Марцинків Олег Богданович

Додаткова інформація
.
Alma mater

 

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Буріння нафтових і газових свердловин

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

доцент кафедри буріння свердловин

Наукові інтереси

 

Підвищення надійності кріплення похило-скерованих та горизонтальних свердловин.

Загальна інформація

 

 Народився 15 травня 1969 року в селищі Отинія, Коломийського району, Івано-Франківської області.

 У 1993 році з відзнакою закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Буріння нафтових і газових свердловин». Продовжував навчання в очній аспірантурі при ІФДТУНГ з 1993 по 1996 роки.

За період 1996-1999 р.р. працював інженером ІІ категорії кафедри буріння нафтових і газових свердловин.  З 1999 по 2010 роки працював на посаді асистента. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію і на сьогодні обіймає посаду доцента кафедри буріння.

 Основні результати досліджень викладені в 40 наукових працях.

 

Навчальна робота

 

Сучасні методи закінчування свердловин.

Проектування конструкцій та кріплення свердловин.

Документація в бурінні

Закінчування свердловин.

 

 

Наукова діяльність
Вибрані публікації

 

Femiak, V. Y., Kovbasiuk, I. M., Martsynkiv, O. B., Femiak, Y. M., & Vytvytskyy, I. I. (2019). Evaluation of the influence of geological-technical factors on the durability of casing columns in oil and gas wells. Paper presented at the Monitoring 2019 Conference - Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Retrieved from www.scopus.com

Ковбасюк І.М. Причини неякісного кріплення похило-скерованих свердловин в БУ «Укрбургаз» та шляхи їх попередження  [Текст] / І.М. Ковбасюк, О.Б. Марцинків, Б.О. Марцинків.// Нафтогазова енергетика. - 2019.- №1(31).  - С.22-27.

Чудик І.І. Порівняльна характеристика телеметричних систем з кабельним та гідравлічним каналами зв'язку, що використовуються в БУ "Укрбургаз" / І.І. Чудик, Є.В. Хівренко, О.Б. Марцинків, І.С. Васько // Нафтогазова галузь України. - 2019. - №4. - С. 16-20.

Ковбасюк, І. М. Вдосконалення методики розрахунку обсадних колон для кріплення бокових стволів [Текст] / І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків,  М. І. Ковбасюк, Б.ОІ. Марцинків // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2017. – № 1(42). – С. 17-24.

Ковбасюк І.М. Аналіз, систематизація та оцінювання вагомості факторів, що спричиняють неякісне кріплення похило-скерованих свердловин та бокових стволів [Текст] / І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків, М. І. Ковбасюк, Б. О. Марцинків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2016. – № 1(58). – С. 52-59.           

 

Сенюшкович М. В. Закінчування свердловин : курсовий проєкт / М. В. Сенюшкович,  О. Б. Марцинків, І. М. Ковбасюк, І. І Витвицький, А. І Різничук.– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020.  136 с.

Богославець В.В. Магістерська робота: Методичні вказівки / В.В. Богославець, Я.С. Білецький, І.М. Ковбасюк, О.Б. Марцинків, Я.М. Фем’як, А.Р. Юрич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 60 с.

Коцкулич Я.С. Проектування конструкцій та кріплення свердловин: практикум / Я.С. Коцкулич, І.М. Ковбасюк, О.Б. Марцинків, І.І. Витвицький, О.І. Кирчей. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 47 с.

Коцкулич Я.С. Буріння нафтових і газових свердловин: конспект лекцій / Я.С. Коцкулич, І.М. Ковбасюк, О.Б. Марцинків, І.І. Чудик. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. - 189 с.

 

Ковбасюк І.М. Особливості методики проектування конструкцій обсадних колон для кріплення бокових стволів / І.М. Ковбасюк, О.Б. Марцинків, Б.О. Марцинків //  Матеріали XIV Міжнародної наукової інтернет-конференції 19-22 квітня 2018 року «Простір і час сучасної науки». – Київ, 2018. – С. 63-72.                                                                                                                                          

Чудик І.І. Порівняльна характеристика телеметричних систем з кабельним та гідравлічним каналами зв'язку, що використовуються в БУ "Укрбургаз" / І.І. Чудик, Є.В. Хівренко, О.Б. Марцинків //  "Нафтогазова енергетика 2017": Матеріали 6-ої міжнародної науково-технічної конференції, м. Івано-Франківськ, 15-19 травня 2017 р. - Івано-Франківськ, 2017. - С. 97-99.

Ковбасюк І.М. Сучасний стан якості кріплення похило-скерованих свердловин на бурових підприємствах БУ "Укрбургаз" / І.М. Ковбасюк, О.Б. Марцинків // Матеріали XI Міжнародної наукової інтернет-конференції 15-17 квітня 2015 року «Простір і час сучасної науки». – Київ, 2015. – С. 27-36.

  Марцинків О.Б. Дослідження впливу солей на властивості тампонажних розчинів / О.Б. Марцинків, О.О. Лазаренко // Materials of the XI Interna-tional scientific and practical conference, “Modern europe-an science”, – 2015. Volume 11. Technical sciences. Phys-ical culture and sport. Shef-field. Science and education LTD, 2015. – P. 80-83.                      

Сенюшкович М.В. Підвищення надійності розмежування пластів з аномально низькими тисками / М.В. Сенюшкович, І.М. Ковбасюк, О.Б. Марцинків, І.І. Витвицький // "Нафтогазова енергетика 2013": Матеріали міжнародної науково-технічної конференції, м. Івано-Франківськ, 7-11 жовтня 2013 р. - Івано-Франківськ, 2013. - С. 124-126

 

Контакти

 

0342 72-71-37

oleh.martsynkiv@nung.edu.ua