Загальна інформація

 

  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» (бакалавр) та освітньо-професійною програмою «Інформаційний інжиніринг та соціальні комунікації» (магістр) за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Сертифікати про акредитацію - /бакалавр/

Сертифікати про акредитацію - /магістр/

Історія кафедри починається з 1997 р. зі спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».

    За більше, ніж 20-річний період свого функціонування науково-педагогічний колектив кафедри суттєво оновився. За цей час захищено низку кандидатських та докторськихдисертацій, опубліковано значну кількість наукових та навчально-методичних матеріалів.

  Своїм основним призначенням кафедрадокументознавства та інформаційної діяльності вважає підготовку та випуск висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», яких на сьогодні уже підготовлено понад 2500 (бакалаврів,спеціалістів та магістрів). Наші випускники працюють в інфраструктурі нашої держави, передовсім у сфері  документно-інформаційного менеджменту.

  Професійна підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності здійснюється за такими основними напрямками:

 • інформаційно-аналітична діяльність;

 • маркетинг інформаційних продуктів і послуг;

 • менеджмент з управління персоналом;

 • менеджмент зі зв’язків з громадськістю;

 • менеджмент електронних документів;

 • редагування електронних видань;

 • контент-менеджмент;

 • документознавство, діловодство;

 • медіа-комунікації;

 • PR-технології;

 • реклама.