Державна підсумкова атестація

Державна підсумкова атестація

Склад та порядок роботи державної екзаменаційної комісії проведення атестаційного іспиту у 2021/2022 навчальному році здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Інженерія  програмного забезпечення»

Затверджений склад Екзаменаційної комісії (наказ):

Голова комісії:

 Демчина Микола Миколайович – канд. техн. наук, старший ментор навчального підрозділу SoftServe Академія ТОВ «SoftServe» (за згодою)

Члени комісії:

Шекета В. І. – д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення, заступник голови

Юрчишин В. М. – д-р техн. наук, проф. кафедри інженерії програмного забезпечення

Бандура В. В. – канд. техн. наук, доц. кафедри інженерії програмного забезпечення

 Секретар:

Піх В. Я. – канд. техн. наук, доц. кафедри інженерії програмного забезпечення.

Затверджені дати роботи ДЕК відповідно до наказу.

Склад та порядок роботи державної екзаменаційної комісії з випуску фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2021-2022 навчальному році рівня за освітніми програмами «нженерія  програмного забезпечення»:

Затверджений склад Екзаменаційної комісії (наказ):

Голова комісії:

Демчина Микола Миколайович – ментор SoftServe ІТ-Академії (за згодою)

Члени комісії:

Шекета В. І. – д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення, заступник голови

Юрчишин В. М. – д-р техн. наук, проф. кафедри інженерії програмного забезпечення

Пасєка М. С. – д-р техн. наук, проф. кафедри інженерії програмного забезпечення

Секретар:

Вовк Р. Б. – канд. техн. наук, доц. кафедри інженерії програмного забезпечення. 

Члени комісії:

Затверджені дати захистів відповідно до наказу.

Нормативні документи роботи ДЕК: