Історія кафедри

Історія кафедри «Технології захисту навколишнього середовища»

 

   Історія кафедри «Технології захисту навколишнього середовища» охоплює історію кафедри хімії, яка розпочала свою діяльність з часу функціонування вузу, та історію початку становлення кафедри «Технології захисту навколишнього середовища». Першим завідувачем кафедри  хімії (1961-1965 рр.) був доцент Моргарт Роман Михайлович. Він працював на кафедрі до 1991 року, був одним з найкращих методистів нашого вузу. Неперевершений лектор, автор посібників і методичних розробок для покращення і поглиблення систематичної підготовки студентів з даного предмету. Ці надбання і досі не застаріли і ними користуються викладачі кафедри. Крім нього, в цей час на кафедрі працювали доц. Лісняк С.С., ст. викл. Мельник П.М., ст. викл. Роговик М.Й.

 В подальшому кафедрою завідував доц. Лісняк Семен Степанович (1965-1976 рр.). Він розвивав на кафедрі напрямок хімії нестехіометричних сполук. Автор ідеї про рейтингову оцінку знань студента. В цей час на кафедрі працював доцент Соловйов С.І., і ст. викл. Червінко А.Г. Асистентами працювали Концур Романа Федорівна, Тульчинська Людмила Мойсеївна, Феркуняк Віра Йосипівна, Фольта Марія Володимирівна, Філатова Галина Олексіївна. 
   З 1976 року кафедру очолює Мельник Петро Михайлович. Він активно працював у напрямку зв’язку науки з виробництвом, був керівником багатьох госпдоговірних тем, рекомендації з яких дають значний економічний ефект.

 Приблизно в такому складі кафедра хімії працювала до початку 90-х років. В 1971 р. кафедра переходить в нове приміщення по вул. Карпатська, 15, де й знаходиться в даний час.

 Значна частина діяльності кафедри в той час припадає на науково-дослідний сектор. Паралельно з роботою в НДС активно працювали наукові співробітники Ковалів Василь Йосипович, Тітов Віктор Вікторович, які закінчили аспірантуру в м. Москва і успішно захистили кандидатські дисертації. На жаль, Ковалів В.Й. трагічно загинув, а Тітов В.В. перейшов на роботу в Івано-Франківський медичний інститут.   Велику допомогу в підготовці та проведенні лабораторних занять довгий час надавали і надають спеціалісти-хіміки Нижнекевич Оксана Степанівна, Гливка Галина Семенівна, незмінний зав. лаб. Суп Василь Васильович, Клюба Ганна Миколаївна, Кулаєць Людмила Григорівна. З 1976 року кафедру очолює доц. Мельник Петро Михайлович. В цей час відбувається злиття кафедри нафтохімічного синтезу з кафедрою загальної і неорганічної хімії. В лави доцентів вливаються Гуцуляк Борис Михайлович, асист. Новицький Зеновій Леонідович, наук. співробітник Петровський Роман Степанович.

Доц. Гуцуляк Б.М. – людина енциклопедичних знань, все життя працював і працює в напрямку проблем органічної хімії. У 1964 р. став кандидатом хімічних наук, а у березні 1990 року – доктором хімічних наук. Він підготував ряд кандидатів хімічних наук: Романко Петро Дмитрович, Мельник Марія Василівна, Новіцький Зеновій Леонідович, Ядлош Оксана Михайлівна. 

Борис Михайлович Гуцуляк, крім професорської посади на нашій кафедрі, працював професором Івано-Франківської державної медичної академії, а також професором кафедри теоретичної та прикладної хімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
   Після смерті талановитих викладачів Моргарта Р.М. і Мельника П.М. завідувачем кафедри стає в 1991 році доц. Романко П.Д. В цей час, крім професорів Гуцуляка Б.М., а пізніше Лісняка С.С., на кафедру приходять кандидати наук Мельник М.В., Мельник О.Д. та Челядин Л.І., які пізніше стають доцентами кафедри, а в 2011 році Челядин Л.І. захищає докторську дисертацію. В цей час кафедра розробляє і впроваджує рейтингову систему оцінки знань, яка набуває поширення на всіх факультетах університету. 

В кінці 90-х років на кафедру приходять співробітники Побережний Любомир Ярославович та Калин Тетяна Іванівна, які успішно захищають кандидатські дисертації, а в 2009 році Побережний Л.Я. захищає докторську дисертацію і стає одним із наймолодших професорів університету. З 1998 року на кафедрі працює старший викладач Романко Галина Антонівна. 

З 2000 року працює на кафедрі доцентом Полутренко Мирослава Степанівна, яка, крім викладацької роботи, успішно займається науковою роботою і за цей час підготувала і захистила докторську дисертацію. З вересня 2012 року очолює кафедру хімії. В цей час, на кафедрі, крім професора Полутренко М.С., працюють професори Побережний Л.Я., Челядин Л.І. та доценти Мельник О.Д., Калин Т.І., Врещ В.Д. В 2013 р. проф. Полутренко М.С. стала лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки  за колективну роботу « Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України». З 2017 року на кафедрі працює к. с/г. н ., доцент Грицуляк Галина Михайлівна. 

У створенні навчальної і наукової бази кафедри та проведенні занять зі студентами велика заслуга працівників Супа В.В., Кулаєць Л.Г., Бандури Н.П.,Шмідта А.В., Струмінської О.О., зав. лабораторіями Коцюбинського А. О. 

Згідно Наказу № 72 від 12.04.2021,  на базі кафедри  хімії створено кафедру «Технології захисту навколишнього середовища» (ТЗНС), яка стала  випусковою. У цьому ж році проф. Полутренко М.С. та проф. Челядин Л.І. були нагороджені дипломами, нагрудними знаками та посвідченнями лауреатів обласного рейтингового огляду «Галицький кмітливець 2020» у номінації «Кращий вчений-винахідник». У 2021 році до колективу кафедри доєдналися канд. тех. наук, доц. Побережна Любов Ярославівна та докт. тех. наук, проф. Яцишин Теодозія Михайлівна, які своєю роботою примножують здобутки структурного підрозділу.  З березня 2022 р. асист., зав. лабораторіями Коцюбинського А.О. залучено до лав ЗСУ.

На кафедрі створена творча атмосфера. Працівники кафедри прагнуть успішно передати знання та навички студентам. Продовжується активна співпраця з багатьма закладами вищої освіти України та громадськими організаціями.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА 2023-2025 РОКИ

фон