ІФНТУНГ вітає філологів

День філолога — професійне свято, яке об’єднує вчителів, викладачів мови і літератури, літературознавців, перекладачів, бібліотекарів та всіх тих, хто має філологічну освіту, адже філологи – люди, які займаються тією сферою знань, яка вивчає духовну культуру суспільства, на основі змісту, мовного аналізу й існуючих стилів текстів, написаних суспільством.

Сьогодні філологи є універсальними фахівцями багатьох різних галузей знань, розвивають та примножують надбання в сфері освіти та досліджень. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу вони теж затребувані в освітньому процесі, науці та ринку праці. Ба більше, в стінах університету, на кафедра філології та перекладу готують фахівців  за  програмою  підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 035 «Філологія». 

Студенти опановують тут вміння користуватися електронними словниками у процесі перекладу, здійснювати швидкісний комп’ютерний набір перекладеного матеріалу, коректувати електронний варіант перекладеного матеріалу, знаходити необхідний матеріал в мережі Інтернет шляхом використання автоматизованих інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем, здійснювати комп’ютерну обробку документів та їх верифікацію, забезпечувати стилістичну якість перекладених документів, створювати та вести персональні електронні словники, здійснювати обмін інформацією та захист баз даних. Фахівці з перекладу успішно працюють редакторами,  перекладачами-консультантами та гідами, керівниками підрозділу міжнародних зв’язків у політичних, громадських організаціях, органах влади, на радіо і телебаченні, а також викладачами іноземних мов в закладах освіти.

Вагоме значення в освітньому процесі відіграють викладачі-філологи кафедри англійської мови, які навчають студентів різних спеціальностей фахової та ділової іноземної мови, українські мовники, які після школи продовжують школити грамотну інженерну еліту України та які в Центрі міжнародної освіти навчають премудростям української мови іноземних студентів.

Вітаємо всіх університетських філологів з професійним святом! Бажаємо вам успіхів та здоров’я, реалізації всього задуманого, наснаги, багатого врожаю на професійній філологічній ниві!