Куровець Сергій Сергійович

Куровець
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2003 р.

Спеціальність

Геологія нафти і газу

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

доктор геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Проректор з НПР

Наукові інтереси

Прогнозування нафтогазоносності надр, дослідження порід-колекторів.

Державні нагороди

Лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Загальна інформація

У 1998 р. закінчив фізико-технічний ліцей. У цьому ж році вступив на геологорозвідувальний факультет ІФНТУНГ.

У 2003 р. здобув кваліфікацію магістра та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю "Геологія нафти і газу".

Трудову діяльність розпочав стажистом-дослідником Науково-дослідного інституту екологічної безпеки і природних ресурсів.

10.12.2003 р. вступив в аспірантуру ІФНТУНГ на навчання з відривом від виробництва.

06.02.2007 р захистив кандидатську дисертацію.

11.12 .2006 р. прийнятий на посаду асистента кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ, а з 01.04.2008 р. переведений на посаду доцента.

У 2013 році став Лауреатом премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік.

У 2012 році отримав Вчене звання доцента.

Протягом 2015-2016 та 2019-2020 років перебував у докторантурі на кафедрі геології та розвідки нафтових і газових родовищ.

В 2016 році захистив докторську дисертацію.

В 2016-2019 рр був завідувачем кафедри, з 2019 р проректор з науково-педагогічної роботи.

Навчальна робота

Нетрадиційні джерела вуглеводневих ресурсів,

актуальні проблеми нафтогазової геології

Наукова діяльність

Кандидат геологічних наук за спеціальністю «геологія нафти і газу» (дисертація на тему: «Геологічні чинники формування олігоценових порід-колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину та їх нафтогазоносності», 2006), доктор геологічних наук за спеціальністю «геологія нафти і газу» (дисертація на тему: «Науково-методичні засади оцінки вторинних ємностей порід-колекторів як основа ефективного прогнозу нафтогазоносності надр», 2016),

Сфера наукових інтересів

            Глибинна будова Карпатського регіону;

            Моделювання геологічних об’єктів;

            Ємнісно-фільтраційні властивості порід-колекторів;

            Обґрунтування перспектив нафтогазоносності;

            Вторинні ємності порід-колекторів;

            Оцінка ресурсної бази та підрахунок запасів родовищ нафти і газу

Вибрані публікації

1. Kurovets, S. S., Mayevskyy, B. Y., Zderka, T. V., & Yarema, A. V. (2017). Lithogenetic fracturing of paleogene reservoir-rocks of the precarpathian depression. Paper presented at the 16th International Conference Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects.

2. Yarema, A. V., Kurovets, S. S., Zderka, T. V., & Maniuk, M. I. (2018). About hydrocarbon potential of the north-western part of the carpathian foredeep basin. Paper presented at the 17th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects

3. Khovanets, N. P., Kurovets, S. S., Anikeev, S. H., Zderka, T. V., & Yarema, A. V. (2019). The oil and gas potential objects of krukenychi depression (according to the data of geological and gravity modeling). Paper presented at the 18th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, Geoinformatics 2019.

4. Yarema, A. V., Zderka, T. V., Kurovets, S. S., & Khovanets, N. P. (2020). Gas-geochemical predicting and system assessment of oil and gas prospects for the purpose of increasing exploration efficiency. Paper presented at the Geoinformatics 2020 - XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects".

5. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія: у 8 кн. Кн. 1-4. – К. : ВПЦ Київський університет, 2013-2014.

Контакти

Sergiy.kurovets@nung.edu.ua