Наукова діяльність

Михайлів Микола Іванович

Професор, д.т.н.

myihailiv_mykola@ukr.net

1. Енергозбереження та впровадження нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії 2. Зменшення техногенного навантаження енергетики на навколишнє середовище

Федорів Михайло Йосипович

Доцент, к.т.н

fedorivm@ukr.net

1. Підвищення надійності системи електропостачання та електрообладнання підприємств НГП 2. Розробка методів розрахунку і прогнозування надійності електропостачання електробурів.

Соломчак Олег Володимирович

Доцент, к.т.н

solomchak@ukr.net

1. Розрахунки та оптимізація режимів електричних мереж

2. Компенсація реактивної потужності

3. Оптимізація електричних мереж технологічних комплексів нафтогазової промисловості

4. Енергозаощадження та енергоаудит

5. Електроосвітлювальні установки і пристрої

Гладь Іван Васильович

Доцент, к.т.н

ghladj@ukr.net

1. Технологія віртуальних приладів в електроенергетиці.

2. Підвищення надійності та ефективності функціонування електрообладнання систем електропостачання.

3. Захист електрообладнання від грозових та комутаційних перенапруг.

Курляк Петро Омелянович

Доцент, к.т.н

petro.kurliak@nung.edu.ua

1. BOND GRAPH моделювання електроприводів

2. Дослідження пускових процесів електропривідних насосних агрегатів

Николин Петро Михайлович

Асистент

npm2007npm@gmail.com

1. Дослідження ефективності електропривідних насосних агрегатів

2. Усталені режими роботи

3. Підвищення ефективності функціонування електроприводних технологічних комплексів.

Николин Уляна Михайлівна

Доцент, к.т.н

uliana.nykolyn@nung.edu.ua

1. Аналіз надійності електротехнічного обладнання та систем електропостачання.

2. Підвищення надійності функціонування елементів електробурового комплексу.

Яремак Ірина Ігорівна

Доцент, к.т.н

yaremak_iryna@ukr.net

1. Оптимізація усталених режимів роботи електропривідних НПС

Кіянюк Олександр Іванович

Асистент

oleksandr.kiianiuk@nung.edu.ua

1. Аналіз показників якості електроенергії електроенергії 2. Компенсація реактивної потужності 3. Оцінка ефективності роботи електропривідних агрегатів

Бацала Ярослав Васильович

Доцент, к.т.н

batsala2012@gmail.com

1. Нетрадиційна енергетика та енергозбереження. 2. Застосування середовища програмування labview для моделювання режимів електротехнічних комплексів. 3. Підвищення енергоефективності та електромагнітної сумісності електротехнічного комплексу локальної генерації з нетрадиційними джерелами. 4. Прогнозування генерування електроенергії ФЕС