Історія Кафедри

Історія кафедри «Технології захисту навколишнього середовища»

 

   Історія кафедри «Технології захисту навколишнього середовища» охоплює історію кафедри хімії, яка розпочала свою діяльність з часу функціонування вузу, та історію початку становлення кафедри «Технології захисту навколишнього середовища». Першим завідувачем кафедри  хімії (1961-1965 рр.) був доцент Моргарт Роман Михайлович. Він працював на кафедрі до 1991 року, був одним з найкращих методистів нашого вузу. Неперевершений лектор, автор посібників і методичних розробок для покращення і поглиблення систематичної підготовки студентів з даного предмету. Ці надбання і досі не застаріли і ними користуються викладачі кафедри. Крім нього, в цей час на кафедрі працювали доц. Лісняк С.С., ст. викл. Мельник П.М., ст. викл. Роговик М.Й.

   В подальшому кафедрою завідував доц. Лісняк Семен Степанович (1965-1976 рр.). Він розвивав на кафедрі напрямок хімії нестехіометричних сполук. Автор ідеї про рейтингову оцінку знань студента. В цей час на кафедрі працював доцент Соловйов С.І., і ст. викл. Червінко А.Г. Асистентами працювали Концур Романа Федорівна, Тульчинська Людмила Мойсеївна, Феркуняк Віра Йосипівна, Фольта Марія Володимирівна, Філатова Галина Олексіївна. 
   З 1976 року кафедру очолює Мельник Петро Михайлович. Він активно працював у напрямку зв’язку науки з виробництвом, був керівником багатьох госпдоговірних тем, рекомендації з яких дають значний економічний ефект.

   Приблизно в такому складі кафедра хімії працювала до початку 90-х років.
   В 1971 р. кафедра переходить в нове приміщення по вул. Карпатська, 15, де й знаходиться в даний час. 

   Значна частина діяльності кафедри в той час припадає на науково-дослідний сектор. Паралельно з роботою в НДС активно працювали наукові співробітники Ковалів Василь Йосипович, Тітов Віктор Вікторович, які закінчили аспірантуру в м. Москва і успішно захистили кандидатські дисертації. На жаль, Ковалів В.Й. трагічно загинув, а Тітов В.В. перейшов на роботу в Івано-Франківський медичний інститут. 
   Велику допомогу в підготовці та проведенні лабораторних занять довгий час надавали і надають спеціалісти-хіміки Нижнекевич Оксана Степанівна, Гливка Галина Семенівна, незмінний зав. лаб. Суп Василь Васильович, Клюба Ганна Миколаївна, Кулаєць Людмила Григорівна.
   З 1976 року кафедру очолює доц. Мельник Петро Михайлович. В цей час відбувається злиття кафедри нафтохімічного синтезу з кафедрою загальної і неорганічної хімії. В лави доцентів вливаються Гуцуляк Борис Михайлович, асист. Новицький Зеновій Леонідович, наук. співробітник Петровський Роман Степанович.

   Доц. Гуцуляк Б.М. – людина енциклопедичних знань, все життя працював і працює в напрямку проблем органічної хімії. У 1964 р. став кандидатом хімічних наук, а у березні 1990 року – доктором хімічних наук. Він підготував ряд кандидатів хімічних наук: Романко Петро Дмитрович, Мельник Марія Василівна, Новіцький Зеновій Леонідович, Ядлош Оксана Михайлівна. 

   Борис Михайлович Гуцуляк, крім професорської посади на нашій кафедрі, працював професором Івано-Франківської державної медичної академії, а також професором кафедри теоретичної та прикладної хімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
   Після смерті талановитих викладачів Моргарта Р.М. і Мельника П.М. завідувачем кафедри стає в 1991 році доц. Романко П.Д. В цей час, крім професорів Гуцуляка Б.М., а пізніше Лісняка С.С., на кафедру приходять кандидати наук Мельник М.В., Мельник О.Д. та Челядин Л.І., які пізніше стають доцентами кафедри, а в 2011 році Челядин Л.І. захищає докторську дисертацію. В цей час кафедра розробляє і впроваджує рейтингову систему оцінки знань, яка набуває поширення на всіх факультетах університету.

   В кінці 90-х років на кафедру приходять співробітники Побережний Любомир Ярославович та Калин Тетяна Іванівна, які успішно захищають кандидатські дисертації, а в 2009 році Побережний Л.Я. захищає докторську дисертацію і стає одним із наймолодших професорів університету. З 1998 року на кафедрі працює старший викладач Романко Галина Антонівна.

  З 2000 року працює на кафедрі доцентом Полутренко Мирослава Степанівна, яка, крім викладацької роботи, успішно займається науковою роботою і за цей час підготувала і захистила докторську дисертацію. З вересня 2012 року очолює кафедру хімії. В цей час, на кафедрі, крім професора Полутренко М.С., працюють професори Побережний Л.Я., Челядин Л.І. та доценти Мельник О.Д., Калин Т.І., Врещ В.Д. В 2013 р. проф. Полутренко М.С. стала лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки  за колективну роботу « Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України». З 2017 року на кафедрі працює к.с/г. н ., доцент Грицуляк Галина Михайлівна.

У створенні навчальної і наукової бази кафедри та проведенні занять зі студентами велика заслуга працівників Супа В.В., Кулаєць Л.Г., Бандури Н.П.,Шмідта А.В., Струмінської О.О., зав. лабораторіями Коцюбинського А,О.

Кафедру хімії 12.04.2021р. перейменовано на кафедру «Технології захисту навколишнього середовища» (ТЗНС) згідно Наказу № 72 від 12.04.2021, яка стала  випускною. У цьому ж році проф. Полутренко М.С. та проф. Челядин Л.І. були нагороджені дипломами, нагрудними знаками та посвідченнями лауреатів обласного рейтингового огляду «Галицький кмітливець 2020» у номінації «Кращий вчений-винахідник». У 2021 році до колективу кафедри доєдналися канд. тех. наук, доц. Побережна Любов Ярославівна та докт. тех. наук, проф. Яцишин Теодозія Михайлівна, які своєю роботою примножують здобутки структурного підрозділу.  З березня 2022 р. асист., зав. лабораторіями Коцюбинського А.О. залучено до лав ЗСУ.

          На кафедрі створена творча атмосфера. Працівники кафедри прагнуть успішно передати знання та навички студентам. Продовжується активна співпраця з багатьма закладами вищої освіти України та громадськими організаціями.

фон