Загальна інформація

Додаткова інформація

 

Кафедри прикладної економіки є структурним підрозділом Інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ, яка утворена шляхом об’єднання кафедри економіки підприємства і кафедри економіки природокористування та організації виробництва.

Започаткування діяльності кафедри було у 1946 році на нафтовому факультеті Львівського політехнічного інституту, яку очолював професор, доктор економічних наук Бородкін В.Й., тодішня її назва була «Економіка і організація нафтової та хімічної промисловості», а  правонаступником цієї кафедри стала кафедра економіки підприємства. Івано-Франківський період функціонування кафедри розпочався у 1963 році, коли був створений філіал Львівського політехнічного інституту. Кафедру на той період очолював Лесюк О.I. – кандидат економічних наук, професор кафедри, заслужений працівник народної освіти України, який впродовж майже 17 років був завідувачем. З 1980 до 1985 року кафедру очолював к.е.н., доцент Постнов Е.А. З 1985 до серпня 2018 року  кафедру очолював професор, доктор економічних наук, заслужений працівник освіти України Данилюк М.О. 

У 2006 році у  зв’язку з  майбутнім розширенням щодо  надання освітніх послуг студентській молоді створено випускову кафедру «Організації праці і виробництва», яка відповідала за випуск фахівців–економістів заочної форми навчання. У 2014 році   відбулося відкриття на кафедрі магістерської програми «Економіка довкілля і природних ресурсів», що зумовило необхідність перейменування назви кафедри на «Економіки природокористування  та організації  виробництва». Протягом діяльності кафедру очолювала доктор економічних наук,  професор Зелінська Г. О.

З 27 серпня 2018 року згідно рішення ректора ІФНТУНГ на базі двох кафедр економічного спрямування утворено кафедру прикладної економіки, яку очолює  кандидат економічних наук, доцент Бережницька У.  Б.

Кафедра прикладної економіки (ПЕК) є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»  за освітніми програмами "Економіка бізнесу" та "Міжнародна економіка" на рівні бакалаврату, а на другому магістерському рівні за освітніми програмами «Бізнес-економіка» та «Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка».

У теперішньому складі  кафедри працюють:  3 професори, доктори економічних наук, 9 доцентів, кандидатів економічних наук та 2 асистенти. Кожен викладач кафедри, що працює зі студентом, є не лише висококваліфікованим теоретиком-науковцем, але й має цінний практичний досвід роботи, яким ділиться з молодим поколінням економістів.

На кафедрі відкрита аспірантура та докторантура, проводиться підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю 051 «Економіка».

Студенти спеціальності 051 "Економіка"  мають унікальну можливість на  безкоштовній основі брати участь у програмі семестрових обмінів (спільно з Поморською Академією у м.Слупську). 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ІФНТУНГ на 5 років (2019-2023 рр.)

 

Подяка колективу кафедри ПЕК (13.10.2021 р)

Грамота завідувачу кафедри Бережницькій У.Б. (24.08.2021 р)

Подяка міського голови завідувачу кафедри Бережницькій У.Б. (2019 р.)

Медаль "50 років ІФНТУНГ" доц. Метошоп І.М. (21.08.2017 р.)