Зікратий Сергій Вікторович

Зікратий Сергій Вікторович
Alma mater

Освіта вища, Івано-Франківський інститут нафти і газу (1993), "Технологія машинобудування", інженер-механік

Кваліфікаційний рівень

З 1997 р. на різних посадах в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу:
– з 1997 по 1998 починаючи завідувач лабораторіями кафедри
– з 1998 по 2002 – асистент кафедри комп’ютерних технологій в системах
управління та автоматики
– з 2002 – доцент кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та
автоматики
– з 2019 року робота за сумісництвом у відділі акредитації та ліцензування
– з лютого 2020 року в.о. начальника відділу забезпечення якості освіти
Викладацька діяльність пов’язана з викладанням профільних дисциплін для спеціальностей 151 (174 Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1392) та 126

Науковий ступінь

к.т.н. за спеціальністю 05.11.13 – "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" (2002)

Вчене звання

доцент кафедри комп'ютерних технологій в системах управління і автоматики (2006)

Місце роботи, посада

проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри ІТТС

Наукові інтереси

розробка веб-орієнтованих систем, інтернет речей

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:


1. Основи ВЕБ технологій
2. Системи штучного інтелекту
3. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем
4. Алгоритми та структури даних
5. Платформи інтернету речей

Наукова діяльність

Ідентифікатор ORCID: orcid.org/0000-0002-8004-3339
Scopus: 57210335890
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=vef6p00AAAAJ

Вибрані публікації

1. M. Gorbiychuk, O. Zamikhovska, L. Zamikhovskiy, S. Zikratyi, L. Shtaier Assement of dunamic properties of gas pumping units according to the results of experimental researches. - Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - №
2/2 (98). - 2019. - c. 73 - 81(Scopus)
2. Зікратий С.В. Алгоритмічне забезпечення адаптивних систем діагностування рівня знань студентів в вищих навчальних закладів [Текст]/С.В. Зікратий, Л.О. Савюк //Перспективні технології навчання та освітні простори, 2008.
3. Зикратий С.В. Адаптивная система дистанционного диагностирования уровня знаний студентов [Текст] /С.В. Зикратий, Л.О. Савюк // Управляющие системы и машины. – 2009. – № 2. – С. 77-81.
4. Заміховський Л.М. Сучасний стан оцінки надійності систем автоматики газоперекачувальних станцій [Текст] / Заміховський, Л.М, Зікратий С.В., Штаєр Л.О./ Науковий вісник ІФНТУНГ. - №2(43) – 2017. – с. 79-88.

Контакти

s.zikratyi@nung.edu.ua