Дисципліни, методичне забезпечення

Навчально -методичне забезпечення освітніх компонент

Перший (бакалаврський) рівень спеціальності – 183 Технології захисту навколишнього середовища (ОПП 2022)

 

"А" – анотація до вибіркової дисципліни, "РП" - робоча програма; "Лек" - конспект лекцій; "ПР" - практикум; "СЕМ" -семінарські заняття; "Лаб" - лабораторний практикум; "Сам" - методичні вказівки для самостійної роботи, розрахункових робіт та вивчення дисципліни; "КП" - курсове проектування; "КР" - курсова робота; "ПЗ" - презентації

Освітня компонента

Силабус/

Анотація

Робоча програма

Конспект лекцій/презентації

Лабораторний практикум

Практикум/семінарські

Курсове проектування

Самостійна робота

Дисципліни загальної підготовки

ЗП.01

Історія України та української культури

 

РП

Лек

 

СЕ

 

Сам

ЗП.02

Філософія

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ЗП.03

Основи академічного письма

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ЗП.04

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ЗП.05

Основи охорони праці і безпека життєдіяльності

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ЗП.06

Природоохоронне законодавство та екологічне право

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ЗП.07

Фізичне виховання

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

Дисципліни професійної підготовки

ПП.01

Вища математика

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.02

Фізика

 

РП

Лек

Лаб

ПР

 

Сам

ПП.03

Хімія

 

РП

Лек

Лаб

 

 

Сам

ПП.04

Інформатика та програмування

 

РП

Лек

Лаб

 

 

Сам

ПП.05

Технології захисту навколишнього середовища в рамках концепції сталого розвитку

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.06

Основи технологій захисту навколишнього середовища

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.07

Ґрунтознавство

 

РП

Лек/ПЗ

Лаб

ПР

 

Сам

ПП.08

Інженерна та комп’ютерна графіка

 

РП

Лек

Лаб

ПР

 

Сам

ПП.09

Методи та засоби аналізу компонентів навколишнього середовища.

 

РП

Лек

Лаб

ПР

 

Сам

ПП.10

Технології збалансованого землекористування

 

РП

Лек/ПЗ

 

ПР

КР

Сам

ПП.11

Фізичні поля природного та техногенного походження.

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.12

Інформаційні технології в природоохоронній діяльності

 

РП

Лек

Лаб

 

 

Сам

ПП.13

Оцінка стану техногенно навантажених територій.

 

РП

Лек

Лаб

ПР

КР

Сам

ПП.14

Технології декарбонізації промислових виробництв

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.15

Технології органічного синтезу

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.16

Екологічна статистика

 

РП

Лек/ПЗ

 

ПР

 

Сам

ПП.17

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

 

РП

Лек

 

ПР

КР

Сам

ПП.18

Технології перероблення вуглеводнів

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.19

Методи і технології поводження з відходами та їх рециклінгу

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.20

Технології і процеси очищення скидів та викидів

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.21

Технології перероблення рослинної сировини

 

РП

Лек/ПЗ

 

ПР

 

Сам

ПП.22

 Економіка екоефективних технологій

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.23

Гідравліка та аеродинаміка 

 

РП

Лек

Лаб

ПР

 

Сам

ПП.24

Загально-екологічна навчальна практика

 

РП

 

 

ПР

 

 

ПП.25

Навчально-польова  практика

 

РП

 

 

ПР

 

 

ПП.26

Виробнича практика

 

РП

 

 

 

 

Сам

ПП.27

Переддипломна практика

 

РП

 

 

 

 

Сам

ПП.28

Бакалаврська робота

 

 

Лек

 

 

 

 

Вибірковий блок 1 - Технології захисту довкілля на об'єктах паливно-енергетичного комплексу

ВБ 1.1.1

* Технології відновлювальної енергетики 

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.1.2

* Технології захисту довкілля в гірничо-видобувній промисловості

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.1.3

* Моделювання забруднення компонентів довкілля та прогнозування надзвичайних ситуацій

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.1.4

* Технології захисту довкілля від фізичних забруднень

А

РП

 

 

 

 

 

ВБ 1.1.5

* Технології захисту довкілля при спорудженні нафтогазових свердловин

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.1.6

* Технології екологічно-чистих виробництв

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.1.7

* Технології ремедіації  техногенно-забруднених грунтів

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.1.8

* Оцінка впливів на довкілля

А

РП

 

 

 

 

 

ВБ 1.1.9

* Технології захисту довкілля на об’єктах теплоенергетики

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.1.10

*Технології радіаційного захисту  

А

 

 

 

 

 

 

Вибірковий блок 2 - Технології відновлення компонентів довкілля та раціональне використання ресурсів

ВБ 1.2.1

* Природоохоронні технології

А

 

 

Лаб

 

 

 

ВБ 1.2.2

* Рекультивація земель

А

РП

Лек/ПЗ

 

ПР

 

Сам

ВБ 1.2.3

* Основи системного  та SWOT аналізу

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.2.4

* Технології захисту заповідних територій

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.2.5

* Прогнозування техногенних еколого-геологічних процесів

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.2.6

* Геоінформаційні системи

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.2.7

* Методологія розробки проєктів

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.2.8

* Основи наукових досліджень

А

 

Лек

 

ПР

 

Сам

ВБ 1.2.9

* Екологічна паспортизація

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.2.10

* Циркулярна економіка

А

 

 

 

 

 

 

Вибірковий блок 3 - Захист довкілля в урбоекосистемах

ВБ 1.3.1

* Енергетичні культури в альтернативній енергетиці

А

РП

Лек/ПЗ

 

ПР

 

Сам

ВБ 1.3.2

 * Технології захисту поверхневих гідроекосистем

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.3.3

* Зелені нанотехнології

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.3.4

* Концепція 5R

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.3.5

* Системи водопостачання та водовідведення

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.3.6

* Технології ідентифікації та оцінки впливу на довкілля стихійних звалищ відходів

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.3.7

* Полігони відходів: проєктування, експлуатація та закриття

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.3.8

* Екологічна токсикологія

А

РП

Лек

Лаб

 

 

Сам

ВБ 1.3.9

* Енергетичний потенціал ТПВ

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.3.10

*Екологічно чисті технології в урбоекосистемах

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально -методичне забезпечення освітніх компонент

Перший (бакалаврський) рівень спеціальності – 183

Технології захисту навколишнього середовища

(ОПП 2021 – зміни 2022)

Освітня компонента

Силабус

Робоча програма

Конспект лекцій

Лабораторний практикум

Практикум

Курсове проектування

Самостійна робота

Дисципліни загальної підготовки

ЗП.02

Комунікаційні технології

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ЗП.05

Основи охорони праці і безпека життєдіяльності

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ЗП.06

Фізичне виховання

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

Дисципліни професійної підготовки

ПН.06

Аналітична хімія

 

РП

Лек

Лаб

   

Сам

ПП.03

Екологічне законодавство і право

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.04

Інженерна та комп’ютерна графіка

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.05

Методи та засоби  аналізу компонентів навколишнього середовища

 

РП

Лек

Лаб

ПР

КР

Сам

ПП.06

Основи гідрометеорології і кліматології

 

РП

Лек

Лаб

ПР

 

Сам

ПП.07

Геотехногенні поля

 

РП

Лек

Лаб

   

Сам

ПП.08

Інформаційні технології в природоохоронній діяльності

 

РП

Лек

Лаб

ПР

 

Сам

ПП.09

Оцінка стану техногенно навантажених територій.

 

РП

Лек

 

ПР

КР

Сам

ПП.10

Технології декарбонізації промислових виробництв

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.11

Облік і контроль відходів

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.12

Екологічна статистика

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.13

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

 

РП

Лек

 

ПР

КП

Сам

ПП.14

Технології і процеси очищення скидів та викидів

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.15

Методи і технології поводження з відходами та їх рециклінгу

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.16

Оцінка впливів на довкілля

 

РП

Лек

Лаб

ПР

 

Сам

ПП.17

Екологія міських систем

 

РП

Лек

Лаб

   

Сам

ПП.18

Економіка екоефективних технологій

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.19

Гідравліка та аеродинаміка

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.21

Еколого -дослідницька навчальна практика

 

РП

   

ПР

   

ПП.22

Виробнича практика

 

РП

       

Сам

ПП.23

Переддипломна практика

 

РП

       

Сам

ПП.24

Бакалаврська робота

   

Лек

     

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально -методичне забезпечення освітніх компонент

Перший (бакалаврський) рівень спеціальності – 183

Технології захисту навколишнього середовища

 (ОПП 2019 – зміни 2022)

Освітня компонента

Силабус

/анотація

Робоча програма

Конспект лекцій

Лабораторний практикум

Практикум

Курсове проектування

Самостійна робота

 

Дисципліни загальної підготовки

 

ГСЕ 1.05

Філософія  

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

 

ГСЕ 1.06

Фізичне виховання

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

 

Дисципліни професійної підготовки

 

ПП.3.02

Екологія нафтогазового комплексу

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

 

ПП.3.04

Моніторинг довкілля

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

 

ПП.3.05

Утилізація та рекуперація відходів

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

 

ПП.3.06

Екологічна оцінка техногенно -небезпечних об’єктів

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

 

ПП.3.07

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

 

РП

Лек

 

ПР

КП

Сам

 

ПП.3.08

Екологічна безпека

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

 

ПП.3.09

Урбоекологія

 

РП

Лек

Лаб

ПР

КП

Сам

 

ПП.3.10

Основи наукових досліджень

А

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

 

ПП.3.11

Промислова екологія

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

 

ПП.3.13

Економіка природокористування

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

 

ПП.3.21

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

 

ПП.3.22

Основи охорони праці

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

 

ПП.26

Виробнича практика

 

РП

       

Сам

 

ПП.27

Переддипломна практика

 

РП

       

Сам

 

ПП.28

Бакалаврська робота

   

Лек

       

 

Вибірковий блок 2

 

ВБ. 1.2.4

Екологічно чисті та енергозберігаючі технології

А

РП          

 

ВБ. 1.2.5

Організація та управління в природоохоронній технології

А

 

Лек

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально -методичне забезпечення освітніх компонент

Другий (магістерський) рівень спеціальності – 183

Технології захисту навколишнього середовища

 (ОПП 2019 – зміни 2022)

Освітня компонента

Силабус

/анотація

Робоча програма

Конспект лекцій

Лабораторний практикум

Практикум

Курсове проектування

Самостійна робота

Дисципліни загальної підготовки

ЗП.01

Організація наукових досліджень

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ЗП.02

Професійно орієнтовна іноземна мова

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ЗП.03

Публічно-правові аспекти охорони довкілля

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

Дисципліни професійної підготовки

ПП.01

Системний аналіз якості навколишнього середовища та управління екології

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.02

Обладнання, техніка та технології захисту навколишнього середовища

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.03

Методи дослідження в технологіях захисту довкілля від забруднень

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.04

Екологічна безпека промислових комплексів

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.05

Управління

природоохоронними проектами

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.06

Контроль та оцінка ефективності природоохоронних заходів і технологій

 

РП

Лек

 

ПР

 

Сам

ПП.07

Виробнича практика

 

РП

Лек

 

 

 

 

ПП.08

Переддипломна практика

 

РП

Лек

 

 

 

 

ПП.09

Магістерська кваліфікаційна робота

 

РП

   Лек

 

 

 

 

Вибірковий блок. Контроль стану навколишнього середовища

ВБ 1.1.1

*Студентський науковий семінар 

А

 

 

 

ПР

 

Сам

ВБ 1.1.2

* Розробка екологічної компоненти ТЕО

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.1.3

* Екоефективні технології

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.1.4

* Технології декарбонізації в нафтогазовому комплексі

А

 

 

 

 

 

 

Вибірковий блок. Екоефективні технології захисту довкілля

ВБ 1.2.1

Ресурсо та енергозберігаючі технології природокористування

 

А

РП

 

 

 

 

 

ВБ 1.2.2

Оцінка життєвого циклу процесів та устаткування

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.2.3

Хімічні методи очистки газів і стічних вод

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.2.4

Технології утилізації та переробки промислових відходів

А

 

 

 

 

 

 

Вибірковий блок. Техногенно-екологічний менеджмент територій

ВБ 1.3.1

Екологічний менеджмент та адміністрування

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.3.2

Міжнародне співробітництво в сфері технологій захисту довкілля

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.3.3

Технології захисту антропогенно порушених ґрунтів

А

 

 

 

 

 

 

ВБ 1.3.4

Статистична екологічна звітність

А