Наукова діяльність

Випробування саморегулюючого рідинно-газового ежектора для освоєння на свердловині № 152- Північна Долина

Університетом та НГВУ «Долинанафтогаз» згідно договору на проведення підземного ремонту свердловин від 04.04.2013 р. №2/2-Р/374/13-Р, а також договору від 18 вересня 2013 р. №51 між ІФНТУНГ та ВК ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТСЕРВІС» були надані послуги для проведення робіт з презентації технології освоєння свердловини №152-Північна Долина за допомогою саморегулюючого рідинно-газового ежектора з використанням ПАР.

Проведені роботи на зазначеній свердловині підтвердили ефективність застосування ежектора з очищенням стовбура свердловини від парафінистих і смолистих відкладів з використанням ПАР.

Технологія освоєння за допомогою саморегулюючого рідинно-газового ежектора з використанням ПАР рекомендується для застосування на підприємствах нафтогазової галузі України для стабілізації роботи свердловин та відновлення максимально можливого дебіту з складними умовами експлуатації.

Рисунок 1 – Схема приєднання рідинно-газового ежектора для освоєння свердловини №152-Північна Долина

 

Випробування гідравлічного приводу ПШН-80-2,5 та штангового свердловинного насоса виробництва ТОВ "Магістраль" на свердловині 64-Долина

Привод ПШН-80-2,5 призначений для видобутку нафти штанговими глибинними насосами.

Компактність моноблочного виконання приводу і його низька металоємність забезпечують можливість його монтажу на фланці устьової арматури без спорудження спеціального фундаменту. Це значно скорочує тривалість монтажних і пуско-налагоджувальних робіт в польових умовах, особливо в зимовий час.

Унікальна система пневмозрівноважування приводу збільшує ККД свердловинної установки на 30%.

Промислові випробування ПШН-80-2,5 на свердловині № 64-Долина наукового полігону ІФНТУНГ підтвердили працездатність усіх систем приводу, а також зручність проведення операцій по його монтажу (демонтажу) на свердловині.

Навантаження на шток, кН

80

Довжина ходу, м

2,5

Кількість подвійних ходів за хвилину

6,0

Місткість гідросистеми, л

300

Потужність електродвигуна, кВт

15

Висота приводу, мм

6100

Маса приводу, кг

1800

Тривалість монтажу, год.

2

 

Конструктивні особливості штангових сведловинних насосів ТОВ «Магістраль»:

 • наявність контактного ущільнення між плунжером і циліндром насоса виключає втрати через з'єднання "плунжер-циліндр" і істотно підвищує об'ємний ККД насоса;
 • контактне ущільнення плунжера володіє принципом самоущільнення, яке дає можливість підтримувати герметизуючу здатність насоса упродовж тривалого періоду експлуатації;
 • конструкція насоса дає можливість істотно зменшити довжину плунжера, а також збільшити величину зазору між циліндром і плунжером, який значно зменшує вірогідність заклинювання насоса в процесі експлуатації;
 • наявність антиадгезійного покриття робочих поверхонь циліндра і плунжера перешкоджає осіданню механічних домішок, смолянистих і парафінових відкладень на деталях насоса.

1 – плунжер; 2 – втулка широка; 3 – втулка вузька 4 – гайка; 5 – гвинт

Рисунок 2 – Плунжер штангового свердловинного насоса

Переваги насосів ТОВ «Магістраль»:

 1. Коефіцієнт втрати подачі насосів виробництва ТОВ "МАГІСТРАЛЬ" в 4-5 раз нижче порівняно з насосами, які використовувалися раніше.
 2. Міжремонтний період роботи штангових насосів ТОВ ""МАГІСТРАЛЬ" значно більше порівняно з насосами, які використовувалися раніше.
 3. У зв'язку з тим, що в насосах виробництва ТОВ "МАГІСТРАЛЬ" використовується плунжер спеціальної конструкції, об'ємний коефіцієнт корисної дії насосів вище в порівнянні з насосами, які використовувалися раніше і залишається, практично, постійним упродовж усього періоду експлуатації.
 4. Нафтовидобуток зростає на 10-30% за рахунок можливості підвищеного відбору нафти в умовах винесення механічних домішок, високого відбору подачі, відсутності простою свердловин при ремонті, збільшеного ходу плунжера.
 5. Збільшення міжремонтного періоду насосів підвищує екологічну безпеку за рахунок зменшення екологічних ризиків в процесі ремонту свердловин.

 

Використання приладу ГЕОСТАР-111.ЕД на свердловинах наукового полігону

Ехолот-динамограф ГЕОСТАР-111.ЕД призначений для:

- визначення рівня рідини і величини тиску в затрубному просторі нафтових свердловин;

- реєстрації поверхневої динамограми роботи штангової глибинної насосної установки (ШГНУ), контролю роботи клапанів, визначення розрахункової подачі насоса.

 

1 - блок реєстрації;

2 - пристрій прийому акустичних сигналів;

3 - динамограф накладний;

4 - динамограф міжтраверсний.

Програма Ехолот/Динамограф 2.2 для Windows призначена для обробки результатів ехометрування і динамометрування даних, отриманих з приладу ГЕОСТАР-111.ЕД (ехолот-динамограф).

Комплекс ГЕОСТАР-111.ЕД має вдосконалені давачі, новий блок реєстрації з досконалішими алгоритмами обробки і зручним меню, а також сучасними методиками обробки даних (виведення УЕВН на режим, розрахунок рівня по муфтах, обробка спектру, розрахунок пінної шапки, нові звіти, дизайнер звітів, пошук акустичних неоднорідностей).

 

Свердловинний електричний нагрівач для боротьби з асфальтосмолопарафіновими відкладеннями

Для збільшення і відновлення продуктивності і приймальності свердловин застосовують обладнання, що дозволяє впливати на пласт тепловими, механічними і хімічними методами.

Процес видобування нафти, яка характеризується підвищеним вмістом парафіну, в ряді випадків суттєво ускладнюється через відносно велику в’язкість нафти та наявність відкладень парафінових з’єднань на стінках насосно-компресорних труб, що зменшує їх поперечний переріз та значно утруднює рух пластового флюїду до гирла свердловини.

Теплові методи боротьби з асфальтосмолопарафіновими відкладеннями основані на властивостях парафіну розріджуватися за температури понад 50°С і, стікаючи з нагрітої поверхні, звільняти її.

Дія високої температури вимагає застосування спеціального джерела тепла, яке може бути поміщене безпосередньо в зону відкладання в'язких речовин або виробляти теплову енергію на гирлі свердловини.

Призначення нагрівача:

 • депарафінізація внутрішньої порожнини НКТ нафтових свердловин шляхом розплавлення парафінових відкладень за рахунок температурної дії.

Сфера застосування нагрівача:

 • свердловини, що знаходяться в простої, внаслідок перекриття каналу НКТ парафіновідкладеннями;
 • свердловини, що знаходяться в простої, внаслідок запарафінення привибійної зони і обсадних колон;
 • свердловини, що вимагають профілактичного очищення для підтримання заданого технологічного режиму роботи і попередження їх зупинки.

Прогрів зони подовжує міжремонтний період експлуатації свердловини, так як підвищується температура нафти і знижується її в'язкість, зменшується кількість парафіну, відкладеного на стінках підйомних труб і у викидних лініях.

Свердловинний електричний нагрівач опускається в колону підйомних труб на канатній техніці, яка застосовується при геофізичних дослідженнях (рис. 3).