05. Освітньо-професійні програми, навчальні плани


Освітньо-професійні програми підготовки І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 "Архітектура та містобудування"


​​​​​​​​Освітньо-професійні програми підготовки ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 "Архітектура та містобудування"

 

Навчальні плани І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 "Архітектура та містобудування"

 

Рецензії стейкхолдерів та відгуки роботодавців