Матеріально-технічне забезпечення

Кабінет завідувача кафедри 0432.

Викладацькі 0430, 0300а.

Кабінет завідувача лабораторіями кафедри 0438.

Лекційні аудиторії:

  1. Спеціалізована лекційна аудиторія (0300) для читання лекцій з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі».
  2. Спеціалізована лекційна аудиторія (0305) для читання лекцій з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист».

Навчальні лабораторії і кабінети

  1. Навчальна лабораторія 0434.

Проведення навчальних лабораторних занять з дисципліни «Основи охорони праці», виконуються лабораторні роботи:

1 - “Дослідження метеорологічних умов в робочих зонах виробничих приміщень”

2 - “Контроль ефективності роботи вентиляційної установки”

3 - “Природна і штучна освітленість”

4 - “Методи і засоби контролю запиленості повітря робочої зони”

9 - “Засоби пожежогасіння”

  1. Навчальна лабораторія 0431.

Проведення навчальних лабораторних занять з дисципліни «Основи охорони праці», виконуються лабораторні роботи:

  1. - “Дослідження виробничого шуму”
  2. - “Дослідження вібрації”
  3. - “Дослідження електричного опору людини”
  4. - “Електробезпека”.
  1. Кафедральна науково-дослідна лабораторія 0200а