Вінтоняк Олег Васильович

Вінтоняк Олег Васильович
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

Спеціальність

Спорудження нафтогазопроводів та сховищ

Кваліфікаційний рівень

Інженер механік

Практичний психолог

Науковий ступінь

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту

Навчальна робота

Фізичне виховання і спорт

Наукова діяльність

Розвиток психофізичних якостей засобами фізичного виховання у дітей дошкільного віку

 

 

Вибрані публікації

1.Peculiarities of regional circulation in sportsmen who are planting forces of different qualification O. V. VINTONIAK1 , І. YA. CHRОBАTYN2 , Т. M. ZАCHАRKЕVICH3 , I. P.  VYPASNIAK4 , S. POPEL5 1,2,3,,Department of Physical Education and Sports, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, UKRAINE 4,5Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports, SHEE “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University”, UKRAINE  Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 19 (Supplement issue 2), Art 48, pp 323 - 328., 2019 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES 

1. Вінтоняк О. До проблеми оптимізації фізичного виховання дітей в умовах навчання у дошкільних закладах освіти Вісник Чернігівського національного педагогічного університету - Чернігів: 2012. – С. 70-73.
2. Вінтоняк О. Рівень розвитку психофізичних дітей дошкільного віку Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культура і спорт»: Київ, 2013. – С. 112-116.
3. Вінтоняк О. Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку у науково-практичній парадигмі Вісник Прикарпатського університету «Фізична культура» – Івано-Франківськ: 2014. – С.180-189 
4. Вінтоняк О. Исслєдование научных дефиниций физического развития ребенка Научная дискуссия: инновации в современном мире  – Москва:, 2014. – С. 116-122
5. Вінтоняк О. Показники психофізичного здоров’я дошкільнят Івано-Франківщини Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015.- С.92-96.
6. Вінтоняк О., Лопацький С. Сучасні технології, програми, підходи до корекції та профілактики порушень постави студентів в процесі фізичного виховання Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015.- С.32-36.
7. Вінтоняк О., Лопацький С., Випасняк І., Заборняк С. Аналіз корекційно-профілактичних технологій використовуваних у процесі фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату Вісник Прикарпатського університету «Фізична культура» – Івано-Франківськ: 2016. – С. 3-12
8. Вінтоняк О., Лопацький С. До питань використання здоров’яформувальних технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді  Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2016.- С. 51-57
9 Вінтоняк О., Лопацький С. Нарушения осанки студентов в процес се физического воспитания современном этапе, как научная проблема Stiinta culturii fizice «Revista teoretiko-stiintifica»: - Кишенів, 2016. – С. 84-89
10 Вінтоняк О., Лопацький С., Михайленко Р. Здоров’я формуючи технології у процесі фізичного виховання: теоретичні та методичні аспекти  Монографія -  Івано-Франківськ: , 2017. – С. 215
11 Вінтоняк О, Мицкан Б., Фединяк Н. Sports–animation activities in Pidkarpatiya: status and prospects staffing // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – №2 (38). – С. 24-28.
12 Вінтоняк О., Випасняк І, Шанковський А. Оздоровчо-рухова активнiсть серед населення прикарпаття в контекстi якостi життя Вісник Прикарпатського університету «Фізична культура» – Івано-Франківськ: 2017. – С. 62-67.
13 Вінтоняк О., Шанковський А., Випасняк І. Особливостi фiзичного розвитку студентiв у процесi фiзичного виховання Украiнський журнал «Медицини, бiологii та спорту» –Чорноморс.нац.ун-т iм.Петра Могили,2018. –№5(14) –С.311-315.