Наукова діяльність

 

Наукові дослідження науково-педагогічних працівників кафедри

     Сфера наукових інтересів колективу кафедри є симбіозом низки актуальних напрямів досліджень із соціальних комунікацій, документознавства, інформаційної діяльності, інформаційного менеджменту, електронного урядування, архівістики, бібліотечної справи, менеджменту електронних документів, маркетингу інформаційних продуктів і послуг, інформаційно-комунікаційних технологій в освітній, інформаційній, нафтогазовій та інших сферах тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснював та продовжує працювати над науковими дослідженнями за темами:

- «Документно-інформаційне забезпечення розвитку енергетичної безпеки України: завдання та перспективи підготовки фахівців нафтогазової сфери» - 2017-2020 р.

- «Інформаційно-комунікаційні технології та документознавчі дослідження в паливно-енергетичному комплексі» - 2020-2023 р.

 

Наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри

2021

Наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри 2021 р.

2020

Наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри 2020 р.

2019

Наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри 2019 р.

2018

Наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри 2018 р.

 

Наукові ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ

У 2021 році на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності був створений гурток «Інформалогічні студії» наукового спрямування. Керівником наукового  студентського гуртка призначено доцента кафедри Григораш С. М.

Наказ про створення гуртка «Інформологічні студії» наукового спрямування.

Положення гурток «Інформологічні студії» наукового спрямування кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ.

          Щороку кафедра документознавства та інформаційної діяльності проводить І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за спеціалізацією «Документознавство та інформаційна діяльність». Студенти-документознавці 2-4 курсу бакалаврату демонструють свій рівень знань і умінь з дисциплін документознавчого циклу.

         Переможці І етапу беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, яка відбувається у квітні в Одеському національному політехнічному університеті. Наші студенти уже три роки поспіль займають призові місця, що свідчить про  високий рівень їхньої фахової підготовки.

Студени каф. ДІД

 

Студени каф. ДІД

 

Олімпіади сприяють підтримці та стимулюванню творчої молоді, підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців України, а переможці отримують грамоти та грошові нагороди від університету.

Також кафедрою документознавства та інформаційної діяльності щорічно проводяться студентські науково-технічні конференції, де студенти можуть обговорити теми, актуальні для сучасного інформаційного суспільства. До участі у конференції запрошуються магістранти та студенти спеціальності.

             На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04.10.2019р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей»  у 2019/2020 навчальному році на базі Одеського національного політехнічного університету в лютому-березні 2020 року пройшов перший етап (рецензування)  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

На Конкурс надійшло 32 студентські наукові роботи. Наші студенти також взяли участь  у цьому конкурсі: студентки групи ІС-16-1 Басюк Анастасія з науковою роботою на тему «Трансформація гендерних уявлень у комунікативному медіа просторі мультиплікаційних фільмів компанії Disney» - керівник доц. кафедри Ганцюк Т.Д. та Мацюк Кароліна з науковою роботою на тему «Інноваційні проекти у контексті взаємодії бібліотеки і користувача  (на прикладі Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка)» - керівник доц. кафедри Григораш С. М.