1. Про проєкт EnyMSW

Додаткова інформація
EnyMSW

Проєкт "Відновлення енергії з твердих побутових відходів з використанням технологій теплового перетворення в транскордонному регіоні" (EnyMSW)
HUSKROUA/1702/6.1/0015
Проєкт реалізується в рамках: Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна (ENI) Програма Транскордонного Співробітництва ЄС 2014-2020 та співфінансується Європейським Союзом.

Основна мета проєкту EnyMSW полягає в тому, щоб об'єднати фахівців провідних університетів транскордонного регіону з метою вивчення можливостей управління методом термічної обробки для відновлення енергії. На підставі результатів проєкту будуть опубліковані пропозиції щодо поводження з ТПВ з використанням діючих технологій термічної обробки. Реалізація цих пропозицій призведе до сталого використання навколишнього середовища в прикордонній зоні. Дослідження, які здійснюватимуться в рамках проєкту, будуть зосереджені на лабораторному аналізі, науковій документації та на практичних експериментах, щоб показати їхню практичну доцільність.

В процесі реалізації проєкту очікується активне залучення населення до участі в екологічних заходах та підвищення обізнаності громадськості. Науковцями також розроблено низку пропозицій щодо доповнення регіональної політики методами та технологіями термічної обробки твердих побутових відходів з регенерацією енергії. Так, йдеться про пропозицію співпраці з метою відновлення енергії з твердих побутових відходів за допомогою технологій термічного перетворення у транскордонному регіоні. Буде створена «Маломасштабна система термічної обробки твердих побутових відходів», а також бази даних з характеристиками ТПВ. В якості інноваційних інструментів для реалізації будуть використовуватися налаштування програмного забезпечення – «Електронний моніторинг платформи управління даними», що стосуються введення термічної обробки ТПВ і дослідження методів в «Маломасштабній системі термічної обробки ТПВ».

В довготривалій перспективі очікується, що застосовування термічної обробки до твердих побутових відходів приведе до ліквідації звалищ та підвищення енергоефективності.

ІФНТУНГ в проєкті виступає партнером. Координатори - Технічний університет Клуж-Напока, Університетський центр в Байа-Маре (Румунія), другий партнер - Технічний університет в Кошице (Словаччина).

Загальний бюджет на трьох партнерів - 289 389,64 € з них 260 450,66 € - внесок Європейського Союзу.