Струк Наталія Петрівна

Струк Наталія Петрівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук​​​​​​​

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Наукові інтереси

​​​​​​​​​​​​​​державне управління якістю життя населення, оцінка стану соціально-економічного розвитку територій
​​​​​​​Професійний досвід:
19 років викладацької діяльності

​​​​​​​Громадська діяльність:
Член Асоціації випускників магістратури державної служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Член Івано-Франківської обласної організації Спілки економістів України
​​​​​​​​​​​​​​

Державні нагороди

подяка міського голови м.Івано-Франківська за особистий вклад у розвиток системи професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; грамоти ректора ІФНТУНГ

Загальна інформація

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування.   ​​​​​

Навчальна робота

основи економіки
вступ до публічних фінансів
економіко-аналітична діяльність публічного службовця​​​​​​​​​​​​​​

Наукова діяльність

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Удосконалення процесу ціноутворення на послуги підприємств газотранспортної і газорозподільної систем» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ).

​​​​​​​Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-2349-7131

​​​​​​​Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk

 

Вибрані публікації

1. Струк Н.П. Компаративний аналіз сутнісних характеристик поняття «врядування» [Електронний ресурс] / В.П. Петренко, Н.П.Струк // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. – 2017. – № 1. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2017_1/19.pdf

2. Струк Н.П. Національна та енергетична безпека: співвідношення понять [Електронний ресурс] / О.В.Білоцький, Н.П.Струк // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. – 2018. – № 1. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_1/10.pdf

3. Струк Н.П. Економіка добробуту Вілфредо Парето як теоретична основа забезпечення високої якості життя населення / Н.П.Струк, Т.В.Струк // Modern Economics : електронне наукове фахове видання з економічних наук. -2019. - №13. - С.233-239.

4. Струк Н.П.Наукові підходи до розуміння сутності поняття «якість життя населення» / Н.П.Струк // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. - 2019. - №1.- Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/7.pdf   

5. Струк Н.П. Соціально-економічний розвиток територіальних громад і місцеве оподаткування: взаємозв’язок та взаємовплив   [Електронний ресурс] / Н.П.Струк // Електронне наукове фахове видання " Ефективна економіка ".- 2020.-№ 5.- Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7864

Методичні матеріали:

​​​​​​​1. Струк Н.П. Мікроекономіка : навчально-методичний комплекс / Н.П. Струк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 88 с.                                                                             
2. Струк Н.П. Економіка :
навчальний посібник / Н.П. Струк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. –97 с.
3. Струк Н.П. Економіко-аналітична діяльність державного службовця : навчально-методичний комплекс / Н.П. Струк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. –38 с. 

Тези та матеріали конференцій:

​​​​​​​1. Струк Н.П. Основні елементи та принципи механізму забезпечення енергетичної безпеки держави / Н. П. Струк // Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку України : матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції (21-22 жовтня 2016 р., м. Ужгород).– Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.49-51.

2. Струк Н.П. Енергетична безпека в ієрархії безпеки / Н. П. Струк // Двадцять п'яті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 березня 2018 р., м. Львів). – Львів, 2018.– С.11-12.

3. Струк Н.П. Енергетична безпека у системі економічної безпеки країни / Н.П. Струк // Світ економічної науки. Випуск 4 [Електронний ресурс] : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 травня 2018 р., м. Тернопіль). – Режим доступу : http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2728

4. Струк Н.П. Щодо фінансового забезпечення самостійності територіальних громад / Н. П. Струк // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції (8 квітня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С.82-83.                           

5. Струк Н.П. Щодо оцінки соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад / Н. П. Струк  // Modern approaches to the introduction of science into practice: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції " (30-31 березня 2020 р., м. Сан-Франциско, США)  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://isg-konf.com/modern-approaches-to-the-introduction-of-science-into-practice/​​​​​​​​​​​​​​

Контакти