Дисципліни, методичне забезпечення

Для зручності пошуку скористайтесь комбінацією клавіш <Ctrl+F> та введіть потрібну літературу

 

АВТОМОБІЛЬНІ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ

Основна література

 1. Трубопровідний транспорт газу/М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В.Б.Михалків та ін. – Київ:-АренаЕКО, - 2002. – 600 с.
 2. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС): монографія / В.Я.Грудз, Я.В.Грудз, В.В.Костів, В.Б.Михалків. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. - 320 с.: іл., рис., табл.
 3.  Конспект лекцій з курсу "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції" для студентів спеціальності 7.090308. Івано-Франківськ, 1998.
 4.  Карпаш О.М. Технічна діагностика систем нафтогазопостачання: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Карпаш О.М., Возняк М.П., Василюк В.М. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 341 с.

Додаткова

 1.  Розгонюк В.В. Довідник експлуатаційникові  газонафтового комплексу / Розгонюк В.В., Хачикян Л.А., Григіль М.А. – К.: Росток, 1998. – 431 с.
 2.  Касперович В.К. Трубопровідний транспорт газу / Касперович В.К. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 198 с.
 3.  Автомобильные газонаполнительные станции: Справ. пособ. для рабочих / Ю.С.Гайстер, Б.А.Глодский, М.А.Маевский, И.С.Берсенев. - М: Недра, 1989. - 128 с.

Література для практичних занять

 1.  Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розгонюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с.
 2.  Насосы и компрессоры: учеб. пособ. / С.А.Абдурашитов, А.А.Тупиченков, И.М.Вершинин, С.М.Тененгольц. - М.: Недра, 1974. - 294 с.: ил.

Література для самостійної роботи

 1. Михалків В.Б. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять і виконанні домашніх завдань / В.Б.Михалків – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 47 с.
 2. Михалків В.Б. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції. Тестові завдання. Івано-Франківськ: Факел, - 2007,-63 с.

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Основна література

 1. Кравченко, В. С. Водопостачання та каналізація [Текст] : навч. посіб. / В. С. Кравченко. – К. : Кондор, 2003.– 288 с.
 2. Запольський, А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води [Текст] : підручник / А. К. Запольський. – К. : Вища школа, 2005. – 671 с.
 3. Трегубенко, Н. С. Водоснабжение и водоотведение. Примеры расчетов [Текст] : учеб. пособ. / Н. С. Трегубенко. – М. : Высшая школа, 1989. – 352 с.
 4. Лісафін В.П. Очисні споруди. Охорона довкілля [Текст] : навч. посіб. / В.П.  Лісафін. — Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. — 92 с.
 5. Іванов О.В. Водопостачання і водовідведення: [конспект лекцій] / О.В. Іванов. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 103 с.

Додаткова література

 1. Кравченко, В. С. Водопостачання та каналізація [Текст] : підручник / В. С. Кравченко. – К. : Кондор, 2011. – 288 с.
 2. Добрянський, І. М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд [Текст] : навч. посіб. / І. М. Добрянський, Г. М. Дмитрів. – Львів : Афіша, 2008. – 120 с.
 3. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підручник. – К.: Знання, 2009. – 735 с.
 4. Тугай А.М., Терновцев В.О., Тугай Я.А. Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання. – К.:, 2001.-303с.
 5. Найманов А.Я., Никиша С.Б., Насонкина Н.Г.и др. Водоснабжение. –Донецк, 2004. – 650с.
 6.  Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування: ДБН В.2.5-74:2013. – Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. – 115 с.
 7. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування: ДБН В.2.5-75:2013. – Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. – 96 с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п. Іванов О. В. Водопостачання і водовідведення:[практикум] / О. В. Іванов. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 80 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

1с. Люта Н.В. Очисні споруди: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. / Н.В. Люта – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 103 с.: іл., табл.

2с. Кравченко, В. С. Водопостачання та каналізація [Текст] : навч. посіб. / В. С. Кравченко. – К. : Кондор, 2003.– 288 с.

 

ГАЗОВІ МЕРЕЖІ І ГАЗОСХОВИЩА

Основна література

       1 Середюк М. Д.,  Малик В. Я., Болонний В. П. Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів: навчальний посібник.-Івано-Франківськ: Факел, 2003.- 436 с.

       2 Середюк М. Д., Савків Б. П. Підземне зберігання газу: навчальний посібник.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2015.- 232 с.

      3 Гончарук М. І., Середюк М. Д., Шелудченко В. І. Довідник з газопостачання населених пунктів України. - Івано-Франківськ.: Сімик, 2006.- 1313 с.

Додаткова література

     4 Гімер Р. Ф., Гімер П. Р., Деркач М. П. Підземне зберігання - Івано-Франківськ: Факел, 2001. -212 с.

     5 Довідник працівника газотранспортного підприємства. За загальною редакцією

А. А.Рудника.-К.: Росток, 2001. - 1090 с.

     6 Експлуатація і технічне обслуговування газорозподільних станцій магістральних газопроводів. Довідник за загальною редакцією А.А. Рудника.-К.: Росток, 2003.- 572 с.

Література для практичних занять

    1п Середюк М. Д., Пилипів Л. Д., Зарубіна Ю. І. Технологічні розрахунки газових мереж населених пунктів: навчальний посібник.- Івано-Франківськ: Факел, 2004. -183 с.

    2п Гончарук М. І., Середюк М. Д., Шелудченко В. І. Довідник з газопостачання населених пунктів України. - Івано-Франківськ.: Сімик, 2006.- 1313 с.

Література для курсового проектування

    1к  Середюк М.Д., Іванов О. В. Газові мережі і газосховища. Курсове проектування. Для здобувачів ступеня бакалавр за ОПП  «Газонафтопроводи та газонафтосховища» - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2019.- 75 с.

    2к Середюк М. Д., Пилипів Л. Д., Зарубіна Ю. І. Технологічні розрахунки газових мереж населених пунктів: навчальний посібник.- Івано-Франківськ: Факел, 2004. -183 с.

    3к Гончарук М. І., Середюк М. Д., Шелудченко В. І. Довідник з газопостачання населених пунктів України. - Івано-Франківськ.: Сімик, 2006.- 1313 с.

Література для самостійної роботи

    1с  Середюк М.Д. Газові мережі і газосховища. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища» - освітньо-кваліфікаційний рівень– бакалавр. - 2010. – 30 с.

   2 с Середюк М. Д. Модульна технологія вивчення дисципліни «Газові мережі і газосховища».- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 1997.- 62 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

   ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання.

 

ГАЗОТУРБІННІ УСТАНОВКИ

Основна література

 1. Касперович В.К. Газотурбінні установки: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 90 с. – 90.
 2. Лісафін В. П.  Газотурбінні установки: навчальний посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Лісафін - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 192 с.: іл.
 3. Поршаков Б.П. Газотурбинные установки на магистральных газопроводах. - М.: Недра, 1974. - 156 с.
 4. Михалків В.Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій: [Конспект лекцій]/ В.Б. Михалків – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 236 с.
 5. Костюк А.Г. Газотурбинные установки: учеб. пособ. / А.Г.Костюк, А.Н.Шерстюк. - М.: Высшая школа, 1979. - 254 с.: ил.

Література для практичних занять

 1. Лісафін В.П., Пилипів Л.Д. Термодинамічний розрахунок газотурбінної установки. М.В. для самостійної роботи. Івано-Франківськ: 2008 -72 с.
 2. Поршаков В.П. Газотурбинные установки: Учебник для вузов. - М.: Недра, 1992. - 238с.
 3. Ревзин В.С. Газотурбинные установки с нагнетателями для транспорта газа: Справочное пособие / В.С.Ревзин, И.Д.Ларионов. - М.: Недра, 1991. - 303 с.

Література для лабораторних занять

 1. Пилипів Л.Д. Газотурбінні установки: лабораторний практикум / Л.Д.Пилипів, І.А.Ксенич. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 68 с.: іл., таб.
 2. Пилипів Л.Д. Газотурбінні установки: лабор. практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. - 60 с.

Додаткова література

11.  Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розгонюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. К.: Росток, 2001. 1092 с.

12. Белоконь Н.И., Поршаков Б.П. Газотурбинные установки на компрессорных станциях магистральных газопроводов. М.: Недра, 1969. 109 с.

13. Шнеэ Я.И. Газовые турбины: учеб. пособ. Ч.1. Термодинамические процессы и теплообмен в конструкциях / Я.И.Шнеэ, В.Капинос, И.В.Котляр; Шнеэ Я.И., ред. - 2-е изд., перераб.и доп. - К.: Вища школа, 1976. - 295 с.

14. Шнеэ Я.И. Газовые турбины: учеб. пособ. Ч.2. Аэродинамические процессы, регенераторы, камеры сгорания и конструкции / Я.И.Шнеэ, Я.С.Хайновский; Шнеэ Я.И., ред. - 2-е изд., перераб.и доп. - К.: Вища школа, 1977. - 279 с

Методичні вказівки

 1. М1. Пилипів Л.Д. Газотурбінні установки: лабораторний практикум / Л.Д.Пилипів, І.А.Ксенич. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 68 с.
 2. М2. Пилипів Л.Д. Газотурбінні установки: лабор. практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. - 60 с.

Література для самостійної роботи

 1. Касперович В.К. Газотурбінні установки: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 90 с. – 90.
 2. Лісафін В. П.  Газотурбінні установки: навчальний посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Лісафін - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 192 с.: іл.
 3. Лісафін В.П., Пилипів Л.Д. Термодинамічний розрахунок газотурбінної установки. М.В. для самостійної роботи. Івано-Франківськ: 2008 -72 с.
 4. Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розгонюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с.

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВГАЗОНАФТОПОСТАЧАННЯ

Основна література

 1.  Михалків В.Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання: Конспект лекцій / В.Б. Михалків, Ю.І. Дорошенко - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 98 с.
 2. Трубопровідний транспорт газу / [М.П. Ковалко, В.Я. Грудз, В.Б. Михалків та ін.]: за ред. М.П. Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.
 3. Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних дослідженнях: навч. Посібник / [О.М. Карпаш, А.О. Снарський, П.М. Райтер, М.О. Карпаш]. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2008. – 320 с.

Додаткова література

 1. Михалків В.Б. Конспект лекцій з курсу “Математичне моделювання процесів газонафтопостачання” для студентів спеціальності 7.090305 – Газо нафтопроводи та газонафтосховища - Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 111 с.
 2. Довідник з нафтогазової справи / За заг.ред.докторів технічних наук В.С. Бойка, Р. М. Кондрата, Р.С. Яремійчука. – Львів. – 1996. – 620 с.
 3. Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розганюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с.
 4. Середюк М.Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: Підручник. / М.Д. Середюк, Й.В.Якимів, В.П.Лісафін - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2001. – 517 с. з іл..
 5. Дорошенко В.М. Основи наукових досліджень: [Навч.посібник]/ В.М.Дорошенко. – К.: ІСДО. – 1993. – 128 С.

Література для лабораторних робіт

 1. Михалків В.Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання: Лабораторний практикум. / В.Б.Михалків, Ю.І.Зарубіна - Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 96 с.
 2. Михалків В.Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання: Тестові завдання. / В.Б.Михалків, Ю.І.Зарубіна - Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 100 с.

Література для самостійної роботи

 1. Михалків В.Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання: Конспект лекцій / В.Б. Михалків, Ю.І. Дорошенко - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 98 с.
 2. Трубопровідний транспорт газу / [М.П. Ковалко, В.Я. Грудз, В.Б. Михалків та ін.]: за ред. М.П. Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.
 3. Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних дослідженнях: навч. Посібник / [О.М. Карпаш, А.О. Снарський, П.М. Райтер, М.О. Карпаш]. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2008. – 320 с.
 4. Михалків В.Б. Конспект лекцій з курсу “Математичне моделювання процесів газонафтопостачання” для студентів спеціальності 7.090305 – Газо нафтопроводи та газонафтосховища - Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 111 с.
 5. Довідник з нафтогазової справи / За заг.ред.докторів технічних наук В.С. Бойка,             Р. М. Кондрата, Р.С. Яремійчука. – Львів. – 1996. – 620 с.
 6. Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розганюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с.
 7. Середюк М.Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: Підручник. /             М. Д. Середюк, Й.В.Якимів, В.П.Лісафін - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2001. – 517 с. з іл..

 

МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ ТА ГАЗОНАФТОСХОВИЩ

Основна література

1. Якимів Й.В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ [ Навч. посібник]. -  Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 230 с.

2. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 416 с.

Додаткова література

3. Галеев В.Б., Карпачев М.З., Харламенко В.И Магистральные  нефтепродуктопроводы. – М.: Недра, 1988. – 296 с.

4.Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. – Івано-Франківськ: Кременчук,  2001. – 517 с.

5.Касперович В.К. Трубопровідний транспорт газу [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] .  – Івано-Франківськ: Факел, - 1999. – 198 с.

         6. Лісафін В.П., Лісафін Д.В.  Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів:[підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 597 с.

Методичні вказівки

М1. Якимів Й.В., Пилипів Л.Д.  Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ [ Курсове проектування]. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 120 с.

М2. Возняк М.П., Якимів Й.В. Машини і обладнання газонафтопроводів і газонафтосховищ. [Лабораторний практикум]. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 87 с.

Література для практичних занять

1. Якимів Й.В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ [ Навч. посібник].-  Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 230 с.

2. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 416 с.

М1. Якимів Й.В., Пилипів Л.Д.  Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ [ Курсове проектування]. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 120 с.

Література для самостійної роботи

1. Якимів Й.В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ [ Навч. посібник]. -  Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 230 с.

2. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 416 с.

4.Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. – Івано-Франківськ: Кременчук,  2001. – 517 с.

5.Касперович В.К. Трубопровідний транспорт газу [підруч. для студ. вищ. навч. закл.].  – Івано-Франківськ: Факел, - 1999. – 198 с.

 

НАФТОГАЗОВА МЕХАНІКА

Основна література

 1.  Дорошенко Ю. І. Нафтогазова механіка: Конспект лекцій / Ю. І. Дорошенко, О. М. Сусак – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 207 с.
 2. Гімер Р. Ф. Основи газової динаміки. Навчальний посібник. / Р. Ф. Гімер, П. Р. Гімер – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2000. - 228 с.
 3. Алиев Р. А. Трубопроводный транспорт нефти и газа. Учебник для вузов. 2-е изд., переработ и доп. / Р. А. Алиев., В. Д. Белоусов, А. Г. Немудров -М.: Недра, 1988. - 368 с.

Додаткова література

 1. Чарный И. А. Основы газовой динамики / И. А. Чарный -М.: Гостоптехиздат, 1961. -200 с.
 2. Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика. / Г. Н. Абрамович - М.: Физматгиз, 1976. - 888с.
 3. Коротаев Ю.П., Ширковский А.И. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. / Ю. П. Коротаев, А. И. Ширковский – М.: Недра, 1984. – 487 с.

Література і методичне забезпечення практичних занять

1п. Дорошенко Ю. І. Нафтогазова механіка: Практикум / Ю. І. Дорошенко – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 38 с.

Література і методичне забезпечення самостійної роботи

1с. Сусак О. М. Нафтогазова механіка: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів / О. М. Сусак , Ю. І. Дорошенко – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 29 с.: 2 табл.

2с. Чарный И. А. Основы газовой динамики. / И. А. Чарный -М.: Гостоптехиздат, 1961. -200 с.

3с. Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика. / Г. Н. Абрамович - М.: Физматгиз, 1976. - 888с.

 

ОСНОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ

Основна література

1 Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів. Підручник для студентів спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища" . Кременчук, 2001.-517 с.

2 Лісафін В.П. Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П.Лісафін, Д.В. Лісафін. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 597 с.

3 Касперович В.К. Трубопровідний транспорт газу / Касперович В.К. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 198 с.

4 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів : СОУ 60.3-30019801-050:2008 . – [Чинні від 2008-01-18]. – К.: Укртрансгаз, 2008. – 197 с.

5 Сусак О.М. Трубопровідний транспорт газу Сусак О. М., Касперович В. К., Андріїшин М. П. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2014. – 438 с.: іл., табл.

6 Гончарук М. І. Довідник з газопостачання населених пунктів України / М. І. Гончарук, М. Д. Середюк, В. І. Шелудченко. - Івано-Франківськ.: Сімик, 2006.- 1313 с.

Додаткова література

7 Оптимізація параметрів роботи розгалужених нафтопродуктопроводів. Навчальний  посібник / М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, М. В., Лур'є.- К.: НМК ВО, 1992. –132 с.

8 Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розганюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п  Середюк М. Д., Люта Н. В. Технологічні  розрахунки режимів роботи насосних станцій магістральних трубопроводів. Навчальний посібник для студентів спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища". Івано-Франківськ:  Факел,  2004. – 151 с.

2п Лісафін  В.П. Типові розрахунки процесів приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П.Лісафін, Н.В.Люта. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 248 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

Середюк М.Д. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Проектування та експлуатація насосних станцій». Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ,  2016. – 28 с.

Середюк М. Д. Прогресивні технології зберігання та розподілу газу: методичні вказівки для самостійної роботи студентів / М. Д. Середюк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 112 с.

 

ОЧИСНІ СПОРУДИ

Основна  література

 1. В. Лісафін. Очисні споруди. Охорона довкілля. Навчальний посібник з курсу для студентів спеціальності 7.090305.Івано-Франківськ, 1999.

     2. Люта Н.В. Очисні споруди: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. / Н.В. Люта - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 103 с.: іл., табл.

Додаткова література

1. Роев Г.А. Очисные сооружения газонефтеперекачивающих станций и нефтебаз. Учебник для вузов. М., Недра, 1981.

 1. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. Підручник.- К.:«Кондор», 2003 – 288 с.

Література для практичних занять

1 п. Люта Н.В. Очисні споруди: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. / Н.В. Люта - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 103 с.: іл., табл.

2 п. Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. Учебное пособие для вузов. М., Высшая школа, 1981.

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ

Основна література

1 Середюк М.Д., Малик В.Я., Болонний В.Т. Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів: навчальний посібник.- Івано-Франківськ: Факел, 2003. - 436 с.

2 Середюк М.Д.,  Пилипів Л.Д., Зарубіна Ю.І. Технологічні розрахунки газових мереж населених пунктів:навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2004.

3 Гончарук, М.Д.,  Середюк, В.І. , Шелудченко. Довідник з газопостачання населених пунктів України. –Івано-Франківськ: Сімик, 2006.- 1313 с.

Додаткова література

4 Експлуатація і технічне обслуговування газорозподільних станцій магістральних газопроводів. Довідник за загальною редакцією А.А. Рудника.-К.: Росток, 2003.- 572 с.

5 Довідник працівника газотранспортного підприємства. За загальною редакцією А.А.Рудника.-К.: Росток, 2001.-1090 с.

6 Довідник експлуатаційникові газонафтового комплексу / В.В. Романюк, Л.А. Хачикян, М.А. Гри гіль та ін. - К.: Росток, 1998. – 430 с.

7 Ксенич А.І.  Облік газу в системах газопостачання: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 102 с.

Література для практичних занять

1 п Середюк М.Д.,  Пилипів Л.Д., Зарубіна Ю.І Технологічні розрахунки газових мереж населених пунктів:навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2004.

2 п Гончарук, М.Д.,  Середюк, В.І. , Шелудченко. Довідник з газопостачання населених пунктів України. –Івано-Франківськ: Сімик, 2006.- 1313 с.

Література для курсового проектування

1 к Середюк М.Д., Ксенич А.І. Проектування та експлуатація газових мереж. Курсове проектування.. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2010.- 74 с.

Література для самостійної роботи

1 с Гончарук, М.Д.,  Середюк, В.І. , Шелудченко. Довідник з газопостачання населених пунктів України. –Івано-Франківськ: Сімик, 2006.- 1313 с.

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОПРОВОДІВ

Основна література

1 Михалків В. Б. Проектування і експлуатація газопроводів [Текст]: навч. посіб. / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 183 с.

2 Трубопровідний транспорт газу/М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В.Б.Михалків та ін. – Київ:-АренаЕКО, - 2002. – 600 с.

3 Касперович В.К. Трубопровідний транспорт газу / В.К. Касперович: Підручник – Івано-Франківськ, - 1999 – 198 ст. з іл.

4 Сусак О.М. Трубопровідний транспорт газу: підручник / О.М.Сусак, В.К.Касперович, М.П.Андріїшин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 345 с.: іл., табл.

5 Обслуговування і ремонт газопроводів: монографія / В.Я.Грудз, Д.Ф.Тимків, В.Б.Михалків, В.В.Костів. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. - 711 с.: іл. - 703-708.

6 Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы : ОНТП 51-1-85. – [Введены 1986-01-01]. – М.: Мингазпром. – 221 с.

7 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів : СОУ 60.3-30019801-050:2008 . – [Чинні від 2008-01-18]. – К.: Укртрансгаз, 2008. – 197 с.

Додаткова література

8 Михалків В.Б. Прогресивні технології трубопровідного транспорту газу: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 113 с.

9 Технічна діагностика трубопровідних систем: монографія / В.Я.Грудз, Я.В.Грудз, В.В.Костів, В.Б.Михалків. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. - 512 с.: іл., рис., табл.

10 Ходанович И.Е. Тепловые режимы магистральных газопроводов. / И.Е.Ходанович, Б.Л.Кривошеин, Р.Н.Бикчентай. - М.: Недра, 1971. - 216 с.

11 Грудз В.Я. Обслуживание газотранспортных систем: учеб. пособ. / В.Я.Грудз, Д.С.Тымкив, Е.И.Яковлев. - К.: УМК ВО, 1991. - 160 с.

Література для практичних занять

12 Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розгонюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с.

13 Експлуатаційникові газонафтового комплексу: довідник / В.В.Розгонюк, Л.А.Хачикян, М.А.Григіль, О.С.Удалов. - К.: Росток, 1998. - 432 с.

14 Справочник работника магистрального газопровода / П.Д.Васильев, И.Я.Котляр, М.А.Нечаев, Е.Н.Тихомиров; Бармин С.Ф., ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Недра, 1974. - 431 с.: ил.

15 Новоселов В.Ф. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации газопроводов: учеб. пособ. / В.Ф.Новоселов, А.И.Гольянов, Е.М.Муфтахов. - М.: Недра, 1982. - 137 с.

Література для виконання курсового проекту

16 Михалків В.Б. Проектування та експлуатація газопроводів [Курсове проектування] / В.Б.Михалків, О.М.Бортняк - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 81 с.

17 Клюк Б.О. Проектування і експлуатація компресорних станцій. Курсове проектування: метод. вказівки / Б.О.Клюк, В.Б.Михалків. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. - 109 с.

18 Михалків В.Б. Проектування та експлуатація компресорних станцій: курсове проектування. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 117 с.: іл.

19 Стандарт підприємства. Курсовий і дипломний проекти. Вимоги до змісту та оформлення : СТП 02070855-03-99. – [Чинний від 1999-04-28]. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 72 с.

Література для самостійної роботи

20 Михалків В.Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій: метод. вказівки. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 37 с.

21 Михалків В.Б. Прогресивні технології трубопровідного транспорту газу: методичні вказівки / В.Б.Михалків, О.В.Тимків. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 19 с.

22 Михалків В.Б. Проектування та експлуатація газопроводів: метод. вказівки / В.Б.Михалків, О.М.Бортняк. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 102 с.

23 Новоселов В.Ф. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации газопроводов: учеб. пособ. / В.Ф.Новоселов, А.И.Гольянов, Е.М.Муфтахов. - М.: Недра, 1982. - 137 с.

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

Основна література

1 Михалків В.Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій: [Конспект лекцій]/ В.Б. Михалків – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 236 с.

2 Трубопровідний транспорт газу / [М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В.Б.Михалків та ін.]: за ред. М.П.Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.

3 Касперович В.К. Трубопровідний транспорт газу / В.К.Касперович – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 198 с..

4 Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы : ОНТП 51-1-85. – [Введены 1986-01-01]. – М.: Мингазпром. – 221 с.

5 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів : СОУ 60.3-30019801-050:2008 . – [Чинні від 2008-01-18]. – К.: Укртрансгаз, 2008. – 197 с.

Додаткова література

6 Алиев Р.А. Компрессорные станции магистральных газопроводов: учеб. пособ. / Р.А.Алиев, В.М.Михайлов, Е.И.Яковлев. - М: МИНХ и ГП, 1979. - 59 с.

7 Поршаков Б.П. Газотурбинные установки на магистральных газопроводах. - М.: Недра, 1974. - 156 с.

8 Грудз В.Я. Обслуживание газотранспортных систем: учеб. пособ. / В.Я.Грудз, Д.С.Тымкив, Е.И.Яковлев. - К.: УМК ВО, 1991. - 160 с.

9 Рафиков Л.Г. Эксплуатация газокомпрессорного оборудования компрессорных станций / Л.Г.Рафиков, В.А.Иванов. - М.: Недра, 1992. - 237 с.

10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів : НПАОП 1.1.23-1.03-2004 . – [Чинні від 2004-03-02]. – К.: Державного комітету України з нагляду за охороною праці, 2004. – 114 с.

Література та методичне забезпечення практичних занять

11 Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розгонюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с.

12 Експлуатаційникові газонафтового комплексу: довідник / В.В.Розгонюк, Л.А.Хачикян, М.А.Григіль, О.С.Удалов. - К.: Росток, 1998. - 432 с.

13 Справочник работника магистрального газопровода / П.Д.Васильев, И.Я.Котляр, М.А.Нечаев, Е.Н.Тихомиров; Бармин С.Ф., ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Недра, 1974. - 431 с.: ил.

14 Новоселов В.Ф. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации газопроводов: учеб. пособ. / В.Ф.Новоселов, А.И.Гольянов, Е.М.Муфтахов. - М.: Недра, 1982. - 137 с.

15 Ревзин, В. С. Газотурбинные установки с нагнетателями для транспорта газа [Текст] : справ. пособие / В. С. Ревзин, И. Д. Ларионов. – М. : Недра, 1991. – 303 с.

Література та методичне забезпечення  курсового проектування

16 Михалків В.Б. Проектування та експлуатація газопроводів [Курсове проектування] / В.Б.Михалків, О.М.Бортняк - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 81 с.

17 Клюк Б.О. Проектування і експлуатація компресорних станцій. Курсове проектування: метод. вказівки / Б.О.Клюк, В.Б.Михалків. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. - 109 с.

18 Михалків В.Б. Проектування та експлуатація компресорних станцій: курсове проектування. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 117 с.: іл.

19 Стандарт підприємства. Курсовий і дипломний проекти. Вимоги до змісту та оформлення : СТП 02070855-03-99. – [Чинний від 1999-04-28]. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 72 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

20 Михалків В.Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. / В.Б.Михалків - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 37 с.

21 Михалків В.Б. Прогресивні технології трубопровідного транспорту газу: методичні вказівки / В.Б.Михалків, О.В.Тимків. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 19 с.

22 Михалків В.Б. Проектування та експлуатація газопроводів: метод. вказівки / В.Б.Михалків, О.М.Бортняк. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 102 с.

23 Новоселов В.Ф. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации газопроводов: учеб. пособ. / В.Ф.Новоселов, А.И.Гольянов, Е.М.Муфтахов. - М.: Недра, 1982. - 137 с.

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ

Основна література

1 Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів. Підручник для студентів спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища" . Кременчук, 2001.-517 с.

Додаткова література

2 Оптимізація параметрів роботи розгалужених нафтопродуктопроводів. Навчальний  посібник / М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, М. В., Лур'є.- К.: НМК ВО, 1992. –132 с.

3 Середюк М.Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів. Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 282 с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п  Середюк М. Д., Люта Н. В. Технологічні  розрахунки режимів роботи насосних станцій магістральних трубопроводів. Навчальний посібник для студентів спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища". Івано-Франківськ:  Факел,  2004. – 151 с.

Література та методичне забезпечення  курсового проектування

Середюк М. Д. Проектування та експлуатація насосних станцій : методичні  вказівки для курсового проектування.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018–  96 с.

Середюк М.Д. Алгоритми і програми для курсового і дипломного проектування насосних станцій.  Методичні вказівки для студентів спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища". - Івано-Франківськ,  1999. - 46 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

Середюк М.Д. Технологічний моніторинг нафтопровідних систем. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища» - освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. -2010. – 38 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

Електронний курс «Проектування та експлуатація насосних станцій»  для дистанційної форми навчання.  Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ,  2017 (автор Середюк М.Д.)

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАФТОПРОВОДІВ

Основна література

     1. Якимів Й.В. Проектування та експлуатація нафтопроводів: [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] / Якимів Й.В., Бортняк О.М. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 171 с.

     2.Середюк М.Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П.  – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

Додаткова література

     3. Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Якимів Й.В. – Івано-Франківськ: Факел, 2006.- 366 с.

4. Середюк М.Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів. Івано-Франківськ: Факел, 2002. –

Література та методичне забезпечення  практичних занять

     1п. Якимів Й.В. Проектування та експлуатація нафтопроводів: [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] / Якимів Й.В., Бортняк О.М. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 171 с.

     2п. Середюк М.Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П.  – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

    3п. Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Якимів Й.В. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с.

Література та методичне забезпечення  курсового проектування

1к. Якимів Й.В. Проектування та експлуатація нафтопроводів: [Курсове проектування] /

Якимів Й.В., Бортняк О.М. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 57 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

     1с. Якимів Й.В. Проектування та експлуатація нафтопроводів: [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] / Якимів Й.В., Бортняк О.М. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 171 с.

     2с.Середюк М.Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П.  – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

     3с  Якимів, Й. В. Проектування та експлуатація нафтопроводів [Текст] : методичні вказівки до самостійної роботи. / Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 42 с.

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАФТОПРОДУКТОПРОВОДІВ

Основна  література

1. Середюк М. Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів. – Івано-Франківськ. – 2002. – 282 ст. з іл.

2. Лісафін В.П. Проектування та експлуатація об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів: Навчальний посібник [для студ.вищ.навч.закл]/В.П. Лісафін, Н.В. Люта. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ – 2018. – 256.

3.  Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: Навч.посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с. з іл.

4. Якимів Й.В., та експлуатація нафтопроводів: Навчальний посібник[для студ.вищ.навч Бортняк О.М. Проектування.закл]/ Й.В. Якимів, О.М. Бортняк - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ – 2015. – 171.

Додаткова література

1д. Середюк М.Д. Оптимізація параметрів роботи розгалужених нафтопродуктопроводів: Навчальний посібник / М.Д. Середюк, Й.В. Якимів, М.В. Лур’є. – К.: УМК ВО, 1992. – 136 с.

Література для практичних занять

1п. Середюк М. Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів. – Івано-Франківськ. – 2002. – 282 ст. з іл.

2п. Лісафін В.П. Проектування та експлуатація об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів: Навчальний посібник [для студ.вищ.навч.закл]/В.П. Лісафін, Н.В. Люта. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ – 2018. – 256.

3п.  Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: Навч.посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с. з іл.

4п. Якимів Й.В., Бортняк О.М. Проектування та експлуатація нафтопроводів: Навчальний посібник[для студ.вищ.навч.закл]/ Й.В. Якимів, О.М. Бортняк - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ – 2015. – 171.

Література для самостійної роботи

1с. Середюк М. Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів. – Івано-Франківськ. – 2002. – 282 ст. з іл.

2с. Лісафін В.П. Проектування та експлуатація об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів: Навчальний посібник [для студ.вищ.навч.закл]/В.П. Лісафін, Н.В. Люта. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ – 2018. – 256.

3с.  Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: Навч.посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с. з іл.

4с. Якимів Й.В., Бортняк О.М. Проектування та експлуатація нафтопроводів: Навчальний посібник[для студ.вищ.навч.закл]/ Й.В. Якимів, О.М. Бортняк - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ – 2015. – 171.

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБʼЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ

Основна література

 1.  Лісафін В.П. Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П.Лісафін, Д.В. Лісафін. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 597 с.
 2. Лісафін В. П. Проектування та експлуатація об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів:  Навчальний посібник. [для студ. вищ. навч. зал.] /В. П. Лісафін, Н. В. Люта - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018–  269 с.

Додаткова література

 1. Венгерцев Ю.О. Технологія зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів. [навчальний посібник для студентів факультету нафтогазової інженерії і комп"ютерних наук] /Ю.О. Венгерцев, В.Ю. Худолей, С.В. Ковтун. – Київ: Видавничий дім "Компьютерпрес", 2010. – 562 с. (електронні ресурси).
 2. Середюк М.Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П.  – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.
 3. Середюк М.Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів. Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 282 с.
 4. Едигаров С.Г. Проектирование и эксплуатация нефтебаз: Учебник для вузов/ С.Г. Едигаров, В.М. Михайлов, А.Д. Прохоров,  В.А. Юфин – М.: Недра, 1982.-

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п. Лісафін  В.П. Типові розрахунки процесів приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Лісафін, Н.В. Люта. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 248 с.

2п. Лісафін  В.П. Проектування та експлуатація об'єктів зберігання нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Лісафін, Н.В. Люта. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 256 с.

Література та методичне забезпечення  курсового проектування

. Проектування та експлуатація обʼєктів зберігання нафти і нафтопродуктів:  Методичні  вказівки для самостійної роботи. / В.П.  Лісафін – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018–  82 с.

2к. Лісафін  В.П. Проектування та експлуатація об'єктів зберігання нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Лісафін, Н.В. Люта. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 256 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

1с. Лісафін В.П. Проектування та експлуатація об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів: [Методичні вказівки для самостійної роботи студентів.]/В.П. Лісафін. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. -86 с.

2с. Лісафін В.П. Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П.Лісафін, Д.В. Лісафін. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 597 с.

 

РОЗРАХУНОК УСТАЛЕНИХ ТА НЕУСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОПРОВОДІВ

Основна література

1 Навроцький, Б. І. Технічна механіка рідин [Текст] / Б. І. Навроцький, Є. І. Сухін. – К. : Преса України, 1999. – 374 с.

2 Технічна механіка рідини і газу [Текст]: підручник / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа. – К. : Вища шк., 2002. – 277 с.

3 Середюк, М. Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів [Текст] : підручник / М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, В. П. Лісафін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 518 с.

Додаткова література

4 Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Лойцянский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1970. – 904 с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п Завойко, Б. М. Технічна механіка рідин і газів: основні теоретичні положення та задачі [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Завойко, Н. П. Лещій ; Жук В. М., ред. – Львів : "Магнолія Плюс", 2004. – 119 с.

2п Якимів, Й. В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів [Текст] : навч. посіб. / Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 366 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

Чарный, И. А. Неустановившиеся движение реальной жидкости в трубах [Текст] / И. А. Чарный. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1975. – 295 с.

 

РОЗРАХУНОК УСТАЛЕНИХ ТА НЕУСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОПРОВОДІВ

Основна література

1 Режими газотранспортних систем [Текст] / Є. І. Яковлєв, О. С. Казак, В. Б. Михалків [та ін.]. – Львів : Світ, 1992. – 170 с.

2 Трубопровідний транспорт газу / [М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В.Б.Михалків та ін.]: за ред. М.П.Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.

3 Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : підручник / О. М. Сусак, В. К. Касперович, М. П. Андріїшин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 345 с.

Додаткова література

4 Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебник для вузов / Р.А. Алиев, В.Д. Белоусов, А.Г.Немудров и др. - 2-е изд. - Москва.: Недра, 1988.- 366 с.

5 Прогресивні технології трубопровідного транспорту газу [Текст] : конспект лекцій /
В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 113 с.

Література та методичне забезпечення практичних занять

1п  Завойко, Б. М. Технічна механіка рідин і газів: основні теоретичні положення та задачі [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Завойко, Н. П. Лещій ; Жук В. М., ред. – Львів : "Магнолія Плюс", 2004. – 119 с.

Література та методичне забезпечення самостійної роботи

Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Лойцянский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1970. – 904 с.

 

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основна література

 1. Гухман  А.А. Введение в теорію подобия/ А.А. Гухман М.: Высшая школа, 1973 –296 с.
 2. Ермаков С.М. Математическая теория планирования эксперимента/С.М. Ермаков, В.З. Бродский, А.А. Жиглявский и др. М.: Наука, 1983 – 392с.
 3. Грудз В.Я. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій./ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Костів. Івано-Франківськ.: Факел, 2008 – 70 с.

Додаткова література

 1. Ковалко М.П., Грудз В.Я., Михалків В.Б.  та ін. Трубопровідний транспорт газу.  – Київ.: АренаЕКО. -  2002 – 600 с.
 2. Грудз В.Я., Грудз, Я.В., Костів В.В. та ін. Технічна діагностика трубопровідних систем– Івано-Франківськ.: Лілея-НВ – 2012. – 512 с.

3..Грудз В.Я., Тимків Д.Ф., Михалків В.Б та ін.  Обслуговування і ремонт магістральних газопроводів. – Івано-Франківськ.: Лілея-НВ – 2009. – 711 с.

4. Яковлєв Є.І., Казак О.С., Михалків В.Б. та ін Режими газотранспортних систем – Львів.; Світ. – 1992. – 170 с.

5. Кеч В.Введение в теорию обобщенных функций с приложениями в технике/ В. Кеч, П. Теодореску.М.: Мир, 1978 – 520 с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

 1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. - М.: Наука. 1997.-598 с.
 2. Грудз В.Я., Грудз Я.В., Костів В.В. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ.: Факел. 2008 – 68 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

 1. Грудз В.Я., Грудз, Я.В., Костів В.В. та ін. Технічна діагностика трубопровідних систем– Івано-Франківськ.: Лілея-НВ – 2012. – 512 с.
 2. Середюк М.Д. Технологічний моніторинг нафтопровідних систем. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища» - освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. -2010. – 38 с.

 

ТЕПЛОГАЗОВОДОПОСТАЧАННЯ НАСОСНИХ І КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

Основна література

1. Пилипів Л.Д. Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій:  методичні вказівки до практичних занять та виконання домашніх завдань/ Л.Д.Пилипів, Н.В. Люта //– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2011. – 89 с.

2. Середюк М.Д. Проектування і експлуатація систем газопостачання населених пунктів / М.Д.Середюк , В.Я.Малик , В.Т.Болонний.  – Івано-Франківськ, 2003. – 436 с.

3. Єнін П.М. Теплопостачання (частина І «Теплові мережі та споруди»): [навч. посібник] / П.М.Єнін, Н.А.Швачко. – К.: Кондор, 2007. – 244 с.

4. Стаскевич Н.А. Справочник по газоснабжению и использованию газа / Н.А.Стаскевич, Г.Н.Северинец, Д.Я.Вигдорчик. - М.: Недра, 1990. - 760 с.

5. Плотников В.М. Приборы и средства учета природного газа и конденсата Изд.2. 1989, 239 с.

6. Гончарук М.І. Довідник з газопостачання населених пунктів України / М.І.Гончарук, В.І.Шелудченко. – Івано-Франківськ: Сімик, 2006. – 1313 с.

7. Теплоснабжение / [А.А.Ионин, Б.М.Хлыбов, В.Н.Братенков, Е.Н.Терлецкая]. – М.:Стройиздат, 1982. – 336 с.

8. Теплоснабжение: учебн.пособие для студ.вузов / [В.Е.Козин, Т.А.Левина, А.П.Марков и др.]. – М.: Высшая школа, 1980. – 408 с.

9. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. Підручник.- К.:«Кондор», 2003 – 288 с.

10.Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. Підручник. – К. Вища школа, 2005 – 671с.

11. Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. Учебное пособие для вузов. М., Высшая школа, 1981.

12. Белан А.Е., Хоружий П.Д. Проектировение и расчет устройств водоснабжения. – К.: Будівельник, 1981. -  192 с.

13. Роев Г.А. Очисные сооружения газонефтеперекачивающих станций и нефтебаз. Учебник для вузов. М., Недра, 1981.

14. Лісафін В.П. Очисні споруди. Охорона довкілля. Навчальний посібник з курсу для студентів спеціальності 7.090305.Івано-Франківськ, 1999.

Додаткова література

15. ДБН В.2.5.-20-2001. Газопостачання. / Держбуд України. – К.: Держбуд України, 2001. – 286 с.

16. СНиП 2.04.07-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование / Госстрой СССР. – М.:АПП ЦИТП, 1992. – 64 с.

17. СНиП 2.04.07.86 «Тепловые сети. Нормы проектирования». – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 46 с.

18. Збірник доповнень, змін і поправок станом на 1 січня 2001 р. до Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (на 01.01.99). – К.: ТК «Будтехнормування», 2001. – 56 с.

19. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підручник. – К.: Знання, 2009. – 735 с.

20. Тугай А.М., Терновцев В.О., Тугай Я.А. Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання. – К.:, 2001.-303с.

21. Найманов А.Я., Никиша С.Б., Насонкина Н.Г.и др. Водоснабжение. –

Донецк, 2004. – 650с.

22. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М.:Стройиздат,1985.

23. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.

24. Водний кодекс України. ІВА «Астрея», Київ, 1995.

25. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2009 році / Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, К., 2010.

26. Середюк М.Д. Технологічні розрахунки режимів роботи насосних станцій магістральних трубопроводів: [ навч. посібник]/М.Д. Середюк, Н.В. Люта. // Івано-Франківськ: ФАКЕЛ. – 2004. – 151 с.

Література для практичних занять

 1 п.  ED - електронний довідник  “Довідник з газопостачання населених пунктів України". Автори М.І.Гончарук, М.Д.Середюк, В.І.Шелудченко

 2 п. Пилипів Л.Д. Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій:  методичні вказівки до практичних занять та виконання домашніх завдань/ Л.Д.Пилипів, Н.В. Люта //– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2011. – 89 с. – електронний варіант.

 3п Люта Н.В. Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій: Практикум//– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2017. – 89 с. – електронний варіант.

Література для самостійної та індивідуальної роботи

   1 с.  ED - електронний довідник  “Довідник з газопостачання населених пунктів України". Автори М.І.Гончарук, М.Д.Середюк, В.І.Шелудченко

   2 с. Пилипів Л.Д. Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій:  методичні вказівки до практичних занять та виконання домашніх завдань/ Л.Д.Пилипів, Н.В. Люта //– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2011. – 89 с. – електронний варіант.

     3с Люта Н.В. Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій: Практикум– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2017. – 89 с. – електронний варіант.

 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ ТА ГРП

Основна література

1 Тараєвський О.С. Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ/ Тараєвський О.С. – Івано – Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.-91с.:іл.

2 Трубопровідний транспорт газу / [М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В.Б.Михалків та ін.]: за ред. М.П.Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.

3 Касперович В.К. Трубопровідний транспорт газу / В.К.Касперович – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 198 с..

4 Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы : ОНТП 51-1-85. – [Введены 1986-01-01]. – М.: Мингазпром. – 221 с.

5 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів : СОУ 60.3-30019801-050:2008 . – [Чинні від 2008-01-18]. – К.: Укртрансгаз, 2008. – 197 с.

Додаткова література

6 Алиев Р.А. Компрессорные станции магистральных газопроводов: учеб. пособ. / Р.А.Алиев, В.М.Михайлов, Е.И.Яковлев. - М: МИНХ и ГП, 1979. - 59 с.

7 Поршаков Б.П. Газотурбинные установки на магистральных газопроводах. - М.: Недра, 1974. - 156 с.

8 Грудз В.Я. Обслуживание газотранспортных систем: учеб. пособ. / В.Я.Грудз, Д.С.Тымкив, Е.И.Яковлев. - К.: УМК ВО, 1991. - 160 с.

9 Рафиков Л.Г. Эксплуатация газокомпрессорного оборудования компрессорных станций / Л.Г.Рафиков, В.А.Иванов. - М.: Недра, 1992. - 237 с.

10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів : НПАОП 1.1.23-1.03-2004 . – [Чинні від 2004-03-02]. – К.: Державного комітету України з нагляду за охороною праці, 2004. – 114 с.

Література та методичне забезпечення практичних занять

11 Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ: методичні вказівки до самостійної роботи / Тараєвський О.С.. – Івано – Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 53 с.

12 Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розгонюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с.

13 Експлуатаційникові газонафтового комплексу: довідник / В.В.Розгонюк, Л.А.Хачикян, М.А.Григіль, О.С.Удалов. - К.: Росток, 1998. - 432 с.

14 Справочник работника магистрального газопровода / П.Д.Васильев, И.Я.Котляр, М.А.Нечаев, Е.Н.Тихомиров; Бармин С.Ф., ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Недра, 1974. - 431 с.: ил.

15 Новоселов В.Ф. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации газопроводов: учеб. пособ. / В.Ф.Новоселов, А.И.Гольянов, Е.М.Муфтахов. - М.: Недра, 1982. - 137 с.

Література та методичне забезпечення  курсового проектування

16 Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ: метод. вказ. до курсового проектування / Тараєвський О.С.. – Івано – Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 19 с.

17 Михалків В.Б. Проектування та експлуатація газопроводів [Курсове проектування] / В.Б.Михалків, О.М.Бортняк - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 81 с.

18 Михалків В.Б. Технічне обслуговування газових мереж та ГРП: курсове проектування. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 117 с.: іл.

19 Стандарт підприємства. Курсовий і дипломний проекти. Вимоги до змісту та оформлення : СТП 02070855-03-99. – [Чинний від 1999-04-28]. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 72 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

20 Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ: методичні вказівки до самостійної роботи / Тараєвський О.С.. – Івано – Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 53 с.

21 Михалків В.Б. Прогресивні технології трубопровідного транспорту газу: методичні вказівки / В.Б.Михалків, О.В.Тимків. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 19 с.

22 Михалків В.Б. Проектування та експлуатація газопроводів: метод. вказівки / В.Б.Михалків, О.М.Бортняк. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 102 с.

23 Новоселов В.Ф. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации газопроводов: учеб. пособ. / В.Ф.Новоселов, А.И.Гольянов, Е.М.Муфтахов. - М.: Недра, 1982. - 137 с.

 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ ГАЗОПРОВОДІВ ТА ОБЛАДНАННЯ КС

Основна література

 1. Тараєвський О.С. Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ/ Тараєвський О.С.. – Івано – Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.-91с.:іл.
 2. Касперович В.К. Трубопровідний транспорт газу / Касперович В.К. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 198 с.
 3. Трубопровідний транспорт газу / [М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В.Б.Михалків та ін.]: за ред. М.П.Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.
 4. Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів : СОУ 60.3-30019801-050:2008 . – [Чинні від 2008-01-18]. – К.: Укртрансгаз, 2008. – 197 с.
 5. Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебник для вузов / Р.А. Алиев, В.Д. Белоусов, А.Г.Немудров и др.- 2-е изд.- Москва.: Недра, 1988.-366 с.
 6. Волков М.М. Справочник работника газовой промышленности  / Волков М.М., Михеев А.Л., Конев К.А. – М.: Недра, 1989. – 286 с.
 7. Деточенко А.В., Михаеев А.Л., Волков М.М. Спутник газовика. -М.: Недра , 1978. - 311с.
 8. Дизенко Е.И.. Новоселов В.Ф., Тугунов П.И. Противокоррозионная защита трубопроводов и резервуаров. - М.: Недра, 1978. -216 с.

Додаткова література

 1. Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розганюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с.
 2.  Ковалко М.П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу. - К.: УЕЗ, 2001. -288с.
 3.  Фізико-технічні властивості нафти, нафтопродуктів і газів / [Возняк Л.В., Возняк М.П., Кривенко Г.В., Сухін Є.І.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 304 с.
 4.  Магістральні трубопроводи. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 4611:2006 – [Чинний від 2006-06-29]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 34 с.
 5.  Яковлев Є.І., Козак О.С., Михалків В.Б., Тимків Д.Ф., Грудз В.Я. Режим газотранспортних систем. -Львів.: Світ, 1992. - 170 с.
 6.  Камерштейн А.Г. Раждественский В.В., Ручимский М.Н. Расчет трубопроводов на прочность. -М.: Недра, 1969. -440 с.
 7.  Поршаков Б.П. и др. Повышение зффективности зксплуатации знергопривода компрессорньгх станций. Москва, Недра, 1992
 8.  Ревзин Б.С. Газотурбинные газоперекачиваючие агрегаты / Ревзин Б.С. – М.: Недра, 1986. – 215 с.
 9.  Седых З.С. Эксплуатация газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом / Седых З.С.  – М.: Недра, 1990. – 203 с.
 10. . Справочник по проектированию магистральных трубопроводов / Под ред. А.К Дерцакяна. - Л.: Недра, 1977. -519 с.
 11.  Степанов О.А. , Иванов В.А. Охлаждение газа и масла на компрессорных станциях.- Л.:Недра, 1983. - 143 с.

 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ ТА СХОВИЩ

Основна література

 1. Тараєвський О.С. Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ/ Тараєвський О.С.. – Івано – Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.-91с.:іл.
 2. Касперович В.К. Трубопровідний транспорт газу / Касперович В.К. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 198 с.
 3. Трубопровідний транспорт газу / [М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В.Б.Михалків та ін.]: за ред. М.П.Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.
 4. Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів : СОУ 60.3-30019801-050:2008 . – [Чинні від 2008-01-18]. – К.: Укртрансгаз, 2008. – 197 с.
 5. Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебник для вузов / Р.А. Алиев, В.Д. Белоусов, А.Г.Немудров и др.- 2-е изд.- Москва.: Недра, 1988.-366 с.
 6. Волков М.М. Справочник работника газовой промышленности  / Волков М.М., Михеев А.Л., Конев К.А. – М.: Недра, 1989. – 286 с.
 7. Деточенко А.В., Михаеев А.Л., Волков М.М. Спутник газовика. -М.: Недра , 1978. - 311с.
 8. Дизенко Е.И.. Новоселов В.Ф., Тугунов П.И. Противокоррозионная защита трубопроводов и резервуаров. - М.: Недра, 1978. -216 с.

Додаткова література

 1. Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розганюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с.
 2. Ковалко М.П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу. - К.: УЕЗ, 2001. -288с.
 3. Фізико-технічні властивості нафти, нафтопродуктів і газів / [Возняк Л.В., Возняк М.П., Кривенко Г.В., Сухін Є.І.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 304 с.
 4. Магістральні трубопроводи. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 4611:2006 – [Чинний від 2006-06-29]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 34 с.
 5. Яковлев Є.І., Козак О.С., Михалків В.Б., Тимків Д.Ф., Грудз В.Я. Режим газотранспортних систем. -Львів.: Світ, 1992. - 170 с.
 6. Камерштейн А.Г. Раждественский В.В., Ручимский М.Н. Расчет трубопроводов на прочность. -М.: Недра, 1969. -440 с.
 7. Поршаков Б.П. и др. Повышение зффективности зксплуатации знергопривода компрессорньгх станций. Москва, Недра, 1992
 8. Ревзин Б.С. Газотурбинные газоперекачиваючие агрегаты / Ревзин Б.С. – М.: Недра, 1986. – 215 с.
 9. Седых З.С. Эксплуатация газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом / Седых З.С.  – М.: Недра, 1990. – 203 с.
 10. .Справочник по проектированию магистральных трубопроводов / Под ред. А.К Дерцакяна. - Л.: Недра, 1977. -519 с.
 11. Степанов О.А. , Иванов В.А. Охлаждение газа и масла на компрессорных станциях.- Л.:Недра, 1983. - 143 с.

Методичні матеріали

М1. Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ: Курсове проектування. - Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ, 2011.

М2. Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ: Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКАЧУВАННЯ РІЗНОСОРТНИХ НАФТОПРОДУКТІВ

Основна література

 1. Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.].  – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.
 2. Середюк М.Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 282 с.
 3. Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с.

4.2 Додаткова література

4. Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лур’є М.В Оптимізація параметрів роботи розгалужених нафтопродуктопроводів. - К.: НМК ВО, 1992.-136 с.

5.Транспорт и хранение  нефти и газа / [Тугунов П.И., Новоселов В.Ф., Абузова Ф.Ф. и др.] ; под ред. Н.Н.Константинова, П.И.Тугунова. – М.: Недра, 1975.- 248 c.

6. Трубопроводный транспорт нефти и газа: учеб. для вузов / [Р.А.Алиев, В.Д.Белоусов, А.Г.Немудров и др.]. – М.: Недра, 1988. – 368 с.

 Методичні вказівки

М1. Якимів Й.В., Бортняк О.М. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [курсове проектування]. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 116 с.

М2. Бортняк О.М. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів.–Івано-Франківськ:

ІФНТУНГ, 2014. – 138 с.

Література для виконання курсового проекту

1Якимів Й.В., Бортняк О.М. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [курсове проектування]. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 116 с.

2 Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] .– Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

3 Середюк М.Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 282 с.

4 Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с.

Література для практичних занять

   1.Середюк М.Д. ., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.].  – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

2.Середюк М.Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 282 с.

3.Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с.

4. Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лур’є М.В Оптимізація параметрів роботи розгалужених нафтопродуктопроводів. - К.: НМК ВО, 1992.-136 с.

5. Транспорт и хранение  нефти и газа / [Тугунов П.И., Новоселов В.Ф., Абузова Ф.Ф. и др.] ; под ред. Н.Н.Константинова, П.И.Тугунова. – М.: Недра, 1975.- 248 c.

М1. Якимів Й.В., Бортняк О. М. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [курсове проектування]. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 116 с.

Література для самостійної роботи

М2 Бортняк О.М. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 138 с.  

1.Середюк М.Д. ., Якимів Й.В., Лісафін В.П.  Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.].  – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

2.Середюк М.Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 282 с.

3.Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с.

4.Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лур’є М.В Оптимізація параметрів роботи розгалужених нафтопродуктопроводів. - К.: НМК ВО, 1992.-136 с.

 

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ СКРАПЛЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СВГ

Основна література

Гончарук М. І. Довідник з газопостачання населених пунктів України / М. І. Гончарук, М. Д. Середюк, В. І. Шелудченко. - Івано-Франківськ.: Сімик, 2006.- 1313 с.

3 Касперович В.К. Трубопровідний транспорт газу / Касперович В.К. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 198 с.

4 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів : СОУ 60.3-30019801-050:2008 . – [Чинні від 2008-01-18]. – К.: Укртрансгаз, 2008. – 197 с.

5 Сусак О.М. Трубопровідний транспорт газу Сусак О. М., Касперович В. К., Андріїшин М. П. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2014. – 438 с.: іл., табл.

6 Середюк М.Д. Технологічні розрахунки газових мереж населених пунктів: навчальний посібник / М. Д. Середюк, Л. Д. Пилипів, Ю. І. Зарубіна.- Івано-Франківськ: Факел, 2004. -183 с.

Додаткова література

7 Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розганюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с.

8 Ковалко М.П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу. - К.: УЕЗ, 2001. -288 с.

9 Середюк М.Д. Технологічні розрахунки газових мереж населених пунктів: навчальний посібник / М. Д. Середюк, Л. Д. Пилипів, Ю. І. Зарубіна.- Івано-Франківськ: Факел, 2004. -183 с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п  Гончарук М. І. Довідник з газопостачання населених пунктів України / М. І. Гончарук, М. Д. Середюк, В. І. Шелудченко. - Івано-Франківськ.: Сімик, 2006.- 1313 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

1с  Середюк М. Д. Прогресивні технології зберігання та розподілу газу: методичні вказівки для самостійної роботи студентів / М. Д. Середюк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 112 с.

Гончарук М. І. Довідник з газопостачання населених пунктів України / М. І. Гончарук, М. Д. Середюк, В. І. Шелудченко. - Івано-Франківськ.: Сімик, 2006.- 1313 с.

 

ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ ВУГЛЕВОДНІВ

Основна література

 1 Трубопровідний транспорт високов’язких вуглеводнів: навчальний посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Д. Середюк, Л. Д. Пилипів - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 347 с.

Додаткова література

2 Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів. Підручник для студентів спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища" . Кременчук, 2001.- 517 с.

3 Основи реології: навчальний посібник. [для студ. вищ. навч. закл.]/ О.Є Федоров, М.Є. Сімків.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009.- 112 с.

Література і  методичне забезпечення  практичних занять

 1п Трубопровідний транспорт високов’язких вуглеводнів: навчальний посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Д. Середюк, Л. Д. Пилипів - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 347 с.

Література і методичне забезпечення  самостійної роботи

 1с Трубопровідний транспорт високов’язких вуглеводнів: навчальний посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Д. Середюк, Л. Д. Пилипів - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 347 с.

2с  Середюк М.Д. Технологічний моніторинг нафтопровідних систем. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища» - освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. - 2010. – 38 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

Електронний курс «Проектування та експлуатація насосних станцій»  для дистанційної форми навчання.  Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ,  2017 ( автор Середюк М.Д.)

 

ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ ГАЗУ

Основна література

1 Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : підручник / О. М. Сусак, В. К. Касперович, М. П. Андріїшин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 345 с.

2 Трубопровідний транспорт газу / [М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В.Б.Михалків та ін.]: за ред. М.П.Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.

3. Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебник для вузов / Р.А. Алиев, В.Д. Белоусов, А.Г.Немудров и др. - 2-е изд. - Москва.: Недра, 1988.- 366 с.

Додаткова література

3 Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розганюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с

4 Яковлев Є.І., Козак О.С., Михалків В.Б., Тимків Д.Ф., Грудз В.Я. Режим газотранспортних систем. - Львів.: Світ, 1992. - 170 с.

Література та методичне забезпечення практичних занять

1п  Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : метод. вказівки / О. М. Сусак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 34 с.

Література та методичне забезпечення лабораторних занять

л Григорський С. Я. Трубопровідний транспорт газу: [лабораторний практикум] / С. Я. Григорський. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - 89 с.

2л Сусак, О. М. Використання тренажерного комплексу компресорної станції “Діалог-1” [Текст] : лабораторний практикум / О. М. Сусак, Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 90 с.

Михалків, В. Б. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : лабораторний практикум / В. Б. Михалків, В. К. Касперович, О. М. Сусак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005.

Література та методичне забезпечення курсового проектування

Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : метод. вказ. до курсового проектування / О. М. Сусак, С. Я. Григорський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 196 с.

Література та методичне забезпечення самостійної роботи

Григорський, С. Я. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : методичні вказівки до самостійної роботи / С. Я. Григорський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 76 с.

 

ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ

Основна література

1. Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.].  – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

2. Трубопроводный транспорт нефти и газа: учеб. для вузов / [Р.А.Алиев, В.Д.Белоусов, А.Г.Немудров и др.]. – М.: Недра, 1988. – 368 с.

3. Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с.

Додаткова література

4. Транспорт и хранение  нефти и газа / [Тугунов П.И., Новоселов В.Ф., Абузова Ф.Ф. и др.]; под ред. Н.Н.Константинова, П.И.Тугунова. – М.: Недра, 1975.- 248 c.

5.Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лур’є М.В Оптимізація параметрів роботи розгалужених нафтопродуктопроводів. - К.: НМК ВО, 1992.-136 с.

6. Середюк М.Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 282 с.

Методичні вказівки

М1. Якимів Й.В., Бортняк О.М. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [курсове проектування]. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 116 с.

М2. Якимів Й.В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів :[Лабораторний практикум]. - Івано-Франківськ: Факел, 2012. – 114 с.

М3. Бортняк О.М. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів.–Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 138 с.

М4 Якимів Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: методичні вказівки для самостійної роботи / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019 –  133 с.

Література для виконання розрахункових робіт    

М4 Якимів Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: методичні вказівки для самостійної роботи / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019 –  133 с.

1. Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] .  – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

3. Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с.

Література для практичних занять

1.Середюк М.Д. ., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.].  – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

2.Трубопроводный транспорт нефти и газа: учеб. для вузов / [Р.А.Алиев, В.Д.Белоусов, А.Г.Немудров и др.]. – М.: Недра, 1988. – 368 с.

3.Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с.

4. Транспорт и хранение  нефти и газа / [Тугунов П.И., Новоселов В.Ф., Абузова Ф.Ф. и др.]; под ред. Н.Н.Константинова, П.И.Тугунова. – М.: Недра, 1975.- 248 c.

5.Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лур’є М.В Оптимізація параметрів роботи розгалужених нафтопродуктопроводів. - К.: НМК ВО, 1992.-136 с.

М1. Якимів Й.В., Бортняк О. М. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [курсове проектування]. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 116 с.

М3. Бортняк О.М. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів.–Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 138 с.

М4 Якимів Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: методичні вказівки для самостійної роботи / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019 –  133 с.

Література для самостійної роботи

М3. Бортняк О.М. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 138 с.  

1. Середюк М.Д. ., Якимів Й.В., Лісафін В.П.  Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.].  – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

2. Трубопроводный транспорт нефти и газа: учеб. для вузов / [Р.А.Алиев, В.Д.Белоусов, А.Г. Немудров и др.]. – М.: Недра, 1988. – 368 с.

3. Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с.

5. Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лур’є М.В Оптимізація параметрів роботи розгалужених нафтопродуктопроводів. - К.: НМК ВО, 1992.-136 с.

 

ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ

Основна література

 1. Грудз В Я. Протикорозійний захист трубопроводів і резервуарів. Конспект лекцій. -  Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 94 с.
 2. Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів / Підручник – Івано-Франківськ: Кременчук,  2001. – 517 с.
 3. Ковалко М.П., Грудз В.Я. Михалків В.Б. та ін.,. Трубопровідний транспорт газу. К.:АренаЕко. 2002 . – 615 с.

Додаткова література

 1. Кузнецов М В. Противокорозионная защита . – М.: Недра, 1992. – 237 с.
 2.  Березин В.Л., Бородавкин П.П., Куриц С.Я., Трушин Е.И. Строительство и монтаж насосніх и компресорніх станций. – М.: Недра, 1974. – 272 с.
 3. Проектирование и эксплуатация нефтебаз: Учебник для вузов/ С.Г.Едигаров, В.М.Михайлов, А.Д.Прохоров, В.А.Юфин. – М.: Недра, 1982.

Методичні вказівки

М1. Грудз В Я. Протикорозійний захист трубопроводів і резервуарів. Конспект лекцій. -  Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 94 с.

М3. Грудз В.Я., Запухляк В.Б. Насосні і  компресорні станції. Курсове проектування Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища».

 

ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ ТРУБОПРОВОДІВ

Основна література

1. Грудз В.Я., Нечаєв О.І. Корозія газо нафтопроводів./ Конспект лекцій. -  Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 64 с.

2 Розгонюк В.В .,Хачікян Л.А.,Григіль М.А та інші.,./ Експлуатаційникові газонафтового комплексу довідник – Київ.: Росток -1998- 431 с.

3. Середницький Я.,Банахевич Ю.,Драгілев А. Сучасна протикорозійна ізоляція в трубопровідному транспорті  -  Львів- Київ- 2005 - 287 с.

4. Мазур І.І. Іванцов О.М. Безопасность трубопроводних систем. -  М.: ИЦ "ЕЛИМА", "));. -1104 с.

5.Обслуговування  і ремонт газопроводів/ В.Я. Грудз, Д.Ф. Тимків, В.Б. Михалків та ін.. Івано-Франківськ.:Лілея-НВ,2009 – 710с.

Розенфельд И.Л. / Ингибиторы коррозии.- М.,»Химия» 1977р. -352с.

Додаткова література

1.  Розганюк В.В. Довідникпрацівника газо . – Київ.: Энергоатомиздат, 2002. – 416 с.

2. Технічна експлуатація систем захисту від підземної корозії магістральних газопроводів./В.В. Розгонюк, Ю.П. Гужов, Ю.О. Кузьменко та ін. -К.: Росток, 2000. -285 с.

4.Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів / Підручник – Івано-Франківськ: Кременчук,  2001. – 517 с.

5.Ковалко М.П., Грудз В.Я. Михалків В.Б. та ін.,. Трубопровідний транспорт газу. К.:АренаЕко. 2002 . – 615 с.

6.Проектирование и эксплуатация нефтебаз: Учебник для вузов/ С.Г.Едигаров, В.М.Михайлов, А.Д.Прохоров, В.А.Юфин. – М.: Недра, 1982.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

М1. Технічна діагностика систем газонафтопостачання. Конспект лекцій для студентів спец. 7.090305. – Івано-Франківськ: ДОП  ІФДТУНГ, 1997. – 111 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

1. Грудз В.Я., Нечаєв О.І. Корозія газо нафтопроводів./ Конспект лекцій. -  Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 64 с.

2. Грудз В.Я. Технічна діагностика трубопровідних систем./ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Костів та ін. – Івано-Франківськ.: Лілея-НВ – 2012. – 512 с.

3..Грудз В.Я. Обслуговування і ремонт магістральних газопроводів./ В.Я. Грудз, Д.Ф. Тимків, В.Б. Михалків та ін. – Івано-Франківськ.: Лілея-НВ – 2009. – 711 с.

4.Середюк М.Д. Технологічний моніторинг нафтопровідних систем. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища» - освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. -2010. – 38

 

РЕМОНТ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ ОБ’ЄКТІВ ТРУБОПРОВОДІВ

Основна література

1 Дорошенко Я.В. Спорудження магістральних трубопроводів [Текст] : підручник / Я.В. Дорошенко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 563 с. – ISBN 978-966-694-119-3.

 2 Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: підручник / Я. В. Дорошенко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 845 с. – ISBN 978-966-694-229-9.

Додаткова література

3 Левин С.И. Проектирование и строительство подводных трубопроводов [Текст] / С.И. Левин. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – 333 с.

4 Петров И.П. Надземная прокладка трубопроводов [Текст] / И.П. Петров, В.В. Спиридонов. – М. : Недра, 1973. – 472 с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: практикум / Я.В. Дорошенко – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 46 с.

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ

Основна література

 1. Гумеров А.Г. Капитальный ремонт подземных нефтепроводов / А.Г.Гумеров, А.Г.Зубаиров, М.Г.Векштейн, Р.С. Гумеров, Х.А Азметов. - М.: 000 "Недра-Бизнеспентр", 1999. - 525 с.: ил.
 2. Березин В.Л. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов. М, Недра, 1978. 364 с.
 3. Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов: Учеб.пособие / Л.И.Быков, Ф.М.Мустафин, С.К.Рафиков, А.М.Нечваль, А.Е.Лаврентьев. – Санкт-Петербург: Недра, 2006. 824 с.

Додаткова література

 1. Халлыев Н.Х. Ремонт линейной части магистральных газонефтепроводов: Учебное пособие; 2-е изд., перераб и доп. / Н.Х. Халлыев, Б.В. Будзуляк, М.А.Лежнев. – М:ISBN 5-7264-0326-8 «Нефть и газ»РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2005. 183 с.
 2. Комплексная механизация капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов/ Под ред. Н. Х. Халлыева: Учебное пособие – 2-е, перераб. и доп. – М.: ООО «Издательский дом Недра», 2010. – 168 с.
 3. Гумеров А.Г. Аварийно-восстановительный ремонт магистральных нефтепроводов / Под ред. А.Г. Гумерова.   / А.Г.Гумеров, Х.А Азметов, Р.С. Гумеров,  М.Г.Векштейн. — М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 1998. — 271 с.
 4. Бородавкин П. П., Глоба В. М. Сооружение магистральных трубопроводов в горах. – М.: Недра, 1978. – 144 с.

Нормативні посилання

 1. МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ. ЛІНІЙНА ЧАСТИНА. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ. ВБН В.3.1-00013741-08:2008. – [чинний від 2008-09-25]. – К: Мінпаливенерго України, 2008. – 195 с.
 2. Охорона праці. Вогневі роботи. Інструкція. СОУ 60.3-30019801-073:2012. – [чинний від 2012-12-20]. – К: ДК “УКРТРАНСГАЗ”, 2012. – 96 с.
 3. Технологічна інструкція з ремонту магістральних газопроводів під тиском із застосуванням дугового зварювання. Затв. першим заступником генерального директора ДК "Укртрансгаз" 03.10.2000. – К.: ДК "Укртрансгаз", 2000. – 111 с.
 4. Методические рекомендации по количественной оценке состояния магистральных газопроводов с коррозионными дефектами, их ранжирования по степени опасности и определению остаточного ресурса. ВРД 39-1.10-004-99. -  [чинний від 2000-03-05]. – М: ИРЦ Газпром - 1999. – 36 c.
 5. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-48:2012. - [чинний від 2014-01-01]. - Мінрегіон України, 2012.
 6. Магістральні та промислові трубопроводи газо- та нафтопродуктів. Збірник 25. ДСТУ Б Д.2.2-25:2012 - [чинний від 2014-01-01]. - Мінрегіон України, 2012.

Періодичні видання

 1. Агапчев В.И. Современные технологии и новые инженерные решения при строительстве и реконструкции трубопроводных систем нефтегазовой инфраструктуры с применением труб из термопластів/ В.И. Агапчев, Д.А.Виноградов, М.М. Фаттахов //Нефтегазовое дело. Серия Транспорт и хранение. – 2005. -  Том 3. – с. 191-196.
 2. Харисов Р.А. Современное состояние защиты трубопроводов от коррозии полимерными покрытиями / Р.А.Харисов , А.Р.Хабирова , Ф.М.Мустафин , Р.А.Хабиров // Нефтегазовое дело. – 2005. -  Том 1. – с. 1-26.
 3. Быков Л.И., Шувалов В.Ю. Новые конструктивные решения и методики расчета сложных участков трубопроводов / Нефтегазовое дело. [Електронний ресурс]. – 2006. Режим доступу: http://www.ogbus.ru

Методичні видання

 1. Мельниченко Ю. Г. Капітальний ремонт газонафтопроводів: методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 33 с.

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ

      Основна література

 1. Грудз В.Я. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій./ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Костів. Івано-Франківськ.: Факел, 2008 – 70 с.
 2. Ермаков С.М. Математическая теория планирования эксперимента/С.М. Ермаков, В.З. Бродский, А.А. Жиглявский и др. М.: Наука, 1983 – 392с.
 3. 3. Грудз В.Я., Тимків Д.Ф., Михалків В.Б та ін.  Обслуговування і ремонт магістральних газопроводів. – Івано-Франківськ.: Лілея-НВ – 2009. – 711 с.
 4. 4. Яковлєв Є.І., Казак О.С., Михалків В.Б. та ін Режими газотранспортних систем – Львів.; Світ. – 1992. – 170 с.

Додаткова література

 1. Ковалко М.П., Грудз В.Я., Михалків В.Б.  та ін. Трубопровідний транспорт газу.  – Київ.: АренаЕКО. -  2002 – 600 с.
 2. Грудз В.Я., Грудз, Я.В., Костів В.В. та ін. Технічна діагностика трубопровідних систем– Івано-Франківськ.: Лілея-НВ – 2012. – 512 с.

3..Грудз В.Я., Тимків Д.Ф., Михалків В.Б та ін.  Обслуговування і ремонт магістральних газопроводів. – Івано-Франківськ.: Лілея-НВ – 2009. – 711 с.

4. Яковлєв Є.І., Казак О.С., Михалків В.Б. та ін Режими газотранспортних систем – Львів.; Світ. – 1992. – 170 с.

5. Кеч В.Введение в теорию обобщенных функций с приложениями в технике/ В. Кеч, П. Теодореску.М.: Мир, 1978 – 520 с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

 1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. - М.: Наука. 1997.-598 с.
 2. Грудз В.Я., Грудз Я.В., Костів В.В. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ.: Факел. 2008 – 68 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

 1. Грудз В.Я., Грудз, Я.В., Костів В.В. та ін. Технічна діагностика трубопровідних систем– Івано-Франківськ.: Лілея-НВ – 2012. – 512 с.
 2. Середюк М.Д. Технологічний моніторинг нафтопровідних систем. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища» - освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. -2010. – 38 с.

 

МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДІВ

Основна література

1 Мартинюк Т.А., Чернова О.Т. Машини для спорудження трубопроводів Машини для спорудження трубопроводів: навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2003, - 349 с.

2 Мартинюк Т.А., Чернова О.Т., Мартинюк Р.Т. Комплексна механізація будівництва та ремонту трубопроводів : навчальний посібник : ІФНТУНГ, 2012 – 268 с. 80 іл.

Додаткова література

3 Шиян Т.П. Транспортні роботи при будівництві трубопроводів : практикум. / Т.П.Шиян – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 95 с.

4 Комплекс землерийних машин для капітального ремонту магістральних трубопроводів. На замовлення ДАТ Придніпровські магістральні нафтопроводи (Україна).

4.3 Література для практичних занять

1п Мартинюк Т.А., Чернова О.Т. Типові розрахунки машин для спорудження трубопроводів. Навчальний посібник – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ. 2000. – 119 с.

2 п Мартинюк Т.А., Юрчишин В.М. Розрахунок машин для будівництва магістральних трубопроводів. Навч.посібник, - Київ, 1994. – 91 с.

Література для самостійної роботи

Каталог машин для строительства трубопроводов. – М : Недра, 1977 – 224 с.

Глоба В.М., Мартинюк О.Т. Основи будівництва трубопроводів. – Івано-Франківськ, Факел, 2000 – 156 с.

 

МЕХАНІКА ГРУНТІВ В ТРУБОПРОВІДНОМУ БУДІВНИЦТВІ

Основна література

1 Бородавкин П.П. Механика грунтов в трубопроводном строительстве: учебник для вузов [2-е изд., перераб. и доп.] / П.П. Бородавкин – М.: Недра, 1986. – 224 с.

Додаткова література

2 Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии): [2-е изд., перераб. и доп.] / Б.И. Далматов. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. – 415 с.

3 Цытович Н.А. Механика грунтов (краткий курс): учебник для строит, вузов [4-е изд., перераб. и доп.] / Н.А. Цытович. – М.: Высш. шк., 1983. – 288 с.

Література та методичне забезпечення практичних занять

1п Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов (основы теории и примеры расчета): учеб. пособ. для вузов [3-е изд., перераб. и доп.] / В.А. Веселов. – М.: Стройиздат, 1990. – 304 с.

Література та методичне забезпечення самостійної роботи

Механика грунтов, основания и фундаменты: учеб. пособие для строит. спец. вузов / [С.Б. Ухов, В.В. Семенов, В.В. Знаменский и др.]; под. ред. С.Б. Ухова. – [4-е изд., стер.]. – М.: Высш. шк., 2007. – 566 с.

 

НАСОСНІ І КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ

Основна література

 1. Якимів Й.В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газо нафтосховищ / Навч. посібник. -  Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 230 с.
 2. Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів / Підручник – Івано-Франківськ: Кременчук,  2001. – 517 с.
 3. Ковалко М.П., Грудз В.Я. Михалків В.Б. та ін.,. Трубопровідний транспорт газу. К.:АренаЕко. 2002 . – 615 с.

Додаткова література

 1. Галеев В.Б., Карпачев М.З., Харламенко В.И. Магистральные  нефтепродуктопроводы. – М.: Недра, 1988. – 296 с.
 2. 2. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 416 с.
 3. 3. Березин В.Л., Бородавкин П.П., Куриц С.Я., Трушин Е.И. Строительство и монтаж насосніх и компресорніх станций. – М.: Недра, 1974. – 272 с.
 4. Проектирование и эксплуатация нефтебаз: Учебник для вузов/ С.Г.Едигаров, В.М.Михайлов, А.Д.Прохоров, В.А.Юфин. – М.: Недра, 1982.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

 1. Якимів Й.В., Пилипів Л.Д. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ / Курсове проектування. . – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 120 с.

2. Машини і обладнання газонафтопроводів і газонафтосховищ. Лабораторний практикум для студентів спец. 7.090305. – Івано-Франківськ: ДОП  ІФДТУНГ, 1999. – 75 с.

3. Грудз В.Я., Запухляк В.Б. Насосні і  компресорні станції. Курсове проектування. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища»(освітньо-кваліфікацій-ний рівень  7.050304 – спеціаліст, 8.050304 –  магістр)МВ 02070855-2968-2010

Грудз, В. Я. Насосні та компресорні станції [Текст] : лабораторний практикум / В. Я. Грудз, Ю. Г. Мельниченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 117 с. – (Каф. спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонаф-тосховищ).

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

 1. Грудз В.Я., Грудз, Я.В., Костів В.В. та ін. Технічна діагностика трубопровідних систем– Івано-Франківськ.: Лілея-НВ – 2012. – 512 с.
 2. Середюк М.Д. Технологічний моніторинг нафтопровідних систем. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища» - освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. -2010. – 38

 

                НАФТОГАЗОВА МЕХАНІКА  (МОДУЛЬ 1)

Основна література

1 Дорошенко Ю. І. Нафтогазова механіка: Конспект лекцій /  Ю. І. Дорошенко О. М. Сусак  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 207 с.

2 Івасів В.М. Нафтогазова механіка : конспект лекцій / В. М. Івасів, А. П. Джус, Т. П. Венгринюк, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 245 с.

3 Шиян Т. П. Нафтогазова механіка : конспект лекцій. Ч.1 : Будівельна справа / Т. П. Шиян, В. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 100 с.

4 Байков В.Л. Строительные конструкции.-М.: Стройиздат, 1989.

5 Байков В.В., Сигалов И.И. Железобетонные конструкции. Общий курс.- М.: Стройиздат, 1976.

6 Бородавкин П.П. Механика грунтов в трубопроводном строительстве.- М.:Недра,1986.

Додаткова література

7 Бородавкин П.П. Механика грунтов в трубопроводном строительстве.- М.:Недра,1976, 224с.

8 Цытович Н.А. Механика грунтов.- М.:Высшая школа,1983.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

 1п Шиян Т. П., Запухляк В. Б. Нафтогазова механіка. Будівельна справа: практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 107 с.

2п Байков В.Л. Строительные конструкции.-М.: Стройиздат, 1989.

3п Б.И.Дахматов. Механи.ка грунтов. Основания и фундаменты.- М.: Стройиздат, 1981.-319с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

Шиян Т. П., Запухляк В. Б. Нафтогазова механіка. Будівельна справа: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 29 с.

Шиян, Т. П.   Нафтогазова механіка. Розділ "Будівельна механіка" [Текст] : метод. вказівки / Т. П. Шиян, В. Б. Запухляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 31 с. – (Каф. спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ).

3с  Байков В.Л. Строительные конструкции.-М.: Стройиздат, 1989.

4с  Бородавкин П.П. Механика грунтов в трубопроводном строительстве.- М.:Недра,1986.

 

НАФТОГАЗОВА МЕХАНІКА  (МОДУЛЬ 2)

Основна література

1 Байков В.Л. Строительные конструкции.-М.: Стройиздат, 1989.

2 Байков В.В., Сигалов И.И. Железобетонные конструкции. Общий курс.- М.: Стройиздат, 1976.

3 Байков, В. Н.  Железобетонные конструкции: Общий курс [Текст] : Учебник. / В. Н. Байков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1976. – 783 с. : ил.

4 Бородавкин П.П. Механика грунтов в трубопроводном строительстве.- М.:Недра,1986.

Додаткова література

5 Бородавкин П.П. Механика грунтов в трубопроводном строительстве.- М.:Недра,1976, 224с.

6 Цытович Н.А. Механика грунтов.- М.:Высшая школа,1983.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п  Байков В.Л. Строительные конструкции.-М.: Стройиздат, 1989.

2п  Б.И.Дахматов. Механи.ка грунтов. Основания и фундаменты.- М.: Стройиздат, 1981.-319с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

1с  Байков В.Л. Строительные конструкции.-М.: Стройиздат, 1989.

2с  Бородавкин П.П. Механика грунтов в трубопроводном строительстве.- М.:Недра,1986.

 

ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ ГАЗУ

Основна література

 1. Дудля М. А. Процеси підземного зберігання газу: підручник. М. А. Дудля, Л. М. Ширін, Е. А. Федоренко. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 412 с. ISBN 978-966-350-364-6

2. Гончарук М. І. Довідник з газопостачання  населених пунктів України: навч. посіб. / М. І. Гончарук, М. Д. Середюк. -   Івано-Фанківськ, 2005 р. - 1298 с.

 1. Гімер Р. Ф. Підземне зберігання газу. Частина 1: Створення підземних сховищ газу: навч. посіб. / Р. Ф. Гімер, П. Р. Гімер, М. П. Деркач – Львів: Центр Європи, 2007. – 224 с. ISBN 978-966-7022-73-0

Додаткова література

 1. Стандарт організації України. Підземні сховища газу. Класифікатор ремонтних робіт у свердловинах та порядок їх проведення : стандарт /  Київ ДК «Укртансгаз» 2006 рік.
 2. Закон ПМР. Витяг з Правил технічної експлуатації магістральних газопроводів. Служба охорони праці : стандарт. / 30 липня 2007 року.
 3. Стандарт організації України. Підземні сховища газу. Монтаж і експлуатація противикидного обладнання при проведенні капітального ремонту свердловин : Технологічний регламент / Київ ДК «Укртансгаз», 2004 р.
 4. Стандарт організації України. Підземні сховища газу. Порядок заміни наземного гирлового обладнання : Технологічний регламент /  Київ ДК «Укртансгаз», 2006 рік.
 5. Стандарт організації України. Підземні сховища газу. Вимоги фонтанної безпеки : Технологічний регламент /  Київ ДК «Укртансгаз», 2003 рік.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

 1. Гімер Р. Ф. Підземне зберігання газу. Частина 1: Створення підземних сховищ газу : навч. посіб. / Р. Ф. Гімер, П. Р. Гімер, М. П. Деркач – Львів: Центр Європи, 2007. – 224 с. ISBN 978-966-7022-73-0
 2. Сусак О. М. Трубопровідний транспорт газу: підручник. / О. М. Сусак, В. К. Касперович, П. М. Андріїшин . - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, - 2013 р. - 345 с.
 3. Дудля М. А. Процеси підземного зберігання газу: підручник / М. А. Дудля, Л. М. Ширін, Е. А. Федоренко. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 412 с. ISBN 978-966-350-364-6

Література та методичне забезпечення  курсового проектування

 1. Обслуговування та ремонт об’єктів підземного зберігання газу: курсове проектування / О. Т. Чернова – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,  2018. - 57 с.
 2. Коцкулич Я. С. Буріння нафтових і газових свердловин : підручник / Я. С. Коцкулич, Я. М. Кочкодан. – Коломия.: ВПТ «ВІК», 1999. – 504 с. ISBN 966-550-106-2
 3. Заєць В. О. Підвищення ефективності експлуатації підземних сховищ газу в багато пластових покладах : дис. канд. техн. наук : 05.15.13 / Заєць Віктор Олександрович. –  Івано-Франківськ, 2015.
 4. Михайловский А. А. Применение метода годографа для оценки запасов газу в подземном газохранилище // Подземное хранение газа. Проблемы и перспективы. Сборник научных трудов. – М. ВНИИГАЗ -2003. – С. 147-154.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

16. Гончарук М. І. Довідник з газопостачання  населених пунктів України : навч. посіб. / М. І. Гончарук, М. Д. Середюк. -   Івано-Фанківськ, 2005 р. - 1298 с.

17. Баранов А. В., Карачинский В. Е. Определение производительности ПХГ и месторождений-регуляторов в системе дальнего газоснабжения // Газовая промышленность. – 1974. – № 7. – С.35-39.

18. Коцкулич Я. С. Буріння  нафтових і газових свердловин : підручник. / Я. С. Коцкулич, Я. М. Кочкодан. Коломия ВПТ «Вік». -1999 р. -504 с.

 1. Заєць В. О. Підвищення ефективності експлуатації підземних сховищ газу в багато пластових покладах  : дис. канд. техн. наук : 05.15.13 / Заєць Віктор Олександрович. –  Івано-Франківськ, 2015.
 2. Михайловский А. А. Применение метода годографа для оценки запасов газу в подземном газохранилище // Подземное хранение газа. Проблемы и перспективы. Сборник научных трудов. – М. ВНИИГАЗ -2003. – С. 147-154.

 

ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ

 

Основна література

 1. Трубопровідний транспорт газу / М.П. Ковалко, В.Я Грудз, В.Б Михалків та ін. К.:АренаЕКО, 2002 - 615 с.
 2. Обслуговування  і ремонт газопроводів / В.Я. Грудз, Д.Ф. Тимків, В.Б. Михалків та ін.. Івано-Франківськ.:Лілея-НВ,2009 – 710с.
 3. Грудз В.Я., Тымкив Д.Ф., Яковлев Е.М. Обслуживание газотранспортных систем/ Учебн.пособие. - К.: УМК ВО; 1991. -160 с.

4.      Обслуживание и ремонт магистральных трубопроводов/Учебник под ред. Ращепкина К.Е.- М.; Недра, 1983. - 420 с.

Додаткова література

 1. Галеев В.Б., Карпачев М.З., Харламенко В.И. Магистральные  нефтепродуктопроводы. – М.: Недра, 1988. – 296 с.
 2. Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів / Підручник – Івано-Франківськ: Кременчук,  2001. – 517 с.
 3. Мазур И.И., Иванцов О.М. Безопасность трубопроводных систем.М.: ИЦ"ЕЛИМА", 2004 - 1104 с.

8. Комплексная механизацыя капитального ремонта линейной части магистральных газоп-роводов. /Б.В. Будзуляк, Н.Х.Халлыев, А.М. Тютьнев и др. М.: Недра 2004. - 216 с.

9. Халлыев Н.Х., Будзуляк Б.В. Лежнев М.А. Ремонт линейной части магистральных газонефтепроводов. -М.: "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005, -183 с.

Додаткова література

3. Громов А.В. Строительство магистральных трубопроводов [Текст] : А.В. Громов, А.А. Калинин. – К. : Будівельник, 1975. – 360 с.

4. Зиневич А.М. Технология и организация строительства магистральных трубопроводов больших диаметров [Текст] : учебное пособие / А.М. Зиневич, В.И. Прокофьев, В.П. Ментюков. – М. : Недра, 1979. – 421 с.

Література та методичне забезпечення практичних та лабораторних занять

1п. Грудз, В. Я. Обслуговування і ремонт газонафтопроводів [Текст] : практикум / В. Я. Грудз, В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018.

2п. Запухляк, В. Б. Спорудження та ремонт трубопроводів і сховищ [Текст] : практикум / В. Б. Запухляк, Я. В. Дорошенко, Р. Б. Стасюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 46 с.

3л. Запухляк, В.Б. Обслуговування і ремонт газонафтопроводів [Текст] : лабораторний практикум / В. Б. Запухляк, Я. В. Дорошенко Р. Б. Стасюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019.

4п.    Трубопровідний транспорт газу / М.П. Ковалко, В.Я Грудз, В.Б Михалків та ін. К.:АренаЕКО, 2002 - 615 с.

5п.     Обслуговування  і ремонт газопроводів / В.Я. Грудз, Д.Ф. Тимків, В.Б. Михалків та ін.. Івано-Франківськ.:Лілея-НВ,2009 – 710с.

6п.     Грудз В.Я., Тымкив Д.Ф., Яковлев Е.М. Обслуживание газотранспортных систем/ Учебн.пособие. - К.: УМК ВО; 1991. -160 с.

7п. Обслуживание и ремонт магистральных трубопроводов/Учебник под ред. Ращепкина К.Е.- М.; Недра, 1983. - 420 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

1с. Якимів Й.В., Пилипів Л.Д. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ / Курсове проектування. . – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 120 с.

2с. Технічна діагностика систем газонафтопостачання. Конспект лекцій для студентів спец. 7.090305. – Івано-Франківськ: ДОП  ІФДТУНГ, 1997. – 111 с.

3с. Правила технической эксплуатации газопроводов. - М.: Недра.

4с. Правила технической эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов. - М.: Недра.

5с. Типовая инструкция по организации безопасности проведения газоопасных работ. - М.: Недра, 1986.

6с.           Трубопровідний транспорт газу / М.П. Ковалко, В.Я Грудз, В.Б Михалків та ін. К.:АренаЕКО, 2002 - 615 с.

7с. Обслуговування  і ремонт газопроводів / В.Я. Грудз, Д.Ф. Тимків, В.Б. Михалків та ін.. Івано-Франківськ.:Лілея-НВ,2009 – 710с.

8с. Грудз В.Я., Тымкив Д.Ф., Яковлев Е.М. Обслуживание газотранспортных систем/ Учебн.пособие. - К.: УМК ВО; 1991. -160 с.

9с.   Обслуживание и ремонт магистральных трубопроводов/Учебник под ред. Ращепкина К.Е.- М.; Недра, 1983. - 420 с.

 

ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ НАСОСНИХ І КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

Основна література

1.Трубопровідний транспорт газу /М.П. Ковалко, В.Я Грудз, В.Б Михалків та ін. К.:АренаЕКО, 2002 - 615 с.

2.Обслуговування  і ремонт газопроводів/ В.Я. Грудз, Д.Ф. Тимків, В.Б. Михалків та ін.. Івано-Франківськ.:Лілея-НВ,2009 – 710с.

3.Грудз В.Я., Тымкив Д.Ф., Яковлев Е.М. Обслуживание газотранспортных систем/ Учебн.пособие. - К.: УМК ВО; 1991. -160 с.

4.Обслуживание и ремонт магистральных трубопроводов/Учебник под ред. Ращепкина К.Е.- М.; Недра, 1983. - 420 с.

Додаткова література

3. Галеев В.Б., Карпачев М.З., Харламенко В.И. Магистральные  нефтепродуктопроводы. – М.: Недра, 1988. – 296 с.

4.Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів / Підручник – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517с.

5. Мазур И.И., Иванцов О.М. Безопасность трубопроводных систем. М.: ИЦ"ЕЛИМА", 2004 - 1104 с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

2 М2. Технічна діагностика систем газонафтопостачання. Конспект лекцій для студентів спец. 7.090305. – Івано-Франківськ: ДОП  ІФДТУНГ, 1997. – 111 с.

Література та методичне забезпечення  курсового проектування

Возняк М.П., Середюк М.Д. Проектування та експлуатація насосних станцій. Курсове проектування. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища» - освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2010.-  119 с.

М1. Якимів Й.В., Пилипів Л.Д. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ / Курсове проектування.  – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 120 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

1с  Комплексная механизацыя капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов. /Б.В. Будзуляк, Н.Х.Халлыев, А.М. Тютьнев и др. М.: Недра 2004. - 216 с.

2с. Халлыев Н.Х., Будзуляк Б.В. Лежнев М.А. Ремонт линейной части магистральных газонефтепроводов. -М.: "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005, -183 с.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРУДЖЕННЯ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ

Основна література

1 Мартинюк Р.Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : конспект лекцій. – Івано-Франківьк, ІФНТУНГ, 2019. – 70 с.

2 Баталин Ю.П. Организация строительства магистральных трубопроводов / Баталин Ю.П., Березин В.Л, Телегин Л.Г. и др. – М. : Недра, 1980. – 344 с.

3 Мартинюк Р. Т. Контроль якості монтажних робіт при спорудженні трубопроводів: навчальний посібник / Р. Т. Мартинюк – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 358 с.

Мартинюк, Р. Т. Контроль якості монтажних робіт при спорудженні трубопроводів [Текст] : навч. посіб. / Р. Т. Мартинюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 357 с. 

Додаткова література

3 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10. 2008 р., №921, м. Київ, 31 с.

4 Беккер М.В. Довідник працівника технічного нагляду / Беккер М.В., Рудко В.П., Герасименко Ю.М. та інші. – К. «НАК Нафтогаз України», «ДК Укртрансгаз», 2008. – 185 с.

5 Петровський Б.С. Відновлення герметичності запірної арматури магістральних трубопроводів / Петровський.Б.С., Лаус А.І., Савула С.Ф. та інші. – Тернопіль. : Навчальна книга – Богдан, 2007, - 176 с.

6 Класифікатор професій. Розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4.05.1993р № 326. ДК 003- 2005р., - 153 с.

7 Положення про тимчасові норми витрат пального і мастильних матеріалів на роботу будівельної техніки і механізмів. Введено в дію 01.07.1998р.

8 Положення з розробки планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій. ДНАОП 004-33-99. Затверджено наказом по Держпромгірнагляд, №112 від 17.06.1999р., 32 с.

4.3 Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п Мартинюк Р.Т. Організація будівництва газонафтопроводів : Практикум. [Текст] : Практикум / Р.Т.Мартинюк. – Івано-Франківськ : Факел, 2018. –     с.

Література та методичне забезпечення  курсового проектування

1к 1 Мартинюк Р.Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : курсове проектування. – Івано-Франківьк, ІФНТУНГ, 2019. – 30 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

1п Мартинюк Р.Т. Організація будівництва газонафтопроводів : Практикум. [Текст] : Практикум / Р.Т.Мартинюк. – Івано-Франківськ : Факел, 2018. –     с.

2 Баталин Ю.П. Организация строительства магистральных трубопроводов / Баталин Ю.П., Березин В.Л, Телегин Л.Г. и др. – М. : Недра, 1980. – 344 с.

 

ПЕРЕХОДИ ТРУБОПРОВОДІВ

Основна література

 1. Тутко Т.Ф. Переходи трубопроводів. Конспект лекцій:- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 100 с.

2. Березин В.Л. Сооружение подводных трубопроводов [Текст] / В.Л. Березин, П.П. Бородавкин, О.П. Шадрин. – М. : Недра, 1995. – 304 с.

3. Бородавкин П.П. Подводные трубопроводы [Текст] / П.П. Бородавкин, В.Л. Березин, О.Б. Шадрин. – М. : Недра, 1979. – 415 с.

        4. Петров И.П. Надземная прокладка трубопроводов [Текст] /  И.П. Петров, В.В. Спиридонов. – М. : Недра, 1973. – 472 с.

        5. Таран В.Д. Сооружение магистральных трубопроводов [Текст] /   В.Д. Таран. – М. : Недра, 1964. – 544 с.

Додаткова література

        6  Бородавкин П.П. Подводные трубопроводы [Текст] / П.П. Бородавкин, В.Л. Березин, О.Б. Шадрин. – М. : Недра, 1979. – 415 с.

        7 Гольдштейн И.Г. Висячие и арочные переходы [Текст] /      И.Г. Гольдштейн, В.И. Кириенко. – М. : Недра, 1964. – 115 с.

       8 Камерштейн А.Г. Расчет трубопроводов на прочность [Текст] : справочная книга / А.Г. Камерштейн,  В.В. Рождественский, М.Н. Ручимский. – М. : Недра, 1969. – 440 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=168933

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п  Тутко Т.Ф. Переходи трубопроводів. Практикум:- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 106 с.

          2п Бабин Л.А. Типовые расчеты по сооружению трубопроводов [Текст] : учебное пособие / Л.А. Бабин, Л.И. Быков, В.Я. Волохов. – М. : Недра, 1979. – 176 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

 1с  Лунев Л.А. Основы проектирования новых конструкций надземных трубопроводных переходов [Текст] / Л.А. Лунев. – Старый Оскол : СТИ МИС и С, 2000. – 263 с.

  2с  Дорошенко Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів : Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФТУНГ, 2010.- 563 с.

 

ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ СПОРУДЖЕННЯ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ

Основна література

1 Бородавкин П.П. Механика грунтов в трубопроводном строительстве: учебник для вузов [2-е изд., перераб. и доп.] / П.П. Бородавкин – М.: Недра, 1986. – 224 с.

Додаткова література

2 Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии): [2-е изд., перераб. и доп.] / Б.И. Далматов. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. – 415 с.

3 Цытович Н.А. Механика грунтов (краткий курс): учебник для строит, вузов [4-е изд., перераб. и доп.] / Н.А. Цытович. – М.: Высш. шк., 1983. – 288 с.

Література та методичне забезпечення практичних занять

1п Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов (основы теории и примеры расчета): учеб. пособ. для вузов [3-е изд., перераб. и доп.] / В.А. Веселов. – М.: Стройиздат, 1990. – 304 с.

Література та методичне забезпечення самостійної роботи

Механика грунтов, основания и фундаменты: учеб. пособие для строит. спец. вузов / [С.Б. Ухов, В.В. Семенов, В.В. Знаменский и др.]; под. ред. С.Б. Ухова. – [4-е изд., стер.]. – М.: Высш. шк., 2007. – 566 с.

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА СПОРУДЖЕННЯ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Основна література

 1. Ковалко М.П. Трубопровідний транспорт газу. / М.П. Ковалко, В.Я. Грудз, В.Б. Михалків та ін.  – Київ.: АренаЕКО. -  2002 – 600 с.
 2. Грудз В.Я. Технічна діагностика трубопровідних систем./ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Костів та ін. – Івано-Франківськ.: Лілея-НВ – 2012. – 512 с.

3. Грудз В.Я. Обслуговування і ремонт магістральних газопроводів./ В.Я. Грудз, Д.Ф. Тимків, В.Б. Михалків та ін. – Івано-Франківськ.: Лілея-НВ – 2009. – 711 с.

4. Обслуговування і ремонт газопроводів [Текст] : монографія / В. Я. Грудз, Д. Ф. Тимків, В. Б. Михалків, В. В. Костів. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 711 с. : іл. – 703-708.

5. Яковлєв Є.І. Режими газотранспортних систем./ Є.І. Яковлєв, О.С. Казак, В.Б. Михалків та ін. – Львів.; Світ. – 1992. – 170 с.

Додаткова література

1. Розгонюк В.В .,Хачікян Л.А.,Григіль М.А та інші.,./ Експлуатаційникові газонафтового комплексу довідник – Київ.: Росток -1998- 431 с.

2.Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів / Підручник – Івано-Франківськ: Кременчук,  2001. – 517 с

 1. Левин С.И. Проектирование и строительство подводных трубопроводов [Текст] / С.И. Левин. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – 333 с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

М1. Технічна діагностика систем газонафтопостачання. Конспект лекцій для студентів спец. 7.090305. – Івано-Франківськ: ДОП  ІФДТУНГ, 1997. – 111 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

1. Грудз В.Я., Грудз, Я.В., Костів В.В. та ін. Технічна діагностика трубопровідних систем– Івано-Франківськ.: Лілея-НВ – 2012. – 512 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=360808

2. Середюк М.Д. Технологічний моніторинг нафтопровідних систем. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища» - освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. -2010. – 38 с.

 

СПОРУДЖЕННЯ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ ОБ'ЄКТІВ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ

Основна література

1 Дорошенко Я.В. Спорудження магістральних трубопроводів [Текст] : підручник / Я.В. Дорошенко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 563 с. – ISBN 978-966-694-119-3.

2 Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: підручник / Я. В. Дорошенко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 845 с. – ISBN 978-966-694-229-9.

Додаткова література

5 Левин С.И. Проектирование и строительство подводных трубопроводов [Текст] / С.И. Левин. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – 333 с.

6 Петров И.П. Надземная прокладка трубопроводов [Текст] / И.П. Петров, В.В. Спиридонов. – М. : Недра, 1973. – 472 с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: практикум / Я.В. Дорошенко – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 46 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

1с. Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 40 с.

2с. Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: підручник / Я. В. Дорошенко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 845 с. – ISBN 978-966-694-229-9.

 

СПОРУДЖЕННЯ ТА РЕМОНТ ГАЗОСХОВИЩ І НАФТОБАЗ (МОДУЛЬ 2)

Основна література

 1. Спорудження газосховищ та нафтобаз [Текст] : навч. посіб. Ч.1 / О. Т. Чернова ; Нагорний В. П., Говдяк Р. М., Грудз В. Я., рец. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 472 с. : іл., рис., табл. – (Каф. спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ). – 468-472.
 2. Арзунян А.С. Сооружение нефтегазохранилищ. - М.: Недра, 1966. - 367.
 3. Арзунян А.С., Афанасьев В.А., Прохоров А.Д. Сооружение нефтегазохранилищ. - М.: Недра, 1986. - 335 с.
 4. Арутюнов С.А. Эксплуатация нефтебаз.-М.: Недра, 1983.- 148 с.
 5. Глоба В.М. Сооружение подземных газонефтехранилищ. - Львов, Вища школа, 1982. - 284 с.
 6. Глоба В.М., Венгерцев Ю.О. Технічна діагностика і ремонт сталевих резервуарів.-Київ.:Молодь, 1999.-356 с.
 7. Едигаров С.Г., Михайлов В.М., Прохоров А.Д. Проектирование и эксплуатация нефтебаз.-М., Недра, 1982.- 280 с.
 8. Мартинюк Т.А., О.Т. Чернова. Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз: Конспект лекцій. Частина І. -Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.-  265 с.
 9. Стулов Т.Т., Б.В.Поповский, О.М. Иванцов, М.К. Сафарян, В.А. Афанасьев. Сооружение газохранилищ и нефтебаз. –М.: 1973. – 368 с.
 10. Лісафін В.П., Люта Н.В. Типові розрахунки процесів приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів: Навчальний посібник.-Івано-Франківськ: Факел, 2003.-248 с.
 11. Каравайченко М.Г., Бабин Л.А., Усманов Р.М., Резервуары с плавающими крышами. Москва.: Недра.1992.- 234 с.
 12. Савків Б.П. Підземне зберігання газу в Україні. – Кий., Київ, 2008. – 239 с.
 13. Гімер Р.Ф., Гімер П.Р. Деркач М.П. Підземне зберігання газу. – Івано-Фран­ківськ: Факел, 2001. – 215 с.
 14. Середюк М.Д. Газові мережі і газосховища. Конспект лекцій з розділу "Підземне зберігання природного газу". - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 1993 р.- 64 с.
 15. Середюк, М. Д. Конспект лекцій з дисципліни "Газові мережі і газосховища" [Текст]. Транспорт і зберігання зріджених вуглеводних газів / М. Д. Середюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1996. – 67 с. 
 16. Глоба В.М., Венгерцев Ю.О. Спорудження нафтобаз і газосховищ. –Київ.:Молодь, 1998. – 606 с.
 17. Резервуарьі с плавающими крьішами. Москва.:Недра, 1992.-234 с.

Додаткова література

 1. Афанасьев В.А., Березин В.Л. Сооружение газохранилищ и нефтебаз. Учебник. - М.: Недра, 1986. - 333 с

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=31753

 1. Афанасьев В.А., Бобрицкий Н.В. Сооружение резервуаров для хранения нефти и нефтепроджуктов. - М.: 1981. - 190 с.
 2. Грознов Г.А., Вашуркин Ю.Б. Строительство нефтебаз и автозаправочных станций. - М.: Недра, 1980. - 332 с.
 3. Суворов А.Ф., Лялин К.В. Сооружение крупных резервуаров. - М.: Недра, 1979. - 224 с.
 4. Розгонюк В.В., Хачикян Л.А., Григіль М.А. Експлуатаційникові газового комплексу. Киів.:Росток, 1998.-432 с.

Література та методичне забезпечення практичних та лабораторних занять

 1. Чернова О.Т., Мартинюк Р.Т. Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз. Лабораторний практикум.:Факел. 2011 .- 62 с.
 2. Чернова О.Т. Спорудження газосховищ і нафтобаз. Практикум. Частина 1.  – Івано-Франківськ, 2006р.-75 с.
 3. Чернова О.Т. Спорудження газосховищ і нафтобаз. Практикум. Частина 2.  – Івано-Франківськ, 2008 р. -76 с.

Література та методичне забезпечення  курсового проектування

 1. Чернова О. Т. Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз. Курсове проектування. – Івано-Франківськ, 2013 р. -52 с.

 

СПОРУДЖЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ (МОДУЛЬ 1)

Основна література

1 Дорошенко Я.В. Спорудження магістральних трубопроводів [Текст] : підручник / Я.В. Дорошенко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010 – 563 с.

2 Бородавкин П.П. Сооружение магистральных трубопроводов [Текст] : учебник для вузов / П.П. Бородавкин, В.Л. Березин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1987. – 471 с.

Додаткова література

3 Громов А.В. Строительство магистральных трубопроводов [Текст] : А.В. Громов, А.А. Калинин. – К. : Будівельник, 1975. – 360 с.

4 Зиневич А.М. Технология и организация строительства магистральных трубопроводов больших диаметров [Текст] : учебное пособие / А.М. Зиневич, В.И. Прокофьев, В.П. Ментюков. – М. : Недра, 1979. – 421 с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п Гідзяк І. П. Гідзяк І. М. Спорудження магістральних трубопроводів. Частина 1: методичні вказівки для підготовки до виконання практичних занять. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 116 с.

2п Бабин Л.А. Типовые расчеты по сооружению трубопроводов [Текст] : учебное пособие / Л.А. Бабин, Л.И. Быков, В.Я. Волохов. – М. : Недра, 1979. – 176 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

Таран В.Д. Сооружение магистральных трубопроводов [Текст] / В.Д. Таран. – М. : Недра, 1964. – 544 с.

Телегин Л.Г. Сооружение газонефтепроводов [Текст] / Л.Г. Телегин, Б.Н. Курепин, И.В. Березина. – М. : Недра, 1984. – 304 с.

 

СПОРУДЖЕННЯ НАСОСНИХ І КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

Основна література

1 Строительство и монтаж насосных и компресорных станций [Текст] / В. Л. Березин, П. П. Бородавкин, С. Я. Куриц, Е. И. Трушин – М.: Недра, 1974. – 272 с.

Додаткова література

1 Якимів Й. В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газо нафтосховищ [Текст]  :  Навч. посіб-ник. / Й. В. Якимів -  Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 230 с.

2 Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры [Текст] /    В. М.   Черкасский – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 416 с.

3 Современные методы строительства компрессорных станций магистральных газопроводов [Текст] / [В. Ф. Крамской, Л. Г. Телегин, В. В. Новоселов и др.] – М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 1999. – 263 с.  ISBN 5-8365-0023-1

4 Усенко В. М. Строительство и монтаж компрессорных станций магистральных газопроводов [Текст] / В. М. Усенко – М.: ВНИИСТ, 1961. –             148 с.

5 Молоканов Ю. К. Монтаж аппаратов и оборудования для нефтяной и газовой промышленности [Текст] : Учебник для вузов / Ю. К. Молоканов,     З. Б. Харас – М.: Недра, 1982. – 391 с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п   Строительство и монтаж насосных и компресорных станций [Текст] / В. Л. Березин, П. П. Бородавкин, С. Я. Куриц, Е. И. Трушин – М.: Недра, 1974. – 272 с.

Література та методичне забезпечення  курсового проектування

Возняк М.П., Середюк М.Д. Проектування та експлуатація насосних станцій. Курсове проектування. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища» - освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2010.-  119 с.

2к    Сооружение и ремонт насосных и компрессорных станций. Курсовое проектирование [Текст] : метод. указания / Н. С. Вишневская, Е. Е. Яворская – Ухта : УГТУ, 2014. – 84 с.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи1с 2 Березин В. Л. Сооружение насосных и компрессорных станций [Текст] : учебник для вузов / В. Л. Березин, Н. В. Бобрицкий – М. : Недра, 1985. – 288 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

Електронний курс «3 Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів [Ів.-Франківськ : 2014. – 845 с.

 

СПОРУДЖЕННЯ ТА РЕМОНТ ГАЗОСХОВИЩ ТА НАФТОБАЗ. СКЛАДИ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ (МОДУЛЬ 1)

Основна література

 1. Лісафін В.П., Лісафін Д.В. Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів. Підручник. - Івано-Франківськ: Факел, 2006.- 597 с. з іл.
 2. В.П. Лісафін, Н.В. Люта. Типові розрахунки процесів приймання, зберігання та роз-

     поділу нафти і нафтопродуктів: Навч. посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 248 с.з іл.

Додаткова література

 1. Проектирование и эксплуатация нефтебаз: Учебник для вузов/ С.Г. Едигаров, В.М. Михайлов, А.Д. Прохоров, В.А. Юфин – М.: Недра, 1982.
 1. Шишкин Г.В. Справочник по проектированию нефтебаз:- Л.:  Недра, 1978.
 2. Мацкин Л.А., Черняк И.Л. и др. Эксплуатация нефтебаз.- М.: Недра, 1975.
 3. Правила технической експлуатации нефтебаз.- М.: Недра, 1986.
 4.  М.Д. Середюк, Й.В. Якимів, В.П. Лісафін. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів. Підручник. – Івано-Франківськ.-2001.
 5. В. Лісафін. Очисні споруди. Охорона довкілля. Навчальний посібник.- Івано-Франківськ. – 1999.

Література і  методичне забезпечення  практичних занять

1п В.П. Лісафін, Н.В. Люта. Типові розрахунки процесів приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів: Навч. посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 248 с.з іл.

Література і методичне забезпечення  самостійної роботи

1с В.П. Лісафін, Н.В. Люта. Типові розрахунки процесів приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів: Навч. посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 248 с.з іл.

2 с Проектування  і експлуатація складів нафти і нафтопродуктів: курсове проектування. /Тараєвський О.С., Лісафін В.П. - ІваноФранківськ, ІФНТУНГ, 2010. – 69 с.

 

СПОРУДЖЕННЯ ТА РЕМОНТ МЕРЕЖ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Основна література

1 Середюк М.Д., Малик В.Я, Болонний В.Т. Проектування та експлуатація систем газопостачання населенних пунктів. Навчальний посібник.- Івано-Франківськ: Факел, 2003.-436с.

2  Варфоломеев В.А., Торчинский Я.М., Шевченко Р.Н. Справочник по проектированию, строительству и эксплуатации систем газоснабжения.- К.:Будівельник, 1988.-238с.

3 Шальнов А.П. Строительство газовых сетей и сооружений.- М.:Стройиздат,1980.-333с.

Додаткова література

4 Гордюхин А.И. Газовые сети и установки.- М.:Стройиздат,1978.-383с.

5 Ионин А.А. Газоснабжение.- М.:Стройиздат,1989.-439с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п  Пешехонов Н.И. Проектирование газоснабжения.- К.: Будівельник, 1970.  

2п  ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання.

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

1с  СтаскевичН.Л., Северинец Г.Н., Вигдорчик Д.Я. Справочник по газоснабжению и использованию газа.- Ленинград.: Недра, 1990.

 

СПОРУДЖЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ

Основна література

 1. Дорошенко Я.В. Спорудження магістральних трубопроводів: Підручник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009 – 563 с.
 2. Дорошенко, Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів [Текст] : підручник / Я. В. Дорошенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 563 с.
 3. Мартинюк Т. А., Чернова О. Т., Мартинюк Р. Т. Комплексна механізація будівництва та ремонту трубопроводів: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012 – 286 с. 
 4. Гідзяк І.П., Гідзяк І.І. Організація та технологія будівництва трубопроводів у складних умовах. Частина І: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 307 с.
 5. Обслуговування та ремонт газопроводів./В.Я. Грудз, Д.Ф. Тимків, В.Б. Михалків та ін. – Івано-Франківськ.: Лілея-НВ, 2009.-711с.

 Спорудження НС і КС: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Р. Т. Мартинюк, О. Т. Чернова, Т. А. Мартинюк – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014 –  216 с.

Мартинюк, Р. Т. Спорудження насосних та компресорних станцій [Текст] : навч. посіб. / Р. Т. Мартинюк, О. Т. Чернова, Т. А. Мартинюк ; Говдяк Р. М., Грудз В. Я., Банахевич Ю. Д., рец. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 237 с.

 1. Дорошенко Я.В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: підручник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 845 с.
 2. Мельниченко Ю. Г. Обслуговування і ремонт насосних та компресорних станцій: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 168 c.

Додаткова література

 1. Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов: Учеб.пособие / Л.И.Быков, Ф.М.Мустафин, С.К.Рафиков, А.М.Нечваль, А.Е.Лаврентьев. – Санкт Петербург: Недра, 2006. 824 с.
 2. Халлыев Н.Х., Будзуляк Б.В. Лежнев М.А. Ремонт линейной части магистральных газонефтепроводов. -М.: "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005, -183 с.
 3. Основы численного моделирования магистральных трубопроводов / Под ред. В. Е. Селезнева. – М:Комкнига , 2005. – 496 с.
 4. Василик А.В. Спеціальні методи зварювання: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 89 с.
 5. Управління проектами: навч. посіб. / Л.О.Збаразська, В.С.Рижиков, І.Ю.Єрфорт, О.Ю.Єрфорт. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 168 с. - 167.
 6. Сухарев М.Г., Карасевич А.М. Технологический расчет и обеспечения надежности газо- и нефтепроводов. – М.: РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2000. — 272 с..
 7. Современные методы строительства компрессорных станций магистральных газопроводов / В.Ф. Крамской, Л.Г. Телегин, В.В. Новоселов, Г.Г. Васильев, В.А. Иванов, СИ . Сенцов. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 1999. - 263 с.
 8. Гумеров А.Г. Капитальный ремонт подземных нефтепроводов / А.Г.Гумеров, А.Г.Зубаиров, М.Г.Векштейн, Р.С. Гумеров, Х.А Азметов. - М.: 000 "Недра-Бизнеспентр", 1999. - 525 с.: ил.
 9. Корж, В. В. Эксплуатация и ремонт оборудования насосных и компрессорных станций [Текст]: учеб. пособие / В.В. Корж, А.В. Сальников. – Ухта : УГТУ, 2010. – 184 с.

Нормативні документи

 1. ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії
 2. ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво
 3. РД-91.010.30-КТН-273-10 Технические требования к проектной и рабочей документации для строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта, ликвидации и консервации объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
 4. Методические рекомендации по количественной оценке состояния магистральных газопроводов с коррозионными дефектами, их ранжирования по степени опасности и определению остаточного ресурса. ВРД 39-1.10-004-99. -  [чинний від 2000-03-05]. – М: ИРЦ Газпром - 1999. – 36 c.

 

ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ

Основна література

1 Технічна діагностика систем нафтогазопостачання. Конспект лекцій/ В.Я.Грудз – Івано-Франківськ: Факел, 1997.- 109с.

2 Карпаш О.М., Возняк М.П., Василюк В.М. Технічна діагностика систем нафтогазопостачання: Навч.посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2007.- 341с.

Додаткова література

3 Крылов Г.В., Чекардовский М.А., Яковлев Е.И. и др. Техническая диагностика газотранспортных магистралей.- Киев: Наукова думка.- 1990.- 304с.

4 Глоба В.М., Венгерцев Ю.О. Технічна діагностика і ремонт сталевих резервуарів. Навчальний посібник.- К.: Молодь, 1999.- 356с.

Література та методичне забезпечення  практичних занять

1п  ВБН В.2.3-00018201.04-2000. Розрахунки на міцність діючих магістральних трубопроводів з дефектами. Держнафтогазпром. – К.2000.

2п Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів : підручник / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 845 с..

Література та методичне забезпечення  самостійної роботи

Обеспечение надежности магистральных трубопроводов/ А.А.Коршак, Г.Е.Коробков, В.А.Душин и др. – Уфа: ООО ДизайнПолиграфСервис, 2000.- 170с.

 

ТРУБОПРОВІДНІ БУДІВЕЛЬНІ МЕТЕРІАЛИ

Основна література

1 Трубопровідні будівельні матеріали: Конспект лекцій / Р. Т.Мартинюк – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 68 с.

2 Скугорова Л.П., Таран В.Д. Трубопроводно-строительные материалы. – М.:Высшая школа, 1967. – 325 с.

Додаткова література

3 Воронин В.И.,Воронина Т.С. Изоляционные покрития подземных нефтегазопроводов. – М.: ВНИИОЭНГ, 1990.

4 Андреев Г.С. Запорная арматура магистральных газопроводов. Л.: Недра. -  1968.

Література для практичних занять

1 п Трубопровідні будівельні матеріали : Практикум. – Івано-Франківськ : Факел, 2008 – 61 с.

2 п Бабин Л.А., Быков Л.И. и р.. Типовые расчеты по сооружению трубопроводов. М.: Недра, 1979.

4.5 Література для самостійної роботи

1с 1 Трубопровідні будівельні матеріали: Конспект лекцій / Р. Т.Мартинюк – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 68 с

Скугорова Л.П. Материалы для сооружения газонефтепроводов и хранилищ. – М.:Недра, 1989. – 343 с

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА ТРУБОПРОВОДІВ У СКЛАДНИХ УМОВАХ

Основна література

1 Бородавкин П.П. Механика грунтов в трубопроводном строительстве: учебник для вузов [2-е изд., перераб. и доп.] / П.П. Бородавкин – М.: Недра, 1986. – 224 с.

Додаткова література

2 Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии): [2-е изд., перераб. и доп.] / Б.И. Далматов. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. – 415 с.

3 Цытович Н.А. Механика грунтов (краткий курс): учебник для строит, вузов [4-е изд., перераб. и доп.] / Н.А. Цытович. – М.: Высш. шк., 1983. – 288 с.

Література та методичне забезпечення практичних занять

1п Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов (основы теории и примеры расчета): учеб. пособ. для вузов [3-е изд., перераб. и доп.] / В.А. Веселов. – М.: Стройиздат, 1990. – 304 с.

4.4 Література та методичне забезпечення самостійної роботи

Механика грунтов, основания и фундаменты: учеб. пособие для строит. спец. вузов / [С.Б. Ухов, В.В. Семенов, В.В. Знаменский и др.]; под. ред. С.Б. Ухова. – [4-е изд., стер.]. – М.: Высш. шк., 2007. – 566 с.

 

      КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ СПОРУДЖЕННЯ ТА РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДІВ

Основна література

1 Мартинюк, Р. Т. Контроль якості монтажних робіт при спорудженні трубопроводів [Текст] : навч. посіб. / Р. Т. Мартинюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 357 с. : іл., рис. табл. – (Каф. спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ).

2 Молдаванов О.И. Качество сооружения магистральных трубопроводов / Молдаванов О.И. – Недра, 1979. – 344 с.

Молдаванов, О. И. Качество сооружения магистральных трубопроводов [Текст] / О. И. Молдаванов. – М. : Недра, 1979. – 223 с.

3 Молдаванов О. И. Количественная оценка качества сооружения магистральных трубопроводов / О. И. Молдаванов, А. А. Никитин, А. А. Шишов // Строительство трубопроводов. – 1976. – № 11. – 79 с.

Додаткова література

4 Глоба В. М. Основи будівництва трубопроводів / В. М. Глоба, О. Т. Мартинюк : навч. посібник. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2000. – 156 с

5 Крупчак І. І. Інженерні мережі з полімерів : навч. посібник / І. І. Крупчак – Львів : ЕКОінформ, 2008. – 95 с.

Література для практичних занять

1п Мартинюк Р.Т. Контроль якості будівництва трубопроводів / Мартинюк Р.Т., Мартинюк Т.А. Практикум. Івано-Франківськ, Факел, 2008. -73 с.

2 п Бабин Л.А., Быков Л.И., Волохов В.Я. Типовые расчеты по сооружению трубопроводов. М : Недра, 1976.

Бабин, Л. А. Типовые расчеты по сооружению трубопроводов [Текст] : учеб. пособ. / Л. А. Бабин, Л. И. Быков, В. Я. Волохов. – М. : Недра, 1979. – 176 с. : ил. – 174.

Література для самостійної роботи

1с Мартинюк Р. Т. Контроль якості монтажних робіт при спорудженні трубопроводів: навчальний посібник / Р. Т. Мартинюк – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 358 с.: 23 іл.

2 c Монтажні роботи на трубопроводах: Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / Р.Т.Мартинюк – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 42 с.

3 с Бородавкин П.П. Сооружение магистральных трубопроводов / Бородавкин П.П., Березин В.Л. – М : Недра, 1987. - 471 с.