Навчання на підготовчому відділенні

 

Програма підготовчого відділення для іноземних громадян (ПВІГ) передбачає два етапи навчання:

1-й етап (І семестр) – вивчення (під керівництвом викладача) української мови на побутовому рівні, засвоєння граматичних форм і синтаксичних відношень мовної підготовки.

2-й етап (ІІ семестр) – подальше вивчення української мови, країнознавства та підготовка із загальноосвітніх дисциплін (математики, фізики, хімії та інших предметів), які є базовими для навчання у закладах вищої освіти інженерно-технічного профілю.

            І семестр (3-5 місяців)

вивчення української мови (рівень А1 і А2)

Заняття проводяться по 3 пари кожний день (крім неділі)

 

       Семестровий іспит з української мови:

     1. Диктант

     2. Граматичний тест

     3. Усний екзамен

             ІІ семестр (4-5 місяців)

вивчення української мови (рівень А2 та В1)

+ загальнотеоретична підготовка

(фізика, математика, хімія та ін.)

Заняття проводяться по 3-4 пари щодня (крім неділі)

           Випускні іспити:

  1. Українська мова (усний, письмовий, тестування)
  2. Математика (тестування)
  3. Фізика (тестування)
  4. Хімія (тестування)

                                                                Примітка: Консультації з навчальних дисциплін проводяться у позанавчальний час.

Навчальні групи слухачів на підготовчому відділенні формуються у складі 8-10 осіб, що забезпечує організацію навчального процесу з достатньою якістю засвоєння програмного матеріалу. Методика викладання допомагає слухачам вивчити українську мову, ознайомитися з історією, культурою і традиціями України, а також опанувати наукову термінологію в обсязі, необхідному для навчання за обраною освітньою програмою (див.: Напрями підготовки)

Слухачі, які успішно склали випускні іспити на ПВІГ, отримують Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення державного зразка, яке надає іноземним громадянам право вступу до закладів вищої освіти України за обраною спеціальністю.