Вольченко Дмитро Олександрович

Додаткова інформація
vol
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

185 – Нафтогазова інженерія та технології (ОП – Видобування нафти і газу)

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

професор кафедри видобування нафти і газу

Державні нагороди

У 2007 р. отримав грант президента України на підтримку наукових досліджень молодим ученим. У 2017 році член експертної групи з розгляду робіт, представлених на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій та отримав лист подяку від заступника Міністерства освіти і науки України Стріхи М.В.

Загальна інформація

   

У 2001 р. закінчив ІФДТУНГ з відзнакою і отримав кваліфікацію магістра за спеціальністю «Видобування нафти і газу»

2001-2004 рр. навчався в аспірантурі на денній формі при ІФНТУНГ. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.05.12 – машини нафтової і газової промисловості та отримав диплом кандидата технічних наук ДК №24774 від 30 червня 2004 р.

2004-2005 рр. ‒ асистент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ, з 2005 р. по 2013 р. ‒ доцент, з 2013 р. і по сьогоднішній день – професор.

Нагороджений золотою медаллю за розробку "Многосекционный ленточно-колодочный тормоз и система для его охлаждения" міжнародного салону АРХІМЕД-2004, який відбувся у м. Москві в 2004 р. 

У 2006 р. отримав учене звання доцента (атестат 02ДЦ №011838 від 20 квітня 2006 р.).

Переможець обласного рейтингового конкурсу "Галицькі кмітливці - 2006" у номінації кращий молодий винахідник 2006 року. Включений у каталог «Нариси про Галицьких кмітливців» (стор. 150).

У 2007 році у Франції (м. Марсель) зразки багатосекційного стрічково-колодкового гальма брали участь на виставці з винахідництва (виставка Лєпіна).

У грудні 2012 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.02.04 – тертя та зношування в машинах при Національному авіаційному університеті (м. Київ) та отримав диплом доктора технічних наук ДД №001756 від 01 березня 2013 р.

У 2013 р. став лауреатом премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року - 2012».

У 2015 р. отримав учене звання професора (атестат 12 ПР №010198 від 26 лютого 2015 р.).

Член редакційної колегії науково-технічних збірників «Проблеми тертя та зношування» та «Нафтогазова енергетика», які входять до переліку наукових фахових видань з технічних наук.

У доробку понад 300 наукових публікацій, серед яких 4 наукових відкриття, 11 монографій, два підручники, два навчальні посібники, один з них з грифом Міністерства освіти і науки України.

Навчальна робота

Розробка нафтових і газових родовищ

Експлуатація нафтових і газових свердловин

Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні

Наукова діяльність

Основними напрямками наукових досліджень є:

  • розроблення та проектування нових типів фрикційних пристроїв бурових лебідок, дослідження і підвищення експлуатаційних параметрів гальмівних пристроїв при їхньому природному і різних видах примусового охолодження;
  • розроблення концепції контактно-електро-термічної взаємодії пар тертя;
  • керування зносо-фрикційними властивостями металополімерних пар тертя;
  • методи підвищення нафтовилучення.
Вибрані публікації
  1. Диплом №444 на открытие «Явление тепловой стабилизации в металлополимерных парах трения» / Вольченко А.И., Вольченко Д.А., Киндрачук М.В., Вольченко Н.А. // від 18.01.2013 р., Москва, реєстраційний №558.
  2. Диплом №462 на открытие «Закономерность изменения износофрикционных характеристик поверхностных слоев металлополимерных пар трения при их контактно-импульсном взаимодействии» / Пашаев А.М., Джанахмедов А.Х.,  Вольченко А.И., Вольченко Д.А.,Вольченко Н.А., Криштопа С.И. // від 28.12.2013 р., Москва, реєстраційний №588.
  3. Диплом №476 на открытие «Закономерность реализации процесса электротермомеханического трения в рабочих слоях металлополимерных пар» / Джанахмедов А.Х., Вольченко А.И., Вольченко Н.А., Джанахмедов Э.А., Джавадов М.Я. // від 17.10.2014 р., Москва, реєстраційний №609.
  4. Диплом №482 на открытие «Явление массопереноса продуктов трения в металлополимерных парах» / Джанахмедов А.Х., Вольченко А.И., Вольченко Д.А., Вольченко Н.А., Пирвердиев Э.С., Джанахмедов Э.А., Журавлев Д.Ю. // від 27.02.2015 р., Москва, реєстраційний №618.
  5. Volchenko D.O. Apllication  of water-flooding method to improve the potential oil recovery / Volchenko D.O., Miralamov G.F., Voznyi V.R. // Science&Applied Engineering quarterly. – London, UK, 2016. №08. – P.18-21.
  6. Возний В.Р. Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ /  Возний В.Р., Кондрат О.Р., Вольченко Д.О. // Навчальний посібник. ‒ Івано-Франківськ:  Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2012. ‒ 395 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-19161 від 12.12.2012 р., підписано до друку 22.05.2012 р.).
Контакти