Наукова діяльність

Фахівцями науково-дослідної лабораторії неруйнівного контролю і технічної діагностики об'єктів нафтогазового комплексу виконано більше 25-ти науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, зокрема:

 • Високоефективні методи і засоби неруйнівного контролю якості бурового, нафтогазопромислового обладнання
 • Розроблення нових неруйнівних методів та технологій визначення міцнісних характеристик металоконструкцій довготривалої експлуатації
 • Дослідження мікроструктурних змін в матеріалах, які використовуються в нафтогазовій галузі, неруйнівними методами
 • Розробка та впровадження засобів та технологій діагностування обсадних колон на підземних сховищах газу
 • Комплексна оцінка технічного стану насосно-компресорних труб
 • Розроблення нового методу безконтактного акустичного контролю геометричних характеристик металоконструкцій
 • Розроблення нового методу контролю енергетичних характеристик природного газу
 • Створення пересувної комп'ютеризованої лабораторії для оцінки технічного стану та прогнозування залишковою ресурсу бурового і нофтогазовидобувного устаткування
 • Розробка та впровадження технічних засобів і технологій неруйнівного контролю та технічної діагностики бурового, нафтогазопромислового обладнання та інструменту
 • Надання організаційної, методичної та технічної допомоги при декларуванні безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
 • Надання організаційної методичної та технічної допомоги при декларуванні безпеки об'єктів підвищеної небезпеки Бурштинської теплової електростанції ВАТ «Західенерго»
 • Методична та організаційна допомога при розробці та організаціїфункціонування системи управління якістю ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод»
 • Розроблення стандарту організації України "Методика оцінки фактичного технічного стану газопроводів та газотранспортних систем, що експлуатуються в потенційно-небезпечних умовах експлуатації (охоронні зони, переходи, зсувонебезпечні ділянки)"
 • Метрологічна атестація інформаційно-вимірювального комплексу для оцінки технічного стану обсадних колон на ПСГ
 • Трансграничне дослідження карпатського флішу в аспекті відкриття та виконання нових родовищ нафти і газу
 • Проведення робіт по технічному діагностуванню та технічному опосвідченню
 • Розроблення державного стандарту України «Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на Ру до 10 Мпа. Загальні технічні умови»
 • Дослідження нових методів визначення фактичних фізико-механічних властивостей металоконструкцій тривалої експлуатації неруйнівними методами
 • Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими
 • Розроблення технології та пристрою імпульсно-хвильової дії для збільшення продуктивності нафтових свердловин
 • Проведення екологічних досліджень ґрунтів, забруднених внаслідок військово-господарської діяльності на навколишньому військовому аеродромі у м. Прилуки (Чернігівська область) з метою визначення ефективної технології очищення ґрунтів
 • Проведення аналізу чинних національних стандартів у галузі нафтової газової промисловості і приведення їх у відповідність до вимог ЄС, та інші.

Детальніше про наукову діяльність кафедри ви можете дізнатись на офіційному сайті.