Заміховський Леонід Михайлович

Заміховський Леонід Михайлович
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1973 рік

Спеціальність

гірничий інженер-електрик

Науковий ступінь

доктор технічних наук, диплом ДН 0020229. 1995 рік

Вчене звання

професор, атестат ПР 000523, 1996 рік

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний унверситет нафти і газу, завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем з 1995 року по сьогодні

Наукові інтереси

діагностика та сучасні інформаційні технології в техніці і соціумі

Державні нагороди

 

  1. Нагрудний знак «Відмінник освіти» МОН України
  2. Почесний знак «За заслуги перед Прикарпаттям»
  3. Медаль «За заслуги перед ІФНТУНГ»
  4. Орден «Золота зірка Слави» Української технологічної академії
  5. Орден «Знак пошани» Української Технологічної Академії
  6. Почесна грамота МОН України
  7. Грамота Івано-Франківської обласної держадміністрації  і обласної  ради (2011, 2015, 2016 роки)
  8. Грамота  Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (2000, 2007 і 2018 роки)
Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

1. «Елементи і пристрої автоматики»;

2. «Основи теорії надійності і технічної діагностики систем»;

3. «Сенсори і виконавчі механізми»;

4. «Проектування систем діагностування»;

5. «Наукові дослідження за вибраною темою»;

6. «Патентознавство та авторське право»

Наукова діяльність
Вибрані публікації

2020 рік

1. М. Kuz, L. Zamikhovskyi, V. Skliarov, H. Kuz. Methodology and software for measuring the specific differences of the calculated volumes of natural gas. - Ukrainian Metrological Journal, 2020, No 1, 62-67 DOI: 10.24027/2306-7039.1.2020.204232 (Фахове видання,Web of Science).

2. M. Gorbiychuk, O. Zamikhovska, L. Zamikhovskiy, V. Pavlyk. Development method for  estimating the technical condition of gas pumping units by their accelera-ting characteristic. - Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.. - № 3/2 (105). - 2020. - c. 48 – 57 (Фахове видання, Scopus)

3. Заміховський Л.М. Удосконалення системи автоматичного управління газоперекачувальними агрегатами з врахуванням їх технічного стану [Текст] / Л.М. Заміховський, О.Л. Заміховська, Н.І. Іванюк, В.В. Павлик // Нафтогазова енергетика. – 2020. - № 2(34). – С. 84-95  (Фахове видання) DOI: 10.31471/1993-9868-2020-2(34)-84-95

4. Заміховський Л.М. Методика контролю технічного стану газоперекачувального агрегату ГТК-25і в процесі експлуатації [Текст] / Л.М. Заміховський, О.Л. Заміховська, В.В. Павлик //Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2020. - № 2(49). – С. 106-116  (Фахове видання) DOI:  10.31471/1993-9965-2020-2(49)-106-116

 

2021 рік

1. 1. Zamikhovskiy L.,Zamikhovska O.,Pavlyk V. Reseach of the characteristics of acoustic  processes using wavelet transformation for detecting  a diagnostic sign of the  technical state of gas pumping units. -  TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES, 2021. - № 1/2(57). - P. 6-12. DOI: 10.15587/2706-5448.2021.224432 (Фахове видання, Index Copernicus)

2. Zamikhovsky, L., Zamikhovska, O., Ivanyuk, N. (2021). Trends in the development of methods for diagnostics of the technical state of the blades of gas-pumping units, ScienceRise. - 1(72). – P. 33–40. DOI:10.21303/2313-8416.2021.001678  ( Index Copernicus)

 3. М. Kuz, L. Zamikhovskyi, V. Shulha. (2021) Technical aspects of natural gas energy metering іmplementation, Ukrainian Metrological Gournal. – 2021, No 1, 21-25.  DOI: 10.24027/2306-7039.1.2021.228205, (Web of Science).

4. Kozlenko, M., Zamikhovska, O., Zamikhovskyi, L. (2021). Software implemented fault diagnosis of natural gas pumping unit based on feedforward neural network. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (2 (110)), 99–109. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.229859 (Фахове видання, Scopus)

5. Zamikhovskyi, L., Levitskyi, I., Nykolaychuk, M. (2021). Designing a system that removes metallic inclusions from bulk raw materials on the belt conveyor. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (2 (111)), 79–87. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.234235 (Фахове видання, Scopus)

6. Zamikhovskyi L., Levitskyi I., Nykolaychuk M., Striletskyi Yu. (2021) Mathematical fundamentals of the method of identification of metal inclusions in raw materials with automatic determination of their coordinates. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 103, no 3, pp. 23–32.  (Фахове видання, Index Copernicus).

7. Halyna Kuz, Leonid Zamikhovskyi, Vitalii Shulha, Mykola Kuz. Determination of the calorific value of natural gas using predictive modeling.  Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 103, no 3 pp. (Фахове видання, Index Copernicus)

8. Leonid Zamikhovskyi, Olena Zamikhovska, Mykola Nykolaychuk, Ivan Levitskyi Trends in the development of systems for monitoring the stateof water bodies and the development of a Geo-information system Dniester on the basis of an industrial ІоТ. Підводні технології: промислова та цивільна інженерія, - Вип.11(2021), - С. 67-77  (Фахове видання)

Контакти

leozam@ukr.net; leozam@nung.edu.ua