Матеріально-технічне забезпечення

Для здійснення навчального процесу та наукових досліджень кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики використовуються:

36,700+ Skills Development Illustrations, Royalty-Free Vector Graphics &  Clip Art - iStock | Skills development icon, Skills development concept,  Skills development technologyАудиторний фонд кафедри

№ з/п Найменування лабораторій, спеціалізованих кабінетів, їх площа Найменування обладнання, устаткування, їх кількість

    Опис обладнання, устаткування

1

Навчально-дослідна лабораторія інноваційних технологій (геоінформаційних систем і технологій) №5116, 40,6 м2

Персональні комп'ютери,

8 шт.

8 шт посадкових місць обладнаних ПЕОМ Celeron-G540, Intel Core-i3 G645 з відповідною гарнітурою

Встановлене програмне забезпечення використовується для виконання лабораторних і практичних робіт з дисциплін професійної  та практичної підготовки

2 Лекційно-навчальна лабораторія геоінформаційних технологій №5112, 41,2 м2 24 шт посадкових місць, робочі столи, проектор, дошка презентаційна магнітно-маркерна, настінні стенди, макети геологічних карт Використовується для проведення лекційних занять з дисциплін професійної  та практичної підготовки
3 Кабінет курсового, дипломного проектування та самостійної роботи студентів №5121, 19,2 м2 Стенди, картографічний матеріал 8 шт посадкових місць, робочі столи, інформаційний стенд, картографічні матеріали різної тематики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Також використовуються інші приміщення (лабораторії, комп'ютерні класи, лекційні аудиторії відповідно до розкладу занять), зокрема: 

 

هو قام clipart Open Source і ліцензійне програмне забезпечення >>

 

Beranda | Geodatabase Tata Ruang Бази геоданих >>

 

Careers - ROK Technologies Веб-платформи з відкритим доступом для студентів, викладачів і науковців >>

 

Surveyor PNG, Vector, PSD, and Clipart With Transparent Background for Free  Download | PngtreeЛабораторія прогнозування небезпечних природно-техногенних процесів >>