Postgraduate Study

Additional Information

Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

​​​​​​​Основним завданням аспірантури є підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації,адже від наявності високого наукового потенціалу професорсько-викладацького складу залежить і рівень підготовки фахівців (бакалаврів та магістрів) нафтогазової галузі, які є майбутнім енергонезалежності нашої держави. 

Планування, організацію та контроль підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті здійснює Відділ аспірантури та докторантури.

Набір до аспірантури Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології проводиться відповідно до встановлених правил прийому

В інституті нафтогазової інженерії підготовка докторів філософії (pHD) за освітньо-науковою програмою "Нафтогазова інженерія та технології" здійснюється на трьох кафедрах:

- буріння свердловин (БУР);

- видобування нафти і газу (ВНГ);

- газонафтопроводів та газонафтосховищ (ГНПС).

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології»

Освітньо-наукова програма Нафтогазова інженерія та технології 2021 р. (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОНП 2021 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми проф. Чудика І.І.:   i.chudyk@nung.edu.ua

 

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології» 2016 р (завантажити)

Навчальний план (денна форма-завантажити)

Навчальний план (заочна форма-завантажити)

 

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології» 2018 р (завантажити)

Навчальний план (денна форма-завантажити)

Навчальний план (заочна форма-завантажити)

 

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології» 2020 р (завантажити)

Навчальний план 2020 р. (денна форма-завантажити)

Навчальний план 2020 р. (заочна форма-завантажити)

​​​​​​​

Обов'язкові освітні компоненти

Освітні компоненти, що формують загальнонаукові, мовні компетенції та універсальні навички дослідника

Філософія

Іноземна мова

Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням

Освітні компоненти, що формують фахові компетентності

Реотехнології у нафтогазовій інженерії

Новітні технології видобування нафти і газу

Новітні технології спорудження та експлуатації газонафтопроводів

 

Вибіркові освітні компоненти

Проблемні питання підвищення ефективності розробки нафтових родовищ

Проблемні питання підвищення ефективності розробки газових та газоконденсатних родовищ

Проблемні питання експлуатації нафтових свердловин та підвищення їх продуктивності

Проблемні питання експлуатації газових та газоконденсатних свердловин та підвищення їх продуктивності

Проблемні питання підвищення ефективності збору та підготовляння продукції нафтових, газових та газоконденсатних свердловин

Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації магістральних нафтопроводів

Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації магістральних газопроводів

Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації газових мереж населених пунктів

Проблемні питання математичного моделювання технологічних процесів газонафтотранспортних систем

Проблемні питання забезпечення надійності систем транспортування та зберігання нафти і газу

Проблемні питання забезпечення енергоефективності процесу буріння нафтогазових свердловин

Нові напрямки в техніко-технологічних аспектах забезпечення точності проведення спрямованих нафтогазових свердловин

Сучасні методи закінчування свердловин

Прийняття технологічних рішень в бурінні

Організація наукових досліджень в прикладних задачах буріння свердловин

​​​​​​​

Обов'язкові освітні компоненти

Освітні компоненти, що формують загальнонаукові, мовні компетенції та універсальні навички дослідника

Філософія і методологія науки

Іноземна мова для академічних цілей

Методологія наукових досліджень

Професійна педагогіка

Педагогічний практикум

​​​​​​​Освітні компоненти, що формують фахові компетентності

Новітні технології буріння свердловин

Новітні інноваційні технології видобування нафти і газу

Концептуальні підходи до питань оцінювання пропускної здатності та розвитку газонафтотранспортної системи України

 

Вибіркові освітні компоненти

Інноваційні технології в бурінні похило-скерованих свердловин

Прийняття технологічних рішень в бурінні свердловин

Стійкість і коливання бурильної колони

Сучасні технології закінчування свердловин

Проблемні питання підвищення ефективності розробки нафтових родовищ

Проблемні питання підвищення ефективності розробки газових і газоконденсатних родовищ

Проблемні питання експлуатації нафтових свердловин та підвищення їх продуктивності

Проблемні питання експлуатації газових та газоконденсатних свердловин та підвищення їх продуктивності

Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації магістральних нафтопроводів

Проблемні питання забезпечення енергоефективності при проектуванні, спорудженні та експлуатації магістральних газопроводів

Проблемні питання забезпечення надійності систем транспортування та зберігання нафти і газу

Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації газових мереж населених пунктів

 

Відгуки/рецензії на ОНП «Нафтогазова інженерія та технології»

Рецензія ПрАТ «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту» (генеральний директор, д.т.н. Кунцяк Я.В.)

Рецензія ПАТ «УКРНАФТА» (начальник управління буріння, к.т.н. Ставичний Є.М.)

Рецензія ТОВ «Ендейвер» (директор Піддубний Д.І.)

Рецензія ТОВ «Геосинтез Інженірінг» (директор Полетучій І.І.)

Рецензія АТ «Укртрансгаз» (головний інженер, к.т.н. Рудко В.П.)

Рецензія ПАТ «ФІРМА» НАФТОГАЗБУД» (генеральний директор Мачуський Г.М.)

Рецензія АТ «Укртранснафта» (генеральний директор Гавриленко М.М.)

Рецензія УкрНДІгаз (директор Кривуля С.В., заступник директора з наукової роботи з розробки нафтогазових родовищ Бікман Є.С.)

Рецензія НДПІ ПАТ УКРНАФТА (директор Пошивак А.О.)

 

Відгуки/рецензії від академічної спільноти на ОНП «Нафтогазова інженерія та технології»

Рецензія Харківський національний університет міського господарства ім.. О.М. Бекетова (завідувач кафедри нафтогазової інженерії і технології, д.т.н., проф. Капцов І.І.)

Рецензія НТУ Дніпровська політехніка (д.т.н., професор кафедри нафтогазової інженерії та буріння Давиденко О.М.)

Рецензія НУ Львівська політехніка (завідувачка кафедри Нафтогазова інженерія і зварювання Максимович О.В.)

Анкетування здобувачів вищої освіти третього рівня (анонімне)

Опитування щодо якості освітньої програми (анкета)

Результати опитування здобувачів ВО щодо якості освітньої програми

 

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

grudz

ОПТИМІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

Керівник школи – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спорудження та ремонту нафтогазопроводів та нафтогазосховиїц, Заслужений працівник «Укргазнрому», Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Грудз Володимир Ярославович

kondrat

ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ГАЗОКОНДЕНСАТО-ВИЛУЧЕННЯ І ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВЕРДЛОВИН

Керівник школи – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Української нафтогазової академії, член-кореспондент Академії гірничих наук України, професор кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ Кондрат Роман Михайлович

 

mislyuk

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ

Керівник школи – доктор технічних наук, професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Мислюк Михайло Андрійович

shlapak

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЇХ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

Керівник школи – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювання конструкцій та відновлення деталей машин Шлапак Любомир Степанович

yaremiychuk​​​​​​​

ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ БУРІННЯ СЕРДЛОВИН ТА ЇХ ОСВОЄННЯ

Керівник школи – доктор технічних наук, професор, дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка, академік, віце-президент української нафтогазової академії (1994-2016рр.), іноземний член Російської академії природничих наук ім. В.Вернадського, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки УРСР, почесний працівник ДК «Укргазпрому», заслужений працівник ДАК «Чорноморнафтогаз» та НАК «Нафтогаз України» Яремійчук Роман Семенович

 

boyko_v.s_0

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВАННЯ ДІЯННЯМИ НА МІЖСВЕРДЛОВИННІ І ПРИВИБІЙНІ ЗОНИ ПЛАСТА

Керівник школи – доктор технічних наук, професор кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ, Заслужений діяч науки і техніки України Бойко Василь Степанович

kockulyc

КРІПЛЕННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН

Керівник школи – доктор технічних наук, професор, нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ступеня, удостоєний відзнак НАК «Нафтогаз Україна» I, II ІІІ ступеней,   Заслужений працівник ПАТ “Укрнафта”,  Почесний працівник  ДК “Укргазвидобування”, професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин Коцкулич Ярослав Степанович

 

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ

Путівник по бібліотеці ІФНТУНГ

На допомогу аспірантам

     Відеоматеріали "В допомогу авторам" видавництва ПП "Технологічний центр":

         Перелік українських видань у Scopus та Web of Science (постійно оновлюється)

         Перелік міжнародних видань у Scopus

         Перелік міжнародних видань у Web of Science

         Як створити профіль в ORCID

         Як зв'язати ID ORCID і Scopus Author ID

              Робота з БД Scopus

         Адреса доступу до БД Scopushttps://www.scopus.com

         Як опублікувати статтю  у Scopus 

         Як знайти журнал необхідного квартиля у Scopus

         Як знайти журнал в базі даних Scopus

         Як додати відсутній документ до Scopus

         Як внести зміни до профілю автора у Scopus 

               Робота з Web of Science

         Адреса доступу до БД Web of Sciencehttp://webofknowledge.com

         Як зареєструватися на Web of Science Core Collection

         Як знайти журнал у Web of Science Core Collection

         Як додати статті до профілю на Google Scholar 

         Як знайти журнал в "Переліку фахових видань України"

Каталог дисертацій

Рада молодих вчених ІФНТУНГ 

Спеціалізовані вчені ради

Фахові видання ІФНТУНГ 

Наукові фахові видання України

– Плани наукових заходів на 2021 р.

​​​​​​​

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ

Декларація про дотримання академічної доброчесності учасником освітнього процесу ІФНТУНГ

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти ІФНТУНГ

​​​​​​​Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність/

SAIUP-Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні – https://saiup.org.ua/

Вебінари “Академічна доброчесність”  – (інформацію взято з сайту​​​​​​​ https://academiq.org.ua/vebinari-akademichna-dobrochesnist/)

Інформаційні бюлетені "Академічна доброчесність" (інформацію взято з сайту https://saiup.org.ua)

​​​​​​​Онлайн курси "Академічна доброчесність"

Пам'ятка здобувачам про академічну доброчесність

Шкала плагіату - Чи я плагіював?