Тимошенко Дмитро Віталійович

Корпоративне управління, державне та регіональне управління, теорія організацій
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2003 р.

Спеціальність

Документознавець-менеджер інформаційних систем

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандадат економічних наук.

Вчене звання

Доцент.

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра менеджменту та адміністрування, доцент.

Наукові інтереси

 

 • Мотивація інтелектуальної праці.
 • Управління людськими ресурсами.
 • Командоутворення (тімбілдінг).
 • Корпоративне управління.
 • Людських розвиток.
 • Державне та регіональне управління.
 • Педагогіка
Загальна інформація

 

 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Факультет «Управління та інформаційної діяльності»; спеціальність «Документознавець-менеджер інформаційних систем» (2003 р.).
 • ЗАО «Гранд». SEL-інженер (липень 1999 — липень 2003 р.).
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Відділ охорони інтелектуальної власності та інформаційно-рекламної діяльності (серпень 2003 — серпень 2005 р.).
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Факультет «Управління галузевим і регіональний розвитком»; спеціальність «Менеджер» (2006 р.).
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Аспірантура з подальшим захистом дисертації на тему: «Мотиваційний механізм управління інтелектуальною працею персоналу нафтогазових підприємств та організацій»; к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість). Атестаційна колегія МОНУ — серія та номер: ДК № 003929 від 29.03.2012 р.; протокол № ДК № 003929 від 29.03.2012 р.).
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Присудження вченого звання доцента. Атестаційна колегія МОНУ — серія та номер: 12 ДЦ № 042092 від 28.04.2015 р.; протокол № № 2/02-Д від 28.04.2015 р.).
Навчальна робота

 

 • Ділове адміністрування (Корпоративне управління).
 • Менеджмент і адміністрування (Теорія організацій).
 • Державне та регіональне управління.
Наукова діяльність

Тема(и) дисертації(й), рік захисту:
Мотиваційний механізм управління інтелектуальною працею персоналу нафтогазових підприємств та організацій, 2011 р.

Напрями наукової роботи:

 • Розвиток інноваційної діяльності соціально-економічних систем.
 • Інновації в управлінні персоналом.
 • Мотиваційні механізми управління інтелектуальною працею персоналу соціально-економічних систем.
 • Державне та регіональне управління: стратегії розвитку людей і територій.
 • Інновації в освіті (стратегія розвитку ЗВО України; сучасні методи викладання).
Вибрані публікації
 1. Полянська А.С., Тимошенко Д.В. Концептуальні засади планування розвитку закладів вищої освіти. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2019. № 2 (20). С. 162–174.
 2. Перевозова І.В., Тимошенко Д.В. Алгоритміка управління інтелектуальним ресурсом працівника на основі теорії обмежень. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. № 25 (Ч.2). С. 55–61.
 3. Перевозова І.В., Тимошенко Д.В., Кравчук Р.С. Управління обмеженнями інтелектуально-ресурсного потенціалу працівника на основі теорії обмеження системInternational Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. № 5 (17). С. 69–77.
 4. Петренко В. П., Тимошенко Д.В. «Рептильний» менеджмент: критичний аналіз «нової Теорії «Х» в культурологічному аспекті командо утворення. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2017. № 1 (15). С. 54–67.
 5. Кісь Г.Р., Тимошенко Д.В. Щодо оптимізації освітнього менеджменту в сфері підготовки кадрів для нафтогазових підприємств і організацій в рамках Болонського процесу. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2015. № 1 (11). С. 15–25.
 6. Тимошенко Д. В. Модель сучасного менеджера як інструмент розвитку його інтелектуально-ресурсного потенціалу. Перспективные тренды развития науки: менеджмент, юриспруденція : монографія. Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2016. Глава 3. С. 68–92.
 7. Tymoshenko D. Motivation approaches development: new ways for Ukrainian managers. Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi. Riga : «Landmark» SIA, 2016. Chapter 3. PP. 172–181.
 8. Tymoshenko D. Corporate culture as philosophy of building modern intellectual organization. Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. (Czech Republic, Karlovy Vary, 28 Sep. 2018). Czech Republic : Skleněný Můstek, 2018. PP. 692–699.
 9. Устенко А. О., Тимошенко Д. В. Щодо необхідності використання неохаризми в теорії та практиці управління. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2020. № 2. С. 180–190.
 10. Полянська А. С., Тимошенко Д. В. Комунікаційні цінності корпоративного управління в умовах розвитку цифрової культури. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2021. № 1(23). С. 21–34.
 11. Тимошенко Д. В., Слюсар І. В. Корпоративна культура: рівні та цінності. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2022. № 1(25). С. 110-118.
 12. Тимошенко Д.В. Щодо необхідності викладання дисципліни мотиваційний менеджмент у закладах вищої освіти України. «Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Історія», Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка»)». 2022. № 2 (2). С. 287–302.

ORCID iD

ResearcherID

Google Scholar (Академія)

Контакти