07. Вступні випробування

Додаткова інформація
 
Програми вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста)

 Спеціальність (освітня програма)

Спеціальність (освітня програма)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

(Інформаційний інжиніринг та соціальні комунікації)

035 Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)

(Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов)

051 Економіка

кономіка-бізнесу)

051 Економіка

(Бізнес-економіка)

071 Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

(Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу)

073 Менеджмент

 

073 Менеджмент

(Менеджмент та адміністрування)

(Проектний менеджмент)

075 Маркетинг

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

101 Екологія

103 Науки про Землю

(Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія)

103 Науки про Землю

(Геологія нафти і газу)

(Геофізика)

(Інженерна геологія та гідрогеологія)

121 Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

(Прикладна механіка)

(Інженерія мехатронних систем)

(Інжиніринг зварювальних технологій)

131 Прикладна механіка

(Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування)

(Зварювання та споріднені технології)

 

133 Галузеве машинобудування

(Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(Електротехнічні системи електроспоживання)

(Енергетичний менеджмент)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(Комп'ютеризовані системи управління та автоматика)

(Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

(Системна інженерія - Інтернет речей)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(Комп'ютеризовані системи управління та автоматика)

(Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

(Метрологія та інформаційно-вомірювальна техніка)

(Інженерія відновлювальної енергетики)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

(Метрологія та вимірювальна техніка)

 

183 Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

184 Гірництво

(Буріння нафтових і газових свердловин)

184 Гірництво

(Буріння нафтових і газових свердловин)

185 Нафтогазова інженерія та технології

(Видобування нафти і газу)

(Газонафтопроводи та газонафтосховища)

(Обладнання нафтових і газових промислів)

  

185 Нафтогазова інженерія та технології

(Видобування нафти і газу)

(Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ)

(Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ)

 (Обладнання нафтових і газових промислів) 

(Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ (За державним замовленням Міністерства оборони України)

(Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин)

191 Архітектура та містобудування

 191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

 192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

 

193 Геодезія та землеустрій

(Геодезія) 

(Землеустрій та кадастр)

(Оцінка землі та нерухомого майна)

(Геоінформаційні системи і технології)

242 Туризм

(Туризм)

(Міжнародний готельно-туристичний бізнес)

 

242 Туризм

(Туристичний бізнес-менеджмент)

274 Автомобільний транспорт

 274 Автомобільний транспорт

 

 281 Публічне управління та адміністрування

Програми для вступу на базі повної загальної середньої освіти (на 1 курс)

Креслення (для вступу на навчання за спеціальністю «191 – Архітектура та містобудування»)

Рисунок (для вступу на навчання за спеціальністю «191 – Архітектура та містобудування»)

Програми з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

 

Методичні вказівки для підготовки до вступного іспиту з англійської мови до магістратури 

 

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

 

Німецька мова

 

Французька мова

 

Українська мова

 

Порядок розгляду мотиваційних листів

 

 

 

 

 

Творчий конкурс для вступу на спеціальність 191-Архітектура та містобудування

Деталі та роз'яснення умов реєстрації на творчий конкурс

Бланк заяви   ►   ( *.doc ) .

Реєстрація на творчий конкурс

Розклад консультацій

Розклад творчого конкурсу

       Програми творчого конкурсу (КресленняРисунок

Розклад консультацій
Розклад консультацій
 
Розклад вступних випробувань
Розклад вступних випробувань для вступників для ОКР МС

Розклад вступних випробувань 
Результати вступних випробувань

 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя
04.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 08.07.2022 09.07.2022  
І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна
11.07.2022 12.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 16.07.2022  
І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна
08.08.2022 09.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 13.08.2022  
І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна
15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 20.08.2022  
І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна
22.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 27.08.2022  
І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна
12.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 17.09.2022 18.09.2022
І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна