботи конференції:

1. Сучасні тенденції розвитку документознавства та соціальних комунікацій;

2. Інформаційний інжиніринг у професійному інформаційному середовищі;

3. Новації у документаційному забезпеченні установ;

4. Освітні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі;

5. Текст як інформаційна сфера «культурного поля»;

6. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів у сучасному інформаційному просторі.

Робоча мова – українська.

Участь безкоштовна.
Деталі за посиланням:: https://nung.edu.ua/.../kafedra.../konferentsiyi або тисни тут!