Войцехівська Тетяна Йосипівна

Т. Й. Войцехівська
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Автомобілі і автомобільне господарство

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра “Автомобільний транспорт”, асистент

Наукові інтереси

Альтернативні палива

Державні нагороди

Нагороджена грамотами університету

Загальна інформація

Народилася 3 лютого 1964 року в с. Старий Мартинів Галицького району Івано-Франківської області. У 1981 році закінчила середню школу №2 у місті Бурштині,  а 1987 році закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу і одержала диплом за кваліфікацією інженер-механік зі спеціальності «Автомобілі і Автомобілі і автомобільне». Свою трудову діяльність розпочала в 1981 році на заводі «Позитрон»  в конструкторському бюро , а з 1983 року в науково-дослідному секторі Івано-Франківського інституту нафти і газу (ІФІНГ) на посаді лаборанта. З 1989 року працює в  ІФНТУГ  асистентом кафедри теплотехніки (зараз кафедра автомобільного транспорту), де працює по сьогодні.

Навчальна робота

Автомобілі; технічна експлуатація автомобілів; основи теплотехніки; теплогенератори НГТТ; сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілів; безпека дорожнього руху;  методологія наукових досліджень; організація автосервісу; організація перевезень спеціальних вантажів; методи визначення властивостей робочих тіл; природоохоронні технології на транспорті; теплоенергетичні установки; основи педагогіки та методики викладання

Наукова діяльність

Альтернативні палива

Вибрані публікації
  1. Скопус https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212653196

1. Improvement of the model of forecasting heavy metals of exhaust gases of motor vehicles in the soil Kryshtopa, S.Melnyk, V.Dolishnii, B., ...Zakhara, I.Voitsekhivska, T. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, 4(10-100), стр. 1–8

2. Т.Й. Войцехівська, Я.М. Дем’янчук А.Р. Сумер. Вплив хімічного складу електродів для електроіскрового легування на трибологічну поведінку штоків нафтових насосів. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», Луцьк 2015, випуск № 49, с. 47-50.

3 Войцехівська, Т.Й. Економічна ефктивність використання біоетанолу на двигунах внутрішнього згоряння / Т.Й. Войцехівська, Ф.В.Козак, В.М. Мельник, І.Б. Прунько // ХНАДУ. «Автомобильный транспорт» : сб.науч. трудов. - Харків. – 2018. - № 42. - С. 107-114.

4. Дикун, Т.В. Економічна ефективність використання біоетанолу на двигунах внутрішнього згоряння. / Т.В. Дикун, Л.І. Гаєва, Т.Й. Войцехівська, Я.М. Дем’янчук, А.Я. Гуцуляк // Нафтогазова енергетика. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 1 (29). - 2018, - С. 56-60.

5. Войцехівська, Т. Й. Дослідження основних техніко-експлуатаційних характеристик альтернативних видів палива для дизельних ДВЗ. / Т.Й. Войцехівська В. М., В. М. Мельник, А.Р. Сумер // Журнал «Наукові праці Вінницького національного технічного університету», Вінниця. – 2018. – Режим доступу: http://praci:vntu.rdu.ua/index.php/praci/issue/current.

6. Економічна ефективність використання біоетанолу на двигунах внутрішнього згоряння / Ф.В. Козак, В.М. Мельник, І. Б. Прунько, Т.Й. Войцехівська // Збірник наукових праць «Автомобільний транспорт» ХАДІ. – 2018. - С.22 - 28.

Контакти

Войцехівська Т.Й. - tanya640302@gmail.com, 0673992478, 0994022305