Наукова діяльність

Наукова школа

"ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"

Керівник школи - д. т. н. проф. каф. ТЗНС Семчук Ярослав Михайлович

Наукова школа

"ЕКОЛОГІЯ І РЕОФІЗИКА ПОЛІМЕРІВ"

Керівник школи - д. т. н. проф. каф. ТЗНС Погребняк Володимир Григорович