07. Вступні випробування

Additional Information
 
Програми вступних випробувань

Програми вступних іспитів перезатверджені (рішення ПК від 16.03.2020 р №5)

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста)

 Спеціальність (освітня програма)

Спеціальність (освітня програма)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)

035 Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)

(Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов)

051 Економіка

кономіка-бізнесу)

051 Економіка

(Бізнес-економіка)

071 Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

(Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу)

073 Менеджмент

 

073 Менеджмент

(Менеджмент та адміністрування)

(Проектний менеджмент)

075 Маркетинг

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві)

(Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

101 Екологія

101 Екологія

103 Науки про Землю

(Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія)

103 Науки про Землю

(Геологія нафти і газу)

(Геофізика)

(Інженерна геологія та гідрогеологія)

121 Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

(Прикладна механіка)

(Інженерія мехатронних систем)

(Інжиніринг зварювальних технологій)

131 Прикладна механіка

(Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування)

(Зварювання та споріднені технології)

 

133 Галузеве машинобудування

(Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(Електротехнічні системи електроспоживання)

(Енергетичний менеджмент)

144 Теплоенергетика

(Енергетичний менеджмент та інжиніринг)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(Комп'ютеризовані системи управління та автоматика)

(Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(Комп'ютеризовані системи управління та автоматика)

(Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

(Метрологія та інформаційно-вомірювальна техніка)

(Інженерія відновлювальної енергетики)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

(Метрологія та вимірювальна техніка)

 

172 Телекомунікації та радіотехніка

183 Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

184 Гірництво

(Буріння нафтових і газових свердловин)

184 Гірництво

(Буріння нафтових і газових свердловин)

185 Нафтогазова інженерія та технології

(Видобування нафти і газу)

(Газонафтопроводи та газонафтосховища)

(Обладнання нафтових і газових промислів)

185 Нафтогазова інженерія та технології

(Видобування нафти і газу)

(Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ)

 (Обладнання нафтових і газових промислів) 

(Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ (Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами))

(Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин)

191 Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

(Будівництво та цивільна інженерія)

(Теплогазопостачання і вентиляція)

193 Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

(Геодезія) 

(Землеустрій та кадастр)

(Оцінка землі та нерухомого майна)

(Геоінформаційні системи і технології)

242 Туризм

(Туризм)

(Міжнародний готельно-туристичний бізнес)

242 Туризм

274 Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

 

281 Публічне управління та адміністрування

Програми для вступу на базі повної загальної середньої освіти (на 1 курс)

Креслення (для вступу на навчання за спеціальністю «191 – Архітектура та містобудування»)

Рисунок (для вступу на навчання за спеціальністю «191 – Архітектура та містобудування»)

Програми з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

 

Методичні вказівки для підготовки до вступного іспиту з англійської мови до магістратури 

 

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

 

Німецька мова

 

Французька мова

 

Українська мова

 

 

 

 

 

 

 

Творчий конкурс для вступу на спеціальність 191-Архітектура та містобудування

Деталі та роз'яснення умов реєстрації на творчий конкурс

Бланк заяви   ►   ( *.doc ) .

Реєстрація на творчий конкурс

Розклад консультацій

Розклад творчого конкурсу

       Програми творчого конкурсу (КресленняРисунок

Розклад консультацій
Розклад консультацій
 
Результати вступних випробувань

 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя
      01.07.2021 02.07.2021 03.07.2021 04.07.2021
І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна
05.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 10.07.2021 11.07.2021
І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна
12.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 15.07.2021 16.07.2021 17.07.2021 18.07.2021
І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна
19.07.2021 20.07.2021 21.07.2021 22.07.2021 23.07.2021 24.07.2021 25.07.2021
І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна
26.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 31.07.2021  
І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна І зміна ІІ Зміна