Топольницька Тетяна Богданівна

Топольницька Т.Б.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2003 р.

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра теорії економіки та управління, доцент

Наукові інтереси

зовнішньоекономічна діяльність підприємств; імідж підприємств; імідж органів публічної влади

Загальна інформація

Навчалася в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістр.

Працювала асистентом на кафедрах «Економічної теорії», «Управління регіональним та економічним розвитком» ІФНТУНГ. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної галузі України». Отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності економіка та управління національним господарством (ДК № 039272) у 2016 р.

 

Навчальна робота
 • Політична економія
 • Економічна теорія
 • Іміджмейкінг
Наукова діяльність

Тема дисертації: Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної галузі України, 2016 р.

Напрями наукової роботи

 • аналіз проблем зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної галузі України та виявлення недоліків існуючого механізму її регулювання
 • визначення пріоритетів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
 • обгрунтування науково-методичних підходів до розвитку інституційної інфраструктури фінансового сприяння зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • вивчення процесу формування позитивного іміджу органів публічної влади в Україні
 • оцінка впливу комунікативного аспекту на формування іміджу органів публічної влади
 • дослідження іміджу підприємств на зовнішніх ринках

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0125-542X

Scopus Author ID: 57225081269

Google Scholar (Академія): https://scholar.google.com.ua/citations?user=8VvvqUMAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Web of Science Researcher ID: AAV-3067-2021

Publons: https://publons.com/researcher/4602864/tetiana-topolnytska/

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №92306 «Концептуальні положення удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної галузі», дата реєстрації  від 20.09.2019.
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №95211 «Комунікативний аспект у формуванні іміджу органів публічної влади», дата реєстрації 10.01.2020.
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96312 «Інфраструктура ринків: підходи до класифікації», дата реєстрації  24.02.2020.
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96384 «Особливості функціонування цементної галузі України в сучасних умовах», дата реєстрації 26.02.2020.
5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96385 «Формування іміджу підприємства на зовнішніх ринках», дата реєстрації 26.02.2020.

 

Вибрані публікації
 1. Топольницька Т. Б. Напрями підвищення дієвості механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної галузі України. Ефективна економіка. 2020. № 4. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.67  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7783
 2. Топольницька Т. Б. Концептуальні положення вдосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної галузі. Інфраструктура ринку. 2019. № 30. С. 84 – 91. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/15.pdf
 3. Топольницька Т. Б. Комунікативний аспект у формуванні іміджу органів публічної влади. Економіка і суспільство. 2019. № 20. С. 593 – 598. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/76.pdf
 4. Matskiv, R., Topolnytska, T., Romanko, O., Savchyn, I. (2019). Methodology of assessment of the level of social responsibility of oil and gas enterprises in Ukraine. Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019), рр. 232-237. DOI: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.44
 5. Топольницька Т.Б. Формування іміджу підприємства на зовнішніх ринках. Інтелект ХХІ. 2018. № 2. С. 39 – 42. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_2/7.pdf
 6. Топольницька Т.Б., Мацьків Р.Т. Інфраструктура ринків: підходи до класифікації. Ефективна економіка. 2018. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6187
 7. Topolnytska T. Conceptual Provisions for Improving the Regulation of Foreign Economic Activity of Enterprises of Cement Industry. Problems and achievements of modern science: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork: NGO «European Scientific Platform», 2019. V.2. P. 18 – 21.
 8. Топольницька Т.Б., Дорошенко С.В. Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму в Івано-Франківській області. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 квітня, Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020.
 9. Топольницька Т.Б., Зобнів М.І. Принципи взаємодії громадянського суспільства і держави. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 11-12 квітня 2019 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. С. 320 – 322.
 10. Топольницька Т.Б., Косюта Ю.П. Взаємовідносини держави та громадянського суспільства. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 11-12 квітня 2019 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. С. 323 – 325.
Контакти