Загальна інформація

Основними завданнями, які виконуються на кафедрі транспортування та зберігання енергоносіїв є:

- робота з абітурієнтами;

- підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю “Нафтогазова інженерія та технології”. Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійною програмою "Газонафтопроводи та газонафтосховища". Підготовка магістрів здійснюється за двома освітньо-професійними програмами: "Розподіл та постачання енергоносіїв" і "Магістральний трубопровідний транспорт";

- підготовка кандидатів та докторів наук за освітньо-науковою програмою "Нафтогазова інженерія та технології";

- перепідготовка та підвищення кваліфікації слухачів інституту післядипломної освіти;

- забезпечення навчального процесу підручниками, навчальними посібниками, методичними матеріалами;

- розроблення сучасних навчальних програм;

- організація проходження студентами практики на підприємствах галузі;

- виконання науково-дослідної роботи;

- співпраця з підприємствами, науково-дослідними та проектним інститутами галузі;

- формування у студентів інтересу до наукової роботи;

- коригування навчальних планів та програм з врахуванням потреб галузі;

- працевлаштування випускників кафедри на підприємствах галузі, в науково-дослідних та проектних інститутах галузі, моніторингу ринку праці;

- розширення та поновлення матеріально-технічної бази кафедри.

Кафедрою транспортування та зберігання енергоносіїв здійснюється посилена підготовка фахівців з питань проектування, спорудження, обслуговування, ремонту та реконструкції магістральних і промислових газонафтопроводів, газосховищ та нафтобаз, об’єктів і мереж газопостачання та нафтопродуктозабезпечення, підводних і морських газонафтопроводів, діагностики та неруйнівного контролю трубопроводів і обладнання, спорудження трубопроводів надвеликого діаметра для одного з найперспективніших в майбутньому  видів транспорту Hyperloop.

 

Запорукою успішної діяльності кафедри, насамперед, є високий науковий потенціал її професорсько-викладацького складу. Сьогодні на кафедрі працює 16 викладачів. Всі викладачі є випускниками факультету нафтогазопроводів, мають освітню спеціальність, яка відповідає профілю кафедри. З 16 викладачів кафедри:

- 5 докторів наук, професорів;

- 11 кандидати наук, 9 доцентів.

До підготовки студентів залучаються сумісники з числа провідних спеціалістів нафтогазової галузі.

Студенти, які успішно навчаються, займаються науково-дослідною роботою, приймають участь в конференціях, мають можливість продовжити навчання і наукову роботу в аспірантурі.

 

У західному регіоні України розташовані такі великі підприємства та об’єкти газонафтового комплексу України в яких можуть працювати випускники кафедри: УМГ “Прикарпаттрансгаз”, УМГ “Львівтрансгаз”, ДАТ “Магістральні нафтопроводи “Дружба””, Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецькі філії ДК "Газ України", ділянки трансконтинентальних магістральних газопроводів “Уренгой-Помари-Ужгород”, “Прогрес”, “Союз”, магістральні газопроводи “Братерство”, “Івацевичі-Долина”, “Торжок-Долина”, “Київ-Захід України”, 5 підземних сховищ газу – Богородчанське, Більче-Волицьке, Опарське, Дашавське та Угерське, ділянка трансконтинентального магістрального нафтопроводу “Дружба”, магістральні нафтопроводи “Одеса-Броди”, “Мозир - Броди”, “Броди - Карпати”, “Карпати - Держкордон”, “Жулин – Надвірна”, “Жулин - Дрогобич”, “Долина - Дрогобич”, “Орів - Борислав - Дрогобич”, НПЗ ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття”, НПЗ ВАТ “Нафтопереробний Комплекс Галичина”, Долинський ГПЗ, Бориславський ГПЗ, ПАТ “Фірма “Нафтогазбуд” Будівельне управління “Свалявагаз”, ПАТ “фірма “Нафтогазбуд” Будівельне управління № 21, ПАТ “фірма “Нафтогазбуд” Управління механізації № 22, ПАТ “фірма “Нафтогазбуд” Будівельне управління № 7, ПАТ “фірма “Нафтогазбуд” Спеціалізовано-монтажне управління № 14, ПАТ “фірма “Нафтогазбуд” Спеціалізовано-монтажне управління № 25, Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд” Будівельно-монтажне  управління № 8, автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, нафтобази, широка мережа автозаправних станцій.

 

Одним з стратегічних напрямів енергетичної політики України є диверсифікація маршрутів постачання нафти та газу з метою забезпечення енергетичної безпеки та зменшення ризику дефіциту енергоносіїв. Таку політику можна реалізувати тільки спорудженням нових нафтогазопроводів, залученням України до міжнародних проектів транспортування газу до Європи з Туркменістану, Азербайджану, Ірану та інших країн, реалізацією проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору. Так енергетичною стратегією України передбачається подовженням нафтопроводу “Одеса – Броди” до Плоцька, а також планується довести завантаженість газотранспортної системи України до проектних показників та збільшення її транзитних потужностей на 30 – 35 млрд. м3 газу на рік за рахунок спорудження компресорної станції на газопроводі “Торжок-Долина”, другої нитки газопроводу “Ананьїв – Ізмаїл” та газопроводу в напрямку Ужгорода. Також передбачається розширенням можливостей нафтопереробних потужностей України та з огляду на перспективу вступу України до Європейського Союзу створенням державного резерву нафти, нафтопродуктів та природного газу (відповідно до вимог ЄС – в еквіваленті 90 днів споживання), а отже спорудження нових газосховищ та нафтобаз.

На сьогодні близько 45 % магістральних газопроводів України відпрацювали свій амортизаційний термін. Більше третини із 703 газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій виробила свій моторесурс або близька до цього і потребує реконструкції.

Середній термін експлуатації магістральних нафтопроводів України складає більше 40 років, а перші нафтопроводи працюють понад 45 років. За час експлуатації частина магістральних нафтопроводів і технологічного обладнання (до 80%) вичерпала свій ресурс, фізично і морально застаріла і потребують модернізації та реконструкції.

Система газопостачання природного газу тиском до 1,2 МПа має значний ступінь зносу і, крім цього, експлуатується в складних умовах інженерної інфраструктури населених пунктів. Так, 11,6 тис. км розподільних газопроводів (або близько 7 %) та 4,9 тис. газорегуляторних пунктів (або близько 14 %) вже відпрацювали свій амортизаційний термін.

Проблема забезпечення надійності та безаварійної роботи старіючої нафтогазотранспортної системи України з кожним роком набуває все важливішого значення. За умов обмежених інвестиційних можливостей і ресурсів на реконструкцію та технічне переозброєння обсяг старих основних фондів постійно зростає, що може призвести до зниження рівня надійності нафтогазотранспортної системи. Щоб запобігти загибелі найпотужнішої в Європі нафтогазотранспортної системи України її необхідно підтримувати у технічно справному стані, проводити поточні і капітальні ремонти, здійснювати модернізацію, техпереоснащення і реконструкцію з використанням найсучасніших та ефективних технологій. Треба довести існуючу нафтогазотранспортну систему до стану, який відповідатиме міжнародним стандартам, що потребує забезпечення висококваліфікованими кадрами.

 

Кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв організовує проходження студентами практики  на галузевих підприємствах, що займаються транспортом, зберіганням і розподілом нафти і газу та спорудженням і ремонтом об'єктів транспорту і зберігання нафти і газу в межах України: УМГ “Прикарпаттрансгаз”, УМГ “Львівтрансгаз”, УМГ “Черкаситрансгаз”, УМГ “Київтрансгаз”, УМГ “Донбастрансгаз”, УМГ “Харківтрансгаз”, ДАТ “Чорноморнафтогаз”, ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття”, Філія “Магістральні нафтопроводи “Дружба”, Філія “Придніпровські магістральні нафтопроводи”, Філія “Південні магістральні нафтопроводи”, ВАТ “Львівгаз”, Івано-Франківське обласне та міське управління газового господарства, ТОВ "Карпатнафтохім", Івано-Франківська філія ВАТ “Галнафтогаз”, АТ фірма “Укргазбуд”, АТ фірма “Нафтогазбуд”, ДП “АК-Укрнафтогазбуд”.

 

Матеріальна база кафедри транспортування та зберігання енергоносіїв включає сучасні мультимедійні лекційні аудиторії, спеціалізовану лабораторію спорудження магістральних трубопроводів, лабораторію трубопровідного транспорту газу, де функціонує навчальний тренажер компресорної станції з газотурбінним приводом «Діалог1», спеціалізовану лабораторію нафтогазової механіки, міжкафедральну лабораторію трубопровідного транспорту нафти і газу, яка оснащена натурними взірцями сучасного технологічного обладнання – газотурбінними установками, перекривною арматурою газонафтопроводів, обладнанням та машинами для спорудження та ремонту трубопроводів тощо. На кафедрі є два сучасні комп’ютерні класи оснащений комп'ютерами, які об’єднані у локальну мережу, і мають доступ до глобальної мережі Інтернет.

Спеціалізована лабораторія спорудження магістральних трубопроводів (ауд. № 0423). Призначена для проведення  наукових досліджень та навчального процесу з дисциплін “Спорудження магістральних трубопроводів”, “Спорудження і ремонт газосховищ і нафтобаз”, “Насосні і компресорні станції”, “Проектування та спорудження систем газопостачання”, “Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів  газонафтопроводів”, “Обслуговування і ремонт насосних та компресорних станцій”.

Лабораторія обладнана стендами для дослідження повздовжніх переміщень трубопроводів, силового впливу грунту на поперечні  переміщення трубопроводів, стендом для дослідження напружено-деформованого стану балкового переходу трубопроводу, обладнанням для контролю якості очистки зовнішньої поверхні трубопроводів, контролю суцільності, адгезії та товщини ізоляційного покриття трубопроводів, вимірювання товщини стінки трубопроводів, апарат для визначення температури розм’якшування бітумів, шукачі трубопроводів, прилади для вимірювання швидкості корозії. В лабораторії розміщені стенди для статичного та динамічного балансування роторів газоперекачувальних агрегатів.

Спеціалізована лабораторія нафтогазової механіки (будівельної механіки, механіка ґрунтів у трубопровідному будівництві та ремонті) (ауд. № 0425) призначена для проведення наукових досліджень та навчального процесу з дисциплін “Нафтогазова механіка”, “Капітальний ремонт газонафтопроводів”, “Проектування та спорудження систем газопостачання”, “Спорудження насосних та компресорних станцій”.

Лабораторія обладнана приладами для дослідження компресійних властивостей грунтів, випробовування грунтів  на зсув у польових умовах, визначення кута природного спаду грунту та кута внутрішнього тертя грунту, визначення пористості і вологості грунтів,  визначення нормальної густини цементного тіста, визначення рухливості і легкоукладуваності бетонної суміші, визначення тонкості помолу цементу. В лабораторії розміщена польова лабораторія тип ПЛЛ – 9.

Міжкафедральна лабораторія трубопровідного транспорту нафти і газу (ауд. № 9116) призначена для проведення  наукових досліджень та навчального процесу з дисциплін “Машини і механізми для будівництва трубопроводів”, “Насосні і компресорні станції”, “Обслуговування і ремонт газонафтопроводів”, “Протикоризійний захист трубопроводів”, “Спорудження і ремонт газосховищ і нафтобаз”, “Транспортні роботи при будівництві трубопроводів”, “Трубопровідні будівельні матеріали”, “Спорудження магістральних трубопроводів”, “Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів  газонафтопроводів”, “Комплексна механізація спорудження та ремонту газонафтопроводів”, “Спорудження насосних та компресорних станцій”, “Обслуговування і ремонт насосних та компресорних станцій”.

В лабораторії представлено натуральні взірці реального обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів та насосних станцій магістральних нафтопроводів, а саме елементи ГПА типу ГТК-10-4: осьових компресорів, турбодетандер, відцентрових нагнітачів, блоку керування, елементи корпусу. Крім указаного обладнання в аудиторії розміщено ГТУ типу НК-12-СТ.

Обладнання насосних станцій магістральних нафтопроводів представлено насосом типу НМ 2500-230 з кутовим вирізом, що дає змогу детально вивчати будову та принцип роботи відцентрового насоса та насоса НПВ 3600-90.

В лабораторії розміщено машини та механізми для спорудження магістральних трубопроводів: очисна машина ОМ-1422, ізоляційна машина ІЛ-1422, ротор траншейного екскаватора ЕТР-254, центратор DN 1400, очисні поршні, компресор поршневий повітряний діючий з електроприводом (40-50 кВт). Також в лабораторії розміщено фрагмент ізоляційно-укладальної колони (трубоукладач ТГ-62, трубопровід DN 300 (12 м),  очисна машина ОМО-8А, ізоляційна машина ІМ-2А).

В лабораторії розміщено фрагмент балкового переходу (трубопровід DN 1400, ковзаючі опори), макет камери запуску очисного пристрою на (камера запуску, кран DN 500 з пневмогідроприводом (2 шт.), трубопровід DN 500), макет ГПА-10, макети торцевих ущільнень (3 шт.), лабораторний стенд для монтажу відцентрового насосу з приводом від електродвигуна, макети роторів насосних агрегатів для вимірювання параметрів робочого колеса насосного агрегату.

Крім вказаного обладнання в лабораторії розміщено перекривну арматуру магістральних нафтогазопроводів, засуви різних типів, кульові крани.

Всі лабораторні і практичні роботи повністю забезпечені обладнанням, приладами, інструментами та реактивами.

Кабінети та лабораторії оснащені згідно з вимогами навчальних планів та програм. Це дає можливість проводити теоретичні та лабораторно-практичні заняття на високому професійному рівні. Особлива увага надається оснащенню і оновленню обладнання профільних лабораторій, що дає можливість якісно виконати вимоги освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів. 

Кафедра забезпечена пакетами прикладних комп’ютерних програм для вивчення професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін. З найвідоміших сучасних програмних продуктів в навчальному процесі використовуються Ansys, AutoCAD, Компас, MathCAD, MathLAB, DELPHI, FOXPRO, Visual Basic. Використовуються в навчальному процесі і пакети програм для проектування газонафтопроводів та програми-симулятори ГПА-10, ГПА-16, які моделюють режими роботи компресорних станцій магістральних газопроводів. 

Навчання студентів на кафедрі транспортування та зберігання енергоносіїв відбувається на високому професійному рівні, про що свідчать часті подяки від підприємств за якісну теоретичну та практичну підготовку студентів-випускниів та їх позитивні характеристики.