Загальна інформація

Історія кафедри ТЗНС сягає у 1967 р., коли в Івано-Франківському інституті нафти і газу було створено кафедру «Охорона праці» (наказ міністра МВССО УРСР №628 від 31.10. 1967 р. та наказ ректора ІФІНГ №494 від 05.11.1967 р.). Кафедра забезпечувала викладання дисципліни «Охорона праці» для студентів всіх спеці-альностей. Посаду завідувача кафедри обіймали: к.т.н. Л. Ф. Петряшин (1967-1977 рр.; 1978-1984 рр.), д.т.н. Ф. І. Кучерявий (1977-1978 рр.), к.т.н. Г. М. Лисяний (1984-1993 рр.), к.т.н. Й. І. Рошак (1993-1997 рр.). У 1984 р. кафедру ОП перейменували на кафедру «Охорона праці та навколишнього середовища», а в 1995 р. - на кафедру «Безпека життєдіяльності та промислова екологія». Це пов’язано з тим, що в 90-х рр. було прийнято нову концепцію національної безпеки України, найважливішим аспектом якої стала екологічна безпека. Все це спонукало до суттєвих змін у навчальній та науковій роботі кафедри.

З приходом на кафедру д.т.н., проф. Я. М. Семчука (з 1997 р. і до 27.08.2018 р. завідував кафедрою) розпочався новітній етап в історії кафедри. Було відкрито два філіали кафедри - при навчальному пункті Управління пожежної охорони та при Карпатському експертно-технічному центрі з нагляду за охороною праці. Також організовано курси підвищення кваліфікації працівників із охорони праці. Зроблено набір, а в 2001 р. перший випуск фахівців з «Охорона праці в нафтогазовому виробництві».  Загальна кількість підготовлених кафедрою спеціалістів склала 92 особи. З 2006 р. підготовка фахівців з ОП припиняється і кафедра, яку перейменовано на кафедру «Безпека життєдіяльності» забезпечує викладання дисциплін: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист» та консультування розділу «Охорона праці та довкілля» в дипломних проектах.

27 серпня 2018 р. з метою оптимізації структури університету, підвищення продуктивності праці та покращення якості освіти кафедру «Безпеки життєдіяльності» було ліквідовано (наказ ректора ІФНТУНГ №119 від 14.05.2018 р.), як структурний підрозділ університету і створено кафедру «Технологій захисту навколишнього середовища та охорона праці», як випускову в складі Навчально-наукового інституту нафтогазової інженерії. Завідувачем кафедри ТЗНС обрано за конкурсом на 5-ть років доктора технічних наук, професора Володимира Григоровича Погребняка. 

З 2020 року кафедра не є випусковою.