Дисципліни, методичне забезпечення

 

Обов'язкові освітні компоненти ОПП "Геоінформаційні системи і технології" (магістр)

Вибіркові освітні компоненти ОПП "Геоінформаційні системи і технології"(магістр) (кафедральний каталог) 

Вибіркові освітні компоненти (2023/24 н. р.) ОПП "Геоінформаційні системи і технології" (магістр) (загально-університетський каталог)  

 

Навчальні посібники

 1. Геоінформаційні системи в геодезії, картографії та землеупорядкуванні: навч. посіб. / Е. Д. Кузьменко, О. М. Журавель, Л. І. Давибіда [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 703 с.
 2. Кузьменко Е. Д. Електрометрія: навч. посіб. / Е. Д. Кузьменко, С. М. Кулик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 272 с. 
 3. Кузьменко Е. Д. Електрична розвідка методом становлення поля: навч. посіб. / Е. Д. Кузьменко, Я. С. Сапужак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 154 с.

Підручники

 1. Кузьменко Е. Д. Електрометрія: підручник / Е. Д. Кузьменко, С. М. Кулик, П.Г. Пігулевський – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 412 с.
 2. Кузьменко Е. Д. Теорія поля: підручник / Е. Д. Кузьменко, М. В. Рева. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 410 с. 

Конспекти лекцій

 1. Крив'юк І. В. Теорія графів: конспект лекцій / І. В. Крив'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 79 с.
 2. Крив'юк І. В. Транспортно-навігаційні ГІС: конспект лекцій / І. В. Крив'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 144 с.
 3. Давибіда Л. І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях: конспект лекцій / Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 51 с.
 4. Давибіда Л. І. ГІС в задачах моніторингу: конспект лекцій / Л. І. Давибіда, Е. Д. Кузьменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 74 с.
 5. Давибіда Л. І. Планування та управління ГІС-проектами: конспект лецій / Л. І. Давибіда, Е. Д. Кузьменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 79 с.
 6. Чепурний І. В. Теоретичні основи геоінформаційних систем: конспект лекцій / І. В. Чепурний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 96 с.
 7. Чепурна Т. Б. Розпізнавання образів: конспект лекцій / Т. Б. Чепурна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 55 с.
 8. Кузьменко Е. Д. Сферична геометрія та тригонометрія: конспект лекцій / Е. Д. Кузьменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 55 с.
 9. Кузьменко Е. Д. Методологія та методика наукових досліджень: конспект лекцій / Е. Д. Кузьменко, Р. М. Рудий. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 80 с. 
 10. Штогрин Л.В. Інформатика та програмування геозадач: конспект лекцій - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019.- 177 с.
 11. Штогрин Л.В. Інформатика та програмування геозадач. Частина ІІ: конспект лекцій - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019.- 98 с.
 12. Давибіда Л.І. Прикладна геоінформатика: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019.- 77 с.
 13. Кузьменко Е.Д. Основи екологічної геофізики та радіоекології: Конспект лекцій - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019.- 60 с.
 14. Чепурний І.В. Проектування баз геоданих: Конспект лекцій - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018.- 120 с.
 15. Чепурна Т. Б. Геоінформаційний аналіз: конспект лекцій / Т. Б. Чепурна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 125 с.
 16. Кузьменко Е.Д. Математична обробна геодезичних вимірів. Елементи теорії похибок вимірювань. Івано-Франківськ. ІФНТУНГ. 2021 -52с.
 17. Касіянчук, Д. В. ГІС в управлінні територіями [Текст] : конспект лекцій / Д. В. Касіянчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 

 

Лабораторні практикуми

 1. Крив'юк І. В. Програмування прикладних геоінформаційних задач: лаб. практикум / І. В. Крив'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 89 с.
 2. Крив'юк І. В. Інформатика та програмування: лаб. практикум / І. В. Крив'юк, Л. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 72 с.
 3. Крив'юк І. В. Транспортно-навігаційні ГІС: лаб. практикум / І. В. Крив'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 63 c.
 4. Давибіда Л. І. ГІС в задачах моніторингу: лаб. практикум / Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 43 с.
 5. Давибіда Л. І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях: практикум / Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 39 с.
 6. Давибіда Л. І. Планування та управління ГІС-проектами: лаб. практикум / Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 97 с.
 7. Давибіда Л. І. Планування та управління ГІС-проектами: лабораторний практикум / Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 38 с.
 8. Ільків Є. Ю. Інформаційні технології в наукових дослідженнях: практикум / Є. Ю. Ільків, Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 45 с.
 9. Чепурний І. В. Теоретичні основи геоінформаційних систем: лаб. практикум / І. В. Чепурний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 46 с.
 10. Чепурний І. В. Конструювання програм та мови програмування: лаб. практикум / І. В. Чепурний, С. М. Багрій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 83 с.
 11. Чепурний І. В. Інформатика i системологія: лаб. практикум / І. В. Чепурний, Л. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 137 с.
 12. Чепурна Т. Б. Просторовий аналіз та моделювання в ГІС: лаб. практикум / Т. Б. Чепурна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 69 с.
 13. Чепурна Т. Б. Моделювання і прогнозування стану довкілля: лаб. практикум / Т. Б. Чепурна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 115 с.
 14. Чепурна Т. Б. Розпізнавання образів: лаб. практикум / Т. Б. Чепурна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 99 с.
 15. Кузьменко Е. Д. Основи геофізики: лаб. практикум / Е. Д. Кузьменко, С. М. Багрій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 50 с. 
 16. Кузьменко Е. Д. Спеціальні розділи вищої математики: практикум / Е. Д. Кузьменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 12 с.
 17. Кузьменко Е. Д. Спеціальні розділи вищої математики: практикум / Е. Д. Кузьменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 30 с. 
 18. Кузьменко Е. Д. Екологічна геофізика: практикум / Е. Д. Кузьменко, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 59 с.
 19. Касіянчук Д. В. Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих: практикум / Касіянчук Д. В., Тимків М.М. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 68 с.
 20. Кузьменко Е. Д. Особливості проектування будівель в складних інженерно-геологічних умовах: практикум / Кузьменко Е.Д., Тимків М.М. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 63 с.
 21. Кузьменко Е.Д. Математична орбробка геодезичних вимірів: практикум / Кузьменко Е.Д., Давибіда Л.І., Касіянчук Д. В., Тимків М.М. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 32 с.
 22. Кузьменко Е.Д. Методологія та методика наукових досліджень: методичні вказівки з практичних занять та самостійної роботи/ Кузьменко Е.Д., Тимків М.М. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 19 с.
 23. Давибіда Л.І. Прикладна геоінформатика: практикум / Давибіда Л.І.– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018 – 65 с.
 24. Чепурний І.В. Проектування баз геоданих: практикум / Чепурний І.В.– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017 – 70 с.
 25. Штогрин Л.В. Інформатика та програмування: практикум / Штогрин Л.В.., Касіянчук Д.В.– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017 – 71 с.
 26. Крив'юк І.В. Теорія графів: практикум / Крив'юк І.В. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017 – 56 с.
 27. Крив'юк І.В. Програмування прикладних геологічних задач: практикум / Крив'юк І.В. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017 – 88 с.
 28. Касіянчук, Д. В. Ліцензування та патентування діяльності [Текст] : практикум / Д. В. Касіянчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 49 с.
 29. Касіянчук, Д. В. Математична обробка геодезичних вимірів [Текст] : лаб. практикум. Ч. 2 / Д. В. Касіянчук, М. М. Тимків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 42 c.
 30. Касіянчук, Д. В. Обробка цифрових зображень [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи / Д. В. Касіянчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 16 с. 
 31. Касіянчук, Д. В. ГІС в управлінні територіями [Текст] : лаб. практикум / Д. В. Касіянчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 142 с. 
 32. Касіянчук, Д. В. Магістерська робота [Текст] : метод. вказівки / Д. В. Касіянчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 142 с.

 

Курсове проектування

 1. Чепурний І. В. Основи систем автоматизованого проектування: метод. вказівки для напис. курс. роботи / І. В. Чепурний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 16 с.
 2. Чепурний І. В. Проектування баз геоданих: метод. вказівки для напис. курсової роботи / І. В. Чепурний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 23 с.
 3. Чепурна Т. Б. Геоінформаційний аналіз: метод. вказ.  для курсового проектування / Т. Б. Чепурна. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 14 с.
 4. Чепурна Т. Б. Моделювання і прогнозування стану довкілля: метод. вказ. для курсового проектування / Т. Б. Чепурна. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 13 с.
 5. Давибіда Л. І. Аналіз експериментальних даних засобами Excel i MathCAD: курсова робота / Л. І. Давибіда, Л. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 19 с.
 6. Давибіда Л.І. Геоінформаційні системи та бази даних: курсове проектування / Давибіда Л.І., Журавель Н.В. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ  2017. – 23 с. 
 7. Давибіда Л.І. ГІС в задачах моніторингу: курсова робота Давибіда Л.І. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ  2017. – 20 с. 
 8. Чепурний І. В. ГІС в кадастрових системах:курсове проектування  / І. В. Чепурний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 10 с.

 

Самостійна робота

 1. Крив'юк І. В. Транспортно-навігаційні ГІС: метод. вказівки / І. В. Крив'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 19 с.
 2. Давибіда Л. І. Виробнича практика: метод. вказівки / Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 17 с.
 3. Давибіда Л. І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях: метод. вказівки / Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 25 с.
 4. Давибіда Л. І. Прикладна геоінформатика: методичні вказівки / Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 18 с.
 5. Давибіда Л. І. Геоінформаційні системи та бази даних: метод. вказ. для самостійної роботи студентів / Л. І. Давибіда, Н. В. Журавель. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 32 с.
 6. Кузьменко Е. Д. Виробнича переддипломна практика: метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко, Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 17 с.
 7. Кузьменко Е. Д. ГІС в задачах моніторингу: метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко, Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 25 с.
 8. Кузьменко Е. Д. ГІС в задачах моніторингу: метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко, Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 25 с.
 9. Кузьменко Е. Д. Планування і управління ГІС-проектами: метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко, Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 40 с.
 10. Кузьменко Е. Д. Планування і управління ГІС-проектами: метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко, Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 40 с.
 11. Штогрин Л. В. Інформатика та програмування: метод. вказ. для виконання самостійної роботи  / Л. В. Штогрин, Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 26 с.
 12. Чепурна Т. Б. Геоінформаційний аналіз: метод. вказі. для самостійної роботи / Т. Б. Чепурна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 9 с.
 13. Чепурна Т. Б. Моделювання і прогнозування стану довкілля: методичні вказівки / Т. Б. Чепурна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 13 с.
 14. Штогрин Л. В. Інформаційні системи та технології: методичні вказівки  / Л. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 38 с. 
 15. Штогрин Л. В. Інформатика та програмування: метод. вказ. для виконання самостійної роботи / Л. В. Штогрин, Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 26 с.
 16. Кузьменко Е. Д. Навчальна практика: метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко, С. М. Багрій, Д. В. Касіянчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 53 с.
 17. Кузьменко Е. Д. Дипломне проектування: метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко, Д. В. Касіянчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 34 с.
 18. Кузьменко Е. Д. Екологічна геофізика: метод. вказівки для самост. роботи / Е. Д. Кузьменко, Д. В. Касіянчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 55 с. 
 19. Кузьменко Е. Д. Магістерська робота: метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко, Д. В. Касіянчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 23 c.
 20. Кузьменко Е. Д. Основи геофізики: метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко, С. М. Багрій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 50 с.
 21. Кузьменко Е. Д. Методологія та методика наукових досліджень: метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 24 с.
 22. Кузьменко Е. Д. Спеціальні розділи вищої математики: метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 46 с.
 23. Кузьменко Е. Д. Теорія поля: метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 33 с.
 24. Кузьменко Е. Д. Особливості проектування будівель в складних інженерно-геологічних умовах: метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 13 с.
 25. Кузьменко Е.Д. Математична орбробка геодезичних вимірів: метод. вказівки  / Кузьменко Е.Д., Давибіда Л.І., Касіянчук Д. В., Тимків М.М. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 70 с.
 26. Чепурний І.В. Інтернет технології в картографії: метод. вказівки  / Чепурний І.В. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 10 с.
 27. Чепурна Т.Б. Розпізнавання образів: метод. вказівки / Чепурна Т.Б. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 10 с.
 28. Чепурна Т.Б. Просторовий аналіз та моделювання в ГІС: метод. вказівки / Чепурна Т.Б. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 9 с.
 29. Касіянчук Д.В. Обробка цифрових зображень: метод. вказівки / Касіянчук Д.В.  – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 16 с.
 30. Чепурний І.В. Геоінформаційні системи в кадастрових системах: метод. вказівки  / Чепурний І.В. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 10 с.
 31. Чепурний І.В. Теоретичні основи геоінформаційних систем: метод. вказівки  / Чепурний І.В. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 11 с.