Наукова діяльність


Колективна праця персоналу кафедри над науковими задачами в монографіях:


Публікації кафедри (2019 р.) — Публікації в наукових виданнях (статті, тези, монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми, методичні вказівки) та участь в наукових заходах (семінари, конференції тощо) за 2019 рік.

Публікації кафедри (2020-2021 рр.) — Публікації в наукових виданнях (статті, тези, монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми, методичні вказівки) та участь в наукових заходах (семінари, конференції тощо) за 2020-2021 роки.

Публікації кафедри (2022 р.) — Публікації в наукових виданнях (статті, тези, монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми, методичні вказівки) та участь в наукових заходах (семінари, конференції тощо) за 2022 рік.

Держбюджет (2018 р.) — З В І Т про науково-дослідну роботу НАУКОВІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГАЛУЗЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ. Розділ кафедри менеджменту і адміністрування: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (проміжний звіт).

Держбюджет (2019 р.) — З В І Т про науково-дослідну роботу НАУКОВІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГАЛУЗЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ. Розділ кафедри менеджменту і адміністрування: АДАПТАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
ГАЛУЗЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ(проміжний звіт).

Держбюджет (2019 р.), Стратегія ЗВО — З В І Т про науково-дослідну роботу ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Розділ кафедри менеджменту і адміністрування: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (проміжний звіт).

Держбюджет (2020 р.) — З  В  І  Т про науково-дослідну роботу НАУКОВІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГАЛУЗЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ. Розділ кафедри менеджменту і адміністрування: АДАПТАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ГАЛУЗЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (проміжний звіт 2019-2020 рр.)

Держбюджет підсумковий (2017-2020 рр.) — З В І Т про науково-дослідну роботу НАУКОВІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГАЛУЗЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ. Розділ кафедри менеджменту та адміністрування: АДАПТАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ГАЛУЗЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (підсумковий звіт 2017-2020 рр.).

Держбюджет (2020 р.), Стратегія ЗВО — З В І Т про науково-дослідну роботу ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Розділ кафедри менеджменту і адміністрування: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (проміжний звіт 2019-2020 рр.)

Держбюджет заключний (2018-2020 рр.) — З В І Т про науково-дослідну роботу ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Розділ кафедри менеджменту і адміністрування: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (заключний звіт 2018-2020 рр.).

Держбюджет (2020-2021 рр.) — З В І Т про науково-дослідну роботу ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ. Розділ кафедри менеджменту та адміністрування: НОВИЙ СВІТОГЛЯД ЛІДЕРСТВА В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГАЛУЗЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ (проміжний звіт 2020-2021 рр.).

Держбюджет (2021-2022 рр.) — З В І Т про науково-дослідну роботу ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ. Розділ кафедри менеджменту та адміністрування: НОВИЙ СВІТОГЛЯД ЛІДЕРСТВА В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГАЛУЗЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ (проміжний звіт 2021-2022 рр.). Додатки: Додаток 1 | Додаток 2 | Додаток 5 |


Публікації зі студентами (наукова робота: статті, тези), роки: 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |


Теми доповідей на науково-технічну конференцію студентів ІФНТУНГ  
по кафедрі менеджменту та адміністрування на: 2015–2016 | 2016–2017 | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 | 2020–2021 | 2021–20222022–2023 |


Конкурси наукових робіт студентів, роки: | 2019-2022 |