Наукова діяльність

 

Наукові дослідження науково-педагогічних працівників кафедри

     Сфера наукових інтересів колективу кафедри є симбіозом низки актуальних напрямів досліджень із соціальних комунікацій, документознавства, інформаційної діяльності, інформаційного менеджменту, електронного урядування, архівістики, бібліотечної справи, менеджменту електронних документів, маркетингу інформаційних продуктів і послуг, інформаційно-комунікаційних технологій в освітній, інформаційній, нафтогазовій та інших сферах тощо.

     Сфера наукових інтересів колективу кафедри є симбіозом низки актуальних напрямів досліджень із соціальних комунікацій, документознавства, інформаційної діяльності, інформаційного менеджменту, електронного урядування, архівістики, бібліотечної справи, менеджменту електронних документів, маркетингу інформаційних продуктів і послуг, інформаційно-комунікаційних технологій в освітній, інформаційній, нафтогазовій та інших сферах тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснював та продовжує працювати над науковими дослідженнями за темами:

- «Документно-інформаційне забезпечення розвитку енергетичної безпеки України: завдання та перспективи підготовки фахівців нафтогазової сфери» - 2017-2020 р.р

- «Інформаційно-комунікаційні технології та документознавчі дослідження в паливно-енергетичному комплексі» - 2020-2023 р.р

«Цифрові технології та професійні соціальні комунікації в процесах документно-інформаційного забезпечення сталого розвитку освіти, науки, публічного управління та промисловості» - 2023-2028 р.р

 

Наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри

 

2024

Наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри 2024 р.

2023

Наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри 2023 р.

2022

Наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри 2022 р.

2021

Наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри 2021 р.

2020

Наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри 2020 р.

2019

Наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри 2019 р.

2018

Наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри 2018 р.

НАУКОВИЙ КОНКУРС

07.03.2024р. відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (наказ №68 від 01.03.2024).

Студенти продемонстрували свої результати, поділились власним досвідом пошуку тематики для дослідження. 

Ми маємо зацікавити наукою вже сьогодні, аби у майбутньому в Україні з'являлися нові покоління талановитих дослідників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

29.06.2023 р. відбувся між кафедральний методичний онлайн-семінар між кафедрою документознавства та інформаційної діяльності й кафедрою філології та перекладу Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ.

Семінар розпочав ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, д. т. н., проф. Ігор Іванович Чудик, який акцентував увагу на пріоритетності забезпечення якості вищої освіти.

Учасники семінару поділилися досвідом роботи із освітньою платформою «Moodle», яка сприяє інтерактивній взаємодії між учасниками навчального процесу та забезпечує ефективну організацію дистанційного навчання. Доценти кафедри документознавства та інформаційної діяльності Христина Михайлівна Вінтонів та Тетяна Дмитрівна Ганцюк розповіли про різні форми та методи навчання із використанням системи навчання «Moodle».

Гаранти ОПП і викладачі обох кафедр обговорили потенційні проблеми та перспективи використання інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу.

 

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР
МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

 

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

 

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

 

Науковий коворкінг кафедри

 

Не зважаючи на випробування війною, університетське життя насичене професійними подіями.

Сьогодні, 7 грудня 2022 року відбувся Міжкафедральний науково-методичний семінар «Проблеми освіти в умовах війни: виклики цифровізації, освітньо-наукової євроінтеграції та психологічної адаптації», проведений кафедрами суспільних наук та документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ.

Особливості освітнього процесу в умовах війни - тема, яка хвилює кожного освітянина й науковця. Цікаві доповіді, жваве обговорення, де професори діляться своїм безцінним досвідом індивідуального підходу до потреб кожного студента, а молоді науковці розкривають «секрети» диджиталізації освітнього процесу, сформували атмосферу дружньої професійної підтримки споріднених кафедр.

1

 

Завідувач кафедри соціальних комунікацій  Кравченко В. Ю. зосередила увагу на адаптації науковців до будь-яких обставин, на творчій складовій навчального процесу, що сприяє мотивації студента до навчання, хоча наголосила на тому, що  дистанційне навчання ніколи не замінить живого спілкування викладача і студента. Викладач не може перевірити чи студент особисто виконує завдання, тому підсумковий контроль якості отриманих знань доцільно проводити на очній сесії. Тривале дистанційне навчання призводить до погіршення здатності у студентів до точного формулювання та висловлювання власної думки та підтримки дискусій. Також воно може трансформуватися не на систематичне навчання, а на постійне відтермінування виконання завдань, перекладання відповідальності на інших. Тому, дистанційна освіта вимагає надзвичайної самоорганізації, вміння розподіляти свій час. Не зважаючи на суворі умови воєнного часу, як суттєвий стрес-фактор, продовжувати працювати творчо, застосовуючи дизайн-мислення, синхронізацію всіх пристроїв.

2

В. о. завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності Романишин Ю. Л. наголосила на пришвидшення темпів вивчення нових технологій,  які значно випереджають уміння і навички переважної більшості користувачів, тому постає необхідність у запровадженні навчальних курсів з опанування різних платформ.

Дистанційне навчання надає здобувачам вищої освіти доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність виконання самостійної роботи, дає абсолютно нові можливості для творчого самовираження, знаходження та закріплення різних сучасних професійних навичок, а викладачам в свою чергу дозволяє реалізовувати абсолютно нові форми і методи навчання із застосування концептуального і математичного моделювання явищ і процесів. Практика показала, що неможливо надати перевагу якійсь одній із платформ, а тому найбільш ефективним буде їх поєднання. Зазначене потребує перегляду вимог до системи навчально-методичного забезпечення, де через Інтернет частіше з’являються електронні інтерактивні навчальні матеріали, методичні рекомендації для самооцінювання та самонавчання у зручний час, друковані матеріали передаються через закритий pdf. формат тощо. Крім того, виникає проблема обов’язкової цифрової грамотності всіх учасників освітнього процесу, користування сервісами та послугами мережі Інтернет в online навчанні, а саме: електронна пошта; списки розсилки; web-форуми; блоги; Wiki; FTP; файлообмінні мережі (Usenet, Bittorrent, Direct Connect); чати, вебінари (WizIQ, BigBluebutton); соціальні мережі; (Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter, Viber …); потокове мультимедіа (YouTube, Internetрадіо, Internet-TV); ip-телефонія (Skype, Google Talk); Web 2.0 (сервіси Google, Flickr, Netvibes, Digg.com, UcoZ); відкрите програмне забезпечення Open Source, EdEra – студія онлайн-освіти; Сервіси Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime та інші.

 

3
ТЕМИ ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ:
1Романишин Юлія Любомирівна к. пед. н., в.о. завкафедри ДІД

Педагогічні аспекти диджиталізації освітнього процесу у вищій

школі в умовах війни

2

Скальська Дарія

Миколаївна

докт.філос.н.,

професор кафедри СН

Освітньо-наукова  євроінтеграція: філософські перспективи  в  умовах війни
3

Сабадуха Володимир

Олексійович

докт.філос.н.,

професор кафедри СН

Теоретико-методологічні засади викладання суспільних наук
4Ганцюк Тетяна Дмитрівна

 к. н. з держ. упр., доцент кафедри

ДІД

 

Організація асинхронного навчання та використання технології

перевернутого класу в освітньому процесі ЗВО в умовах війни

5Гривнак Богдан Любомировичк. філос. н. доцент кафедри СНМедіаграмотність педагога як важливий фактор успішності дистанційного навчання.
6Опар Наталія Василівнак. н. з держ. упр., доцент кафедри ДІД

Використання технології відкритої-освіти як важливої складової

євроінтеграційних процесів у сфері освіти та науки

7Мандрик Ярослав Івановичдоктор істор. н., професор кафедри СННовітні підходи до вивчення історії української культури
8Концур-Карабінович Наталія Миколаївнак. істор. н., доцент кафедри СНПроблема вивчення історії України та української культури в умовах війни
9Білоус Ліна Василівнак.політичних н., доцент кафедри СНГуманітаризація вищої  технічної освіти України: концептуальні підходи.
10Педич Василь Пилиповичк.істор.н., доцент кафедри СНПроблема вивчення військової  історії від давнини до російсько-української війни
11

Палагнюк Михайло

Михайлович

канд.філос.н., доцент кафедри СНЕфективна комунікація в освітньому середовищі в умовах воєнного стану
12

Кудлач Віра

Іванівна

к.істор. н., доцент  кафедри СНДіалог як ключ до порозуміння
13

Кравченко Вікторія

Юріївна

доцент , к.психол.н., завідувач  кафедри СНПсихологічна допомога під час війни
14

Шастко Ірина

Миронівна

к. психол.н.,

доцент кафедри СН

Специфіка забезпечення неперервності освітнього процесу та психологічної підтримки студентів у період воєнного часу.
15Гуменюк Наталя Ярославівна

к. психол.н.,

доцент кафедри СН

Дослідження впливу дистанційної освіти на успішність навчання та психологічний стан студентів в умовах воєнного стану
16Волковецька Світлана Василівнак. юр. н., доцент кафедри СНПроблеми правового регулювання освітнього процесу у період воєнного стану
17

Котерлін

Ірина  Богданівна

старший викладач кафедри СННаукові дослідження правових питань у співпраці із студентами в умовах війни в Україні
4

 

5

 

Наукові ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ

У 2021 році на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності був створений гурток «Інформалогічні студії» наукового спрямування. Керівником наукового  студентського гуртка призначено доцента кафедри Григораш С. М.

Наказ про створення гуртка «Інформологічні студії» наукового спрямування.

Положення гурток «Інформологічні студії» наукового спрямування кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ.

          Щороку кафедра документознавства та інформаційної діяльності проводить І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за спеціалізацією «Документознавство та інформаційна діяльність». Студенти-документознавці 2-4 курсу бакалаврату демонструють свій рівень знань і умінь з дисциплін документознавчого циклу.

         Переможці І етапу беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, яка відбувається у квітні в Одеському національному політехнічному університеті. Наші студенти уже три роки поспіль займають призові місця, що свідчить про  високий рівень їхньої фахової підготовки.

Студени каф. ДІД

 

Студени каф. ДІД

 

Олімпіади сприяють підтримці та стимулюванню творчої молоді, підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців України, а переможці отримують грамоти та грошові нагороди від університету.

Також кафедрою документознавства та інформаційної діяльності щорічно проводяться студентські науково-технічні конференції, де студенти можуть обговорити теми, актуальні для сучасного інформаційного суспільства. До участі у конференції запрошуються магістранти та студенти спеціальності.

             На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04.10.2019р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей»  у 2019/2020 навчальному році на базі Одеського національного політехнічного університету в лютому-березні 2020 року пройшов перший етап (рецензування)  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

На Конкурс надійшло 32 студентські наукові роботи. Наші студенти також взяли участь  у цьому конкурсі: студентки групи ІС-16-1 Басюк Анастасія з науковою роботою на тему «Трансформація гендерних уявлень у комунікативному медіа просторі мультиплікаційних фільмів компанії Disney» - керівник доц. кафедри Ганцюк Т.Д. та Мацюк Кароліна з науковою роботою на тему «Інноваційні проекти у контексті взаємодії бібліотеки і користувача  (на прикладі Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка)» - керівник доц. кафедри Григораш С. М.