Участь у наукових заходах (конференціях)

Додаткова інформація

 

VIII Міжнародна наукова конференція з питань сталого розвитку енергетики та природокористування

21 жовтня 2020 року в онлайн-режимі з Пленарного засідання розпочала роботу VIII Міжнародна наукова конференція з питань сталого розвитку енергетики та природокористування (ISCSEES 2020) з індексацією матеріалів у Scopus. Конференція відбулася за підтримки Міністерства освіти і науки України та за організації Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Більш детальніше про даний захід читайте -тут

Робота (ISCSEES 2020) проходила за такими напрямами:

 • Сталий розвиток
 • Стале та ефективне використання енергії
 • Розвиток відновлюваної, розумної та екологічної енергії
 • Стале та ефективне використання природних ресурсів
 • Управління довкіллям
 • Наука та технології в галузі навколишнього середовища
 • Відновлення навколишнього середовища, екологічна інженерія та екотехнологія
 • Стабільність сільського господарства та довкілля
 • Розвиток зеленого бізнесу
 • Моделювання та регіональні екологічні оцінки
 • Управління ризиками в системах енергетики, Землі та довкілля
 • Вимірювання, прогнозування та моніторинг стійкості
 • Глобальні загрози, катастрофи та пом'якшення наслідків

21 жовтня 2020 (ISCSEES 2020) 21 жовтня 2020 (ISCSEES 2020) 21 жовтня 2020 (ISCSEES 2020) 21 жовтня 2020 (ISCSEES 2020)

 

Участь викладачів кафедри в онлайн конференціях

Викладачі кафедри прикладної економіки, а саме: доцент Мельничук І.В., доцент Савко О.Я., доцент Гобир І.Б. прийняли участь у І міжнародній онлайн конференції (23-27 вересня 2019 року) та ІІ міжнародній онлайн конференції (19-23 жовтня 2020 року) "Екологічні інновації, досягнення в інжинірингу, технології та управлінні" з наукових, технологічних, інженерних, організаційних, економічних та регуляторних питань у сфері екологічної безпеки та відновлення з індексацією матеріалів у Scopus. Більш детальніше про даний захід читайте -тут

Теми конференції були сформовані за такими напрямами:

 • Екологічний менеджмент та економіка
 • Оцінка екологічних ризиків та правила безпеки
 • Охорона навколишнього середовища. Стійкість та розвиток
 • Зелене виробництво та технології, запобігання забрудненню
 • Парниковий ефект, глобальне потепління та зміна клімату
 • Проблеми ґрунтових вод
 • Вплив індустріалізації на довкілля
 • Вплив нанотехнологій на навколишнє середовище
 • Відновлювана та невідновлювана енергія
 • Технології чистої та екологічної енергії (включаючи екологічні проблеми традиційних та альтернативних видів палива, розливи нафти, хімічні небезпеки тощо)

Мельничук І. 2019 Гобир І. 2019  Савко 2020 Мельничук 2020

 

VII Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання, розвиток та стратегічне управління економічними системами»

24-25 жовтня 2019 року -  більше 100 науковців, експертів з 12 країн світу (Україна, Польща, Латвія, США, Туреччина, Вірменія, Бельгія, Кіпр, Єгипет, Німеччина, Ізраїль, Пакистан тощо), 16 міст України, які представляють понад 50 наукових та освітніх установ зібрались на VII Міжнародній науково-практичній конференції «Моделювання, розвиток та стратегічне управління економічними системами» MDSMES-2019, організатором якої є Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, зокрема: проректор з науково-педагогічної роботи Ліліана Гораль, доцент кафедри прикладної економіки Інеса Хвостіна, асистент кафедри теорії економіки та управління Олег Яцюк та кафедра прикладної економіки загалом.  

Робота MDSMES-2019 проходила у секціях за такими напрямами:

 • Математичні методи, моделі, інформаційні системи і технології в економіці, обліку та фінансах
 • Моніторинг, моделювання, прогнозування та упередження кризових явищ у соціально-економічних системах
 • Стратегічне управління та розвиток галузевих та регіональних економічних систем
 • Напрями формування інноваційної моделі розвитку економічних систем
 • Моделі управління ризиками в економічних системах

Більш детальніше про даний захід читайте -тут

24-25 жовтня 2019 MDSMES-2019   24-25 жовтня 2019 MDSMES-2019    24-25 жовтня 2019 MDSMES-2019   24-25 жовтня 2019 MDSMES-2019