Разова спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.015

Загальне фото

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.015

Створена відповідно до наказу МОН України № 494 від 30.04.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дюк Оксани Михайлівни, представленої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 – Управління та адміністрування за спеціальністю 073 – Менеджмент. Назва дисертаційної роботи: «Вплив корпоративної культури на вибір технологій управління на промислових підприємствах».

Науковий керівник здобувача: доктор економічних наук, професор Полянська Алла Степанівна, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Склад ради:

Голова ради: доктор економічних наук, професор Кінаш Ірина Петрівна, професор кафедри менеджменту та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Рецензенти:

доктор економічних наук, професор Петренко Віктор Павлович, в.о. завідувача кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

доктор економічних наук, професор Зелінська Галина Олексіївна, професор кафедри прикладної економіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Опоненти:

доктор економічних наук, Захарчин Галина Миронівна, професор кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»., 

доктор економічних наук, професор Дергачова Вікторія Вікторівна, завідувачка кафедри менеджменту Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Контакти Голови ради: тел. 050-287-16-01

Дата захисту: 23.06.2021 р. об 11.00.

Захист відбудеться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ауд. 0410.

 

Анотація

Повідомлення про прийняття дисертації до захисту

Висновок про наукову новизну

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Оголошення про захист

Дисертація

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

 

Новини