Підвищення кваліфікації НПП


Таблиця 1.  Стажування та підвищення кваліфікації НПП

 

№ з/п

Форма (підвищення кваліфікації, стажування, проведення навчальних занять в іноземних закладах вищої освіти та ін.)

Найменування закладу, терміни

Учасники (прізвище, ініціали)

Вид документа, номер, дата видачі

1

2

4

5

6

1

Підвищення кваліфікації

07.12.2017-10.01.2018 проходив стажування у Тернопільському національному технічному університеті ім. Пулюя

Побережний Л.Я.

Наказ 4/7-1004 від 07.12.2017

 

Індивідуальний план виконано

2

Розроблення електронного курсу "Хімія"

Центр дистанційного навчання ІФНТУНГ, 2017 р.

Калин Т.І.

Сертифікат                   № 000022 від 01.06.17

3

Підвищення кваліфікації

06.02-17.02.2017

пройшла стажування у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Грицуляк Г.М.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

СС 00493706/001652-17

4

Стажування

27.05-27.06.19

стажування у ІФНМУ на кафедрі біологічної та медичної хімії ім. ак. Г.О. Бабенка

Калин Т.І.

Посвідчення № 09.4.1-2446  від 25.06.19

Індивідуальний план стажування виконано

5

Розроблення електронного курсу "Органічна хімія"

(для спеціальностей НІВ, ГР, ТЗ; ІІ семестр)

Центр дистанційного навчання ІФНТУНГ, 2020 р.

Полутренко М.С.

Сертифікат                   № 000143

від 02.07.2020;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦДН № 02070855/000095-20 (02.02.2020-02.07.2020) від 02.07.2020,

реєстраційний № 095

6

Розроблення електронного курсу "Аналітична хімія"

Центр дистанційного навчання ІФНТУНГ, 2020 р.

Побережний Л.Я.

Свідоцтво                   № 02070855/

000100-20 від 02.07.2020

7

Стажування

05.05-15.06.21

стажування у Духовній академії університету кардинала Стефана Вишинського, Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової співпраці», ADD, Польша, м. Варшава

Грицуляк Г.М.

Сертифікат                   KW-150621/012

від 15.06.21

8

Розроблення електронного курсу "ОФХПТР"

Центр дистанційного навчання ІФНТУНГ, 2021 р.

Калин Т.І.

Сертифікат             № 000154   від 05.05.2021

 

Підвищення кваліфікації

Prometheus

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів

60 год / 2 кредити

Калин Т.І.

Сертифікат     від 08.02.2023

9

Розроблення електронного курсу "Хімія"

Центр дистанційного навчання ІФНТУНГ, 2021 р.

Коцюбинський А.О.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦДН № 02070855/000132-21 (23.11.2020-30.06.2021) від 30.06.2021, реє-страційний № 132

10

Розроблення електронного курсу "Органічна хімія"

Центр дистанційного навчання ІФНТУНГ, 2021 р.

Грицуляк Г.М.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦДН № 02070855/000131-21 (23.11.2020-30.06.2021) від 30.06.2021, реє-страційний № 131

11

Розроблення електронного курсу "Хімія"

Центр дистанційного навчання ІФНТУНГ, 2021 р.

Челядин Л.І.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦДН № 02070855/000108-21 (23.11.2020-30.06.2021) від 30.06.2021, реєстраційний № 108

12

Підвищення кваліфікації

 

ІФНТУНГ, програма навчального курсу «Підвищення педагогічних, психологічних, цифрових компетентностей викладача»

(3 кред. / 90 год), 2021 р.

Грицуляк Г.М.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

№ ЦПМ-21-000084 від 01.07.2021

27-30 квітня 2022 р.

13

Підвищення кваліфікації

НАПН ДЗВО "Університет менеджменту освіти" Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

(1 кред. / 30 год).

Грицуляк Г.М

Сертифікат про підвищення кваліфікації

ПК-35946459/000992-22

14

Підвищення кваліфікації

 

 

 

«Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти»

Міністерство освіти і науки України НМЦ

20-21 листопада 2022 р

(0,2 кред. / 8 год).

Грицуляк Г.М

 

 

 

Сертифікат про підвищення кваліфікації

СС 38282994/5205-22

20-21 листопада 2022 р

МОН № 3/37-ВН 23 від 11.0.23

15

Підвищення кваліфікації

ІФНТУНГ, програма навчального курсу «Підвищення педагогічних, психологічних, цифрових компетентностей викладача»

(3 кред. / 90 год), 2021 р.

Коцюбинський А.О.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

№ ЦПМ-21-000085 від 01.07.2021

16

Підвищення кваліфікації

Prometheus

Військове застосування БПЛА

03.08.2022

Коцюбинський А.О.

Сертифікат

17

Підвищення кваліфікації

Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу (Сумський державний університет), програма навчального курсу «Від абітурієнта до студента: маркетинг освітньої програми»

(1,0 кред./ 30 год), з 05.04.2021 р. до 09.04.2021 р.

Яцишин Т.М.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

СП № 05408289 / 1291-21

 

 

18

Підвищення кваліфікації

Інноваційний університет (Сумський національний аграрний університет), програма навчального курсу

Яцишин Т.М.

 

 

Сертифікат про підвищення кваліфікації № 431777204

06.02 - 03.04.2021 р

19

Підвищення кваліфікації

«Науково-педагогічні працівники: особистісний розвиток, лідерство. Спеціальна тема: Дуальна освіта»

(8 кред./ 240 год), 2022 р.

Яцишин Т.М.

 

Сертифікат про підвищення кваліфікації

№ 1128,     04.02-20.05.2022

 

20

Підвищення кваліфікації

STEM- освіта: практичний кейс, цифрові ресурси для підвищення кваліфікації освітян ЄАС (0,1 кред./ 2 год), 2022 р

Фомічова О.В.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

№ 9357 244379385     1.12.2022

21

Підвищення кваліфікації

ІФНТУНГ, програма навчального курсу «Вивчення електронних курсів та основних видів ресурсів і діяльностей університетської навчальної платформи MOODLE» (1 кред./ 30 год), 2023 р

Шиманський В.Я.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

ЦПМ  дн №23-000345     10.03.2023

22

Підвищення кваліфікації

«Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» (1 кред./ 30 год), 2023 р

Фомічова О.В.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

№ 9357 244379385    12.02.2023

 

23

Підвищення кваліфікації

ІФНТУНГ, програма навчального курсу «Ергономіка та психологія безпеки праці»

 (1 кред./ 30 год), 2023 р

Шиманський В.Я.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

ЦПМ  №23-000456 04.04.2023

24

Підвищення кваліфікації

Prometheus

Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях (1,0 кред./ 30 год), 2023 р

Кривенко Г.М.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

№988225     07.11. 2023

25

Підвищення кваліфікації

сертифікат електронного курсу

Охорона праці в галузі

Лялюк-Вітер Г,Д,

Сертифікат про підвищення кваліфікації

№000232     07.06. 2023

26

Підвищення кваліфікації

сертифікат електронного курсу

Безпека професійної діяльності

Лялюк-Вітер Г,Д,

Сертифікат про підвищення кваліфікації

№000222     07.06. 2023

27

Підвищення кваліфікаціїпрослухала курс -підготовка експертів з акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти (1,0 кред./ 30 год), 2023 р

Перкун І.В.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

№611     02.10. 2023

28 

Підвищення кваліфікації

Prometheus

Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях (1,0 кред./ 30 год), 2023 р

Василів Н.В.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

    22.11. 2023

29

Підвищення кваліфікації

ІФНТУНГ, програма навчального курсу «Ергономіка та психологія безпеки праці»

 (1 кред./ 30 год), 2023 р

Василів Н.В.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

ЦПМ  №23-000429 04.04.2023

30

Підвищення кваліфікації

Prometheus

Академічна доброчесність

 (2 кред./ 60 год), 2023 р

 

Калин Т.І.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

   08.02. 2023

31

Підвищення кваліфікації

ІФНТУНГ, програма навчального курсу «Ергономіка та психологія безпеки праці»

 (1 кред./ 30 год), 2023 р

Струмінська О.О.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

ЦПМ  №23-000451 04.04.2023

32

Підвищення кваліфікації

міжнародний освітній проект Схід-Захід

 (6 кред./ 180 год), 2023 р

 

Грицуляк Г.М

Міжнародний сертифікат про підвищення кваліфікації

№16004    30.09.2023

33

Підвищення кваліфікації

   

34

Підвищення кваліфікації

Безпека 3600 у військовій школі "Боривітер"  (0,5 кред./ 15 год), 2023 р

Кривенко Г.М.

Сертифікат про підвищення кваліфікації

№988225    17.07.2023