07. Вступні випробування

Додаткова інформація
 
Програми вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7

Спеціальність (освітня програма)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

(Інформаційний інжиніринг та соціальні комунікації)

035 Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)

(Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

051 Економіка

(Бізнес-економіка)

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

(Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу)

073 Менеджмент

(Менеджмент та адміністрування)

(Проектний менеджмент)

075 Маркетинг

(Маркетинг)

(Маркетинг територій)

076 Підприємництво та торгівля

(Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

101 Екологія

103 Науки про Землю

(Геологія нафти і газу)

(Геофізика)

121 Інженерія програмного забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія

131 Прикладна механіка

(Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування)

(Зварювання та споріднені технології)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(Електротехнічні системи електроспоживання)

(Енергетичний менеджмент)

174 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(Комп'ютеризовані системи управління та автоматика)

(Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

175 Інформаційно-вимірювальні технології

(Метрологія та вимірювальна техніка)

(Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики / Informational Technologies for Sustainable Energy Engineering)

183 Технології захисту навколишнього середовища

  185 Нафтогазова інженерія та технології

(Видобування нафти і газу)

(Магістральний трубопровідний транспорт)

(Розподіл та постачання енергоносіїв)

 (Обладнання нафтових і газових промислів) 

(Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин)

 191 Архітектура та містобудування

 192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

(Геодезія) 

(Землеустрій та кадастр)

(Оцінка землі та нерухомого майна)

(Геоінформаційні системи і технології)

242 Туризм та рекреація

(Туристичний бізнес-менеджмент)

 274 Автомобільний транспорт

 281 Публічне управління та адміністрування

 

Програма єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

Програма єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

Програми з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

Методичні вказівки для підготовки до вступного іспиту з англійської мови до магістратури

Німецька мова

Французька мова

Українська мова

Програми творчого конкурсу для вступу на навчання за спеціальністю 191-Архітектура та містобудування (вступу на основі ПЗСО, НРК5)

Креслення (приклад роботи)

Рисунок (приклад роботи)

Порядок розгляду мотиваційних листів

 

 

 

 

 

Творчий конкурс для вступу на спеціальність 191-Архітектура та містобудування

Реєстрація на творчий конкурс буде проходити з 01.07.2023 р через особистий електронний кабінет вступника

Розклад консультацій

Розклад творчого конкурсу

Програми творчого конкурсу

Креслення (приклад роботи)

Рисунок  (приклад роботи)

Результати вступних випробувань

 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя
10.07.2023 11.07.2023 12.07.2023 13.07.2023 14.07.2023 15.07.2023  
І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна
17.07.2023 18.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 21.07.2023 22.07.2023  
І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна
24.07.2023 25.07.2023 26.07.2023 27.07.2023 28.07.2023 29.07.2023  
І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна
31.07.2023 01.08.2023 02.08.2023 03.08.2023 04.08.2023 05.08.2023  
І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна
07.08.2023 08.08.2023 09.08.2023 10.08.2023 11.08.2023 12.08.2023  
І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна
25.09.2023 26.09.2023 27.09.2023 28.09.2023 29.09.2023 30.09.2023  
І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна І зміна ІІ зміна