Тарас Ірина Павлівна

Тарас Ірина Павлівна фото
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Кваліфікаційний рівень

Інженер-механік

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри інженерної та комп'ютерної графіки ІФНТУНГ

Наукові інтереси

 

Прикладна геометрія

Загальна інформація

Член International Society for Geometry and Graphics,

Член редколегії журналу "Технічна естетика і дизайн" КНУБА

Навчальна робота

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка,

Нарисна геометрія,

Інженерна та комп’ютерна графіка,

Комп’ютерна графіка в менеджменті.

 

 

Тарас І. П. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 60 с.,

Тарас І. П. Комп’ютерна графіка Дистанційний курс. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. Сертифікат електронного курсу № 000037 від 01.06. 2018 р

Тарас І.П., Пригоровська І.П. Комп’ютерна графіка в менеджменті: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 170 с.

Тарас І. П. Нарисна геометрія: практикум. (англ.мовою) - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 69 с.

Наукова діяльність

Тема дисертації - «Геометричні моделі та алгоритми розміщення породоруйнуючих елементів «забій-долото»»,

рік захисту – 1992

Спеціальність 05.01.01 - Прикладна геометрія та інженерна графіка

 

1. Онисько О. Р., Шкіца Л.Є., Тарас І.П. Геометричний аналіз технологічності виготовлення конічної замкової нарізі. Прогресивні технології у машинобудуванні PTME -2019: матеріали доповідей VIII Міжнар. наук.-техн. Конфер., 4-8 лют. 2019 р. Івано-Франківськ. Яремче, 2019. С. 216-218.

2. Тарас І. П. Особливості графічної освіти студентів спеціальності “прикладна механіка”. Графічна освіта у закладах вищої освіти: стан та перспективи: зб. тез доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. сем, 19-21 вер. 2018 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. С. 51-52.

3. Тарас І.П., Корнута О.В., Пригоровська Т.О. Особливості викладання нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки іноземним студентам. Графічна освіта у закладах вищої освіти: стан та перспективи: зб. тез доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. сем, 19-21 вер. 2018 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. С.53-56.

4. Рогаль О.В., Тарас І.П., Сьомкайло В.М. Дослідження процесу нарізання циліндричних нарізей. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ’2018: Матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конфер, 27 – 29 бер. 2018 р. Дніпро: НМетАУ, 2018. – 22 с.

5. Рогаль О. В., Тарас І. П., Роп’як Л. Я. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОНІЧНИХ НАРІЗЕЙ. Materials of the XIII International and practical Conference Proceedings of academic science - 2017, August 30 - September 7, 2017: Sheffield. Science and education LTD. 2017. Vol. 4, №9. http://www.rusnauka.com/30_IAN_2017/Tecnic/8_228638.doc.htm

6.Тарас І.П., Пригоровська Т.О. Використання комп'ютерних програм при вивчені комп'ютерної графіки бакалаврами спеціальності “прикладна механіка”. Впровадження технологій комп'ютерного моделювання для підвищення якості підготовки фахівців з будівельної та машинобудівельної галузей: наук. праці всеукр. наук.-метод. Інтернет-конфер. Харків, 2016. - С.64-65. https://mf.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-MECHANIC/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B8/Conference_Pratsi_VTKM-2016.pdf

7. Кузнецова І. О., Тарас І. П. Особливості використання комп'ютерних програм при навчанні бакалаврів спеціальності “дизайн” спеціалізації “дизайн інтер'єру”. Впровадження технологій комп'ютерного моделювання для підвищення якості підготовки фахівців з будівельної та машинобудівельної галузей: наук. праці всеукр. наук.-метод. Інтернет-конфер. Харків, 2016. С.54-56. https://mf.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-MECHANIC/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B8/Conference_Pratsi_VTKM-2016.pdf

8. Тарас І.П. Дослідження геометричних особливостей конічних нарізей. Inzynierna i technologia. Wspolczesne problem i perspektywy rozwoju: zbior artykulow naukowych Konferencij Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej, 29-30.04.2016. Warszawa:: Sp. Z o.o. “Diamond trading tour”. 2016. С.6-9.

Вибрані публікації

1. Семеген М.М., Тарас І.П. Спосіб визначення просторового розподілу напружень уздовж ділянки магістрального трубопроводу ультразвуковим методом. Науковий вісник НГУ. 2018. №1(163). С. 119 – 123. http://www.nvngu.in.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu/za-vipuskami/1556-2018/zmist-1-2018/informatsijni-tekhnologiji-sistemnij-analiz-ta-keruvannya/4306-sposib-viznachennya-prostorovogo-rozpodilu-napruzhen-uzdovzh-dilyanki-magistralnogo-truboprovodu-ultrazvukovim-metodom

2. Kornuta O., Pryhorovska T., Taras I. Descriptive Geometry Exam: Testing or Traditional Form. Journal for Geometry and Graphics. 2016. Vol. 20(2016), N 2. P.273-282. http://www.heldermann.de/JGG/JGG20/JGG202/jgg20021.htm

3. Taras I. Features of Teaching the Graphic Discipline Courses for Different Specialty Students. ICGG 2018: Proceedings of the 18th International Conference on Geometry and Graphics. 40th Anniversary - Milan, Italy, August 3-7, 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing, 2019. vol 809. P. 2257-2261. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95588-9_215

4. Partial Cases of Stressed-Deformed Condition of Casing and Pump Compressor Pipes - Vitalii Vasylyshyn, Iryna Taras, Iryna Bekish, Olena Kornuta and Volodymyr Kornuta - Management Systems in Production Engineering Volume 28 (2020): Issue 2 (Jun 2020) Pages:  97–103  Published online:  26 May 2020 - https://content.sciendo.com/view/journals/mspe/28/2/mspe.28.issue-2.xml

Контакти

i.taras@nung.edu.ua, ауд. 4409

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9865-0778

Scopus Author ID: 57193214336

Web of Science ResearcherID:  N-1255-2019