Трубенко Олександр Миколайович

Додаткова інформація
Трубенко Олександр Олександрович
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1995

Спеціальність

Геологія нафти і газу

Кваліфікаційний рівень

Гірничий інженер-геолог

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ

Наукові інтереси

Дослідження пустотного простору порід-колекторів локальних об’єктів і характеру їхньої нафтогазонасиченості із застосуванням сучасних комп’ютерних програм.

Загальна інформація

Народився 1973 року на Полтавщині в мальовничому селі Петрівка-Роменська. По закінченні школи вступив до Івано-Франківського інституту нафти і газу. Вищу освіту здобув у Івано-Франківському Державному технічному університеті нафти і газу, де в 1995 році закінчив геологорозвідувальний факультет і одержав кваліфікацію гірничого інженера-геолога за спеціальністю геологія нафти і газу.

Свій науково-педагогічний шлях розпочав молодшим науковим співробітником у науково-дослідному інституті нафтогазових технологій ІФДТУНГ. Згодом навчався в очній аспірантурі, яку закінчив в 1999 році із успішним захистом дисертації. На посаді доцента працює в ІФНТУНГ з 2001 року. Автор понад 130 наукових праць з питань нафтогазової геології в т.ч. однієї монографії та 4 підручників для студентів вищих навчальних закладів.

Навчальна робота

Основи геології нафти і газу,
​​​​​​​Г
огія та нафтогазоносність морських надр, 
Прикладна геохімія нафти і газу (36)

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації: «Тектонічна тріщинуватість гірських порід Внутрішньої зони Передкарпатського прогину як критерій оцінки перспектив нафтогазоносності», 2000 р.

Напрями наукової роботи Наукове обґрунтування впливу тріщинуватості порід-колекторів на нафтогазоносність нафтогазоносних комплексів. Дослідження пустотного простору порід-колекторів локальних об’єктів і характеру їх нафтогазонасичення.

Вибрані публікації

http://orcid.org/0000-0003-3418-439X

Вибрані публікації

1.        Орлов О.О., Євдощук М.І.,Омельченко В.Г., Трубенко О.М., Чорний М.І. Нафтогазопромислова геологія /  К. :  Наук. думка, 2005. – 432 с..,

2.        Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ / О. О. Орлов, Д. Д. Федоришин, О. М. Трубенко . – Івано- Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 293с.,

3.        Геологія і нафтогазоносність морських надр / О. М. Трубенко, Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, В. Г. Омельченко. – ІваноФранківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 232с.,

4.        Основи прикладної геохімії нафти і газу / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2007. – 247 с.

5.        Fedoryshyn, D.D., Piatkovska, I.O., Trubenko, O.N., Fedoryshyn, S.D.,  Trubenko, A.O. Improved methods of allocation reservoir rock from complex constructed geological sections by using mathematical statistics. 17th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects 2018. Kiev, Ukraine 14-17 May 2018.

6.        Fedoryshyn, D.D., Trubenko, O.N., Piatkovska, I.O., Fedoryshyn, S.D., Trubenko, A.O. The factors of increased radioactivity in Neogene deposits within Bilche-Volytska zone precarpathian foredeep. 12th International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. Kiev, Ukraine 13-16 November 2018.

7.        Fedoryshyn, D.D., Trubenko, O.N., Piatkovska, I.O., Fedoryshyn, S.D., Trubenko, A.O. Criterion signs of oil and gas prospects in the rift zones. 12th International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. Kiev, Ukraine 13-16 November 2018;

8.        Д.Д. Федоришин, О.М. Трубенко, С.Д. Федоришин Способи вимірювання поперечного часу релаксації порід-колекторів неогенових та кам’яновугільних відкладів газових і нафтових родовищ методом ядерно-магнітного резонансу / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр ""Київський університет"", 2018, N 2(81), // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Геологія. – 2018. – № 2(81). – С. 39–43;

 D.D. Fedoryshyn, O.N. Trubenko,  I.O. Piatkovska, S.D. Fedoryshyn Improvement the complex of studying the dynamics changes in water-oil contact (woc) and gas-water contact (gwc) by the results of neutron and electric methods / Geodynamics, JGD. 2019; 1(26)2019, № 1(26) : p. 90-95.

Контакти