Наукова діяльність

 

Кафедра виконує фундаментальні та прикладні дослідження в галузях геосистемного моніторингу, інженерної геофізики, гідрогеології, інженерної геології, прогнозування небезпечних геодинамічних процесів.

Основні наукові напрямки досліджень кафедри:

1) удосконалення методів:

- проведення гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень із залученням геоінформаційних систем і технологій;

- обробки та інтепретації даних гідрогеологічних, інженерно-геологічних досліджень;

- геопросторове моделювання і прогнозування гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів;

- геопросторове моделювання і прогнозування надзвичайних ситуацій, пов’язаних з геологічними процесами;

- дистаційних досліджень інженерно-геологічних, гідрологічних та гідрогеологічних процесів;

2) проведення прикладних гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень на регіональному та об’єктивному рівнях із застосуванням геоінформаційних систем і технологій

3) розробка нових геоінформаційних підходів до просторового планування з урахуванням інженерно-геологічних, геоекологічних та гідрогеологічних умов територій

Держбюджетні кафедральні теми:

1) «Дослідження геологічного середовища в зонах розвитку небезпечних процесів із використанням геоінформаційних технологій з метою попередження надзвичайних ситуацій» (2019-2021рр)

2) Держбюджетна кафедральна тема: «Дослідження розвитку та активізації небезпечних геологічних процесів в умовах  природно-техногенної дестабілізації довкілля на основі геоінформаційного підходу» (2022р-по сьогодні)

- Госпдоговірні теми та залучені студенти:

1) Д-6-19-П (РК 0119U000473) Прогнозування та запобігання деградації територій та об’єктів видобутку і транспортування корисних копалин. (керівник теми Крижанівський Є.І. виконавці Кузьменко Е. Д., Багрій С. М., Чепурний І. В.).

Замовник – Міністерство освіти і науки України (2019р)

Подголов Валентин Миколайович, Магістр (студент)

Гайдейчук Андрій Володимирович, Магістр (студент)

2) Д-6-19-П (РК 0119U000473) Прогнозування та запобігання деградації територій та об’єктів видобутку і транспортування корисних копалин. (керівник теми Крижанівський Є.І. виконавці Кузьменко Е. Д., Багрій С. М., Чепурний І. В.).

Замовник – Міністерство освіти і науки України (2020р)

Карпінський Богдан Володимирович, Магістр (студент)

Дребуленда Юрій Андрійович, Магістр (студент)

3) Запровадження екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник (керівник теми Кузьменко Е.Д.).

Замовник - Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (2021р)

4) Проведення екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник (керівник теми Кузьменко Е.Д.).

Замовник - Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (2022р)

5) Визначення чисельних значень електричного опору ґрунтів польовим методом на глибину до 2-3 метрів згідно наступних даних: м. Судова Вишня Львівської обл. - на місцях розташування свердловин №15, №41; с. Мужиєво Закарпатської обл.  - на місцях розташування свердловин №4, №17. (керівник теми Кузьменко Е.Д.) Замовник - ТОВ «ГЕОЕКОСИСТЕМИ» (2022р)

6) Дослідження методами природного імпульсного електромагнітного поля землі та газогрунтової зйомки для контролю напруженого стану гірських порід і ступеня загазованості природнього середовища на території с. Розвадів з метою надання рекомендацій щодо дегазації масиву гірських порід та зменшення ризику витоку газів і рідин на поверхню. (керівник теми Кузьменко Е.Д.). Замовник - ПП "ПРОЕКТ-БУД" (2023р)

7) Проведення екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок над колишніми рудниками «Калуш», «Голинь» та «Ново-Голинь» (керівник теми Кузьменко Е.Д.).

Замовник - Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (2023р)

8) „Електророзвідувальні дослідження методом природного імпульсного електромагнітного поля Землі та проведення буріння на ділянці з 48 по 60 км перегону Новоселиця – Мамалига дільниці Чернівці-Північна – Ларга Чернівецької дистанції колії” (керівник теми Багрій С.М.).

Замовник - Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України (КВ ІГФ НАН України) (2023р)

 

Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ

Путівник по бібліотеці ІФНТУНГ

– Організаційно-наукові заходи

На допомогу аспірантам

Відеоматеріали "В допомогу авторам" видавництва ПП "Технологічний центр":

Перелік українських видань у Scopus та Web of Science (постійно оновлюється)

Перелік міжнародних видань у Scopus

Перелік міжнародних видань у Web of Science

Як створити профіль в ORCID

Як зв'язати ID ORCID і Scopus Author ID

Робота з БД Scopus

Адреса доступу до БД Scopus: https://www.scopus.com

Як опублікувати статтю у Scopus

Як знайти журнал необхідного квартиля у Scopus

Як знайти журнал в базі даних Scopus

Як додати відсутній документ до Scopus

Як внести зміни до профілю автора у Scopus

Робота з Web of Science

Адреса доступу до БД Web of Science: http://webofknowledge.com

Як зареєструватися на Web of Science Core Collection

Як знайти журнал у Web of Science Core Collection

Як додати статті до профілю на Google Scholar

Як знайти журнал в "Переліку фахових видань України"

Каталог дисертацій

Рада молодих вчених ІФНТУНГ

Фахові видання ІФНТУНГ

Наукові фахові видання України